Obsah stránek

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva ZŠ 2016/2017
 2. Výroční zpráva rok 2015 / 2016
 3. Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov
 4. Výroční zpráva ZŠ 2014/2015
 5. Výroční zpráva MŠ 2014/2015
 6. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Obsah stránek

Mateřská škola

 1. Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 2. Přerušení provozu v MŠ
 3. Přerušení provozu MŠ
 4. Zápis do MŠ
 5. Přerušení provozu v MŠ
 6. Přerušení provozu v MŠ
 7. Přerušení provozu v MŠ
 8. Fotografie dětí ze třídy sluníček
 9. Pasování na školáky
 10. Přerušení provozu v MŠ
 11. ZŠ a MŠ Strážov, p. o
 12. Přerušení provozu v MŠ
 13. Volejbal
 14. Zápis do MŠ
 15. Plavecký výcvik
 16. Přerušení provozu v MŠ
 17. Divadlo "Z BEDNY"
 18. Maškarní bál
 19. Ten umí to a ten zas tohle...
 20. Přerušení provozu MŠ
 21. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ
 22. Mikulášské soutěžení
 23. Besídka ,,Sluníček"
 24. Vystoupení pro seniory
 25. Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ
 26. Změna v termínu fotografování "Paní Zima"
 27. Čertovská školička
 28. Divadlo v KT "Cestování po světě"
 29. Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"
 30. Přerušení provozu MŠ
 31. Cyklistický závod
 32. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 33. Přerušení provozu mateřské školy
 34. Zápis dětí do MŠ - 2016
 35. Přerušení provozu v mateřské škole
 36. Co potřebují děti do mateřské školy?
 37. O DRAKOVI
 38. Focení
 39. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015
 40. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014
 41. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2013
 42. Poděkování

Obsah stránek

Základní škola 1. stupeň

 1. Atletický trojboj
 2. Návštěva kasáren v Klatovech
 3. Hudební výchovný koncert
 4. Dopravní hřiště (4., 5. ročník)
 5. Perníková srdce
 6. Divadlo kouzel
 7. Veselé zoubky
 8. Zápis do ZŠ
 9. Kurz bruslení
 10. Divadlo ve škole
 11. Beseda se spisovatelkou
 12. Projekt „Evropský den“
 13. Provoz školní družiny
 14. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 15. Turnaj v kopané
 16. Vybíjená (4.,5. roč.)
 17. Co nás ještě čeká?
 18. Krajské kolo ve florbale
 19. Vánoční tvoření
 20. Divadlo „Karel IV.“
 21. Putování za zvířátky
 22. Focení do Klatovského deníku
 23. O pohár hejtmana Plzeňského kraje
 24. Provoz školní družiny
 25. Atletický trojboj
 26. Školní exkurze
 27. Těšíme se na prázdniny
 28. Hrad Velhartice
 29. Beseda se včelařem
 30. 19. ročník McDonald´s CUP
 31. Program „Hasík“
 32. Matematická soutěž pro 5. ročník Pythagoriáda
 33. Pomlázkování
 34. Exkurze přírodovědného kroužku
 35. Plavecký výcvik
 36. Obušku z pytle ven
 37. Vánoční florbalový turnaj DDM Klatovy
 38. Úspěch našich malých florbalistů
 39. Pouť
 40. Focení prvňáčků
 41. Školní družina
 42. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013
 43. Pozvánka
 44. Trackmania Nations Strážov 2013
 45. Pozvánky turnaj hry TM
 46. Výlet žáků 1.stupně
 47. Den dětí na 1.stupni
 48. Pěší výlet na Klenovou
 49. Finále závodu žáků prvního stupně
 50. Turnaj Opálecká dáma
 51. Pozvánka na finále v Trackmania Nations
 52. Výsledky kvalifikace
 53. Jarní svícen s knihovnou
 54. Zápis do 1. třídy
 55. Předvánoční čas ve škole
 56. Zlatá neděle v místním kostele
 57. Zvolena Školská rada
 58. Výsledky voleb
 59. Přivítání prvňáčků
 60. Poslední den ve škole
 61. Jídelníček ZŠ
 62. Poděkování
 63. Školní besídku
 64. Ze školního výletu 1. stupně
 65. Turistická vycházka 1. stupeň
 66. Den dětí 1. stupeň
 67. Dopravní hřiště v Klatovech
 68. Toulavá kytara
 69. Poznej svého psa
 70. Plavecký výcvik 1.stupně
 71. Školní výlet 1. stupeň 15.6.2011
 72. Exkurze na pražský Vyšehrad
 73. Poděkování
 74. Menšiny mezi námi 2010
 75. Sportovní úspěch žáků 1.stupně
 76. Návštěva Mnichova
 77. DĚVČATA 8-9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ STRÁŽOV JSOU 4. V PLZ
 78. Florbal - 8.a 9. třídy děvčata
 79. Naše hodiny tělocviku
 80. Školní exkurze do Spolkové republiky Německo
 81. Mikulášská nadílka

Obsah stránek

Základní škola 2. stupeň

 1. MDD
 2. Projekt Země EU
 3. Kino
 4. Sport - žáci II. stupně
 5. Biologická olympiáda – kategorie D
 6. Lyžařský výcvikový kurz
 7. Vánoční turnaj ve volejbale
 8. Lyžařský výcvik
 9. Biologická olympiáda 2017/2018
 10. Den otevřených dveří SŠ
 11. Jak si udržovat kondici
 12. Zjišťování výsledků 9. roč.
 13. Přírodovědný klokan
 14. Návštěva ÚP Klatovy
 15. Komunitní plánování
 16. Rozloučení s 9. třídou
 17. Soutěž Mladý zahrádkář
 18. Muzikál na hradě Švihov
 19. 43. ročník Olympiády v Čj
 20. Turnaj ve stolním tenisu
 21. Školní exkurze II. stupně
 22. Adventní tvoření
 23. Akademie řemesel
 24. Turnaj v piškvorkách
 25. Turnaj ve stiga-hokeji
 26. Lyžařský kurz pro žáky II. stupně
 27. Beseda se zahraničními studenty
 28. Volba povolání
 29. Pythagoriáda
 30. Matilda
 31. 6. ročník soutěže „Sapere“
 32. Akce školy
 33. Exkurze Národního divadla v Praze
 34. „Šestkový“ volejbal
 35. Minivolejbal
 36. Technika leptání na sklo
 37. Olympiáda v českém jazyce
 38. Zeměpisná olympiáda
 39. Bruslení 7. 1. 2016
 40. Malý Matematicko - Úvahový Turnaj
 41. Plavání do Kdyně
 42. Neckiáda 2013
 43. Rozloučení se školním rokem
 44. Školní výlet žáků 2. stupně
 45. Rubikon 2011
 46. Moravský kras a Vídeň
 47. SPORTOVNÍ DEN V SOKOLOVNĚ

Obsah stránek

Poskytnuté informace

  Obsah stránek

  Historie

  1. Ředitelé strážovské školy
  2. Současný život základní školy
  3. Vybráno ze školních kronik . . .

  Obsah stránek

  Dotace

  1. Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.
  2. Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.
  3. Sponzorský dar
  4. Finanční zajištění oprav
  5. Rozvoj komunikačních dovedností
  6. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
  7. Projekt - EU peníze školám

  Obsah stránek