Obsah stránek

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva 2017 – 2018
 2. Výroční zpráva o činnosti školy 2017 - 2018
 3. Výroční zpráva ZŠ 2016/2017
 4. Výroční zpráva rok 2015 / 2016
 5. Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov
 6. Výroční zpráva ZŠ 2014/2015
 7. Výroční zpráva MŠ 2014/2015
 8. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Obsah stránek

Mateřská škola

 1. Přerušení provozu v MŠ a ve ŠD
 2. Vynášení Morény
 3. Zápis do MŠ
 4. Berušky pojedou do solné jeskyně do Klatov
 5. Divadlo v MŠ
 6. Potkali se u Kolína...
 7. Nadílka pro zvířátka
 8. Poděkování za dárečky
 9. Čertovský týden
 10. Na co se můžeme v prosinci těšit ...
 11. Hledání sv.Martina
 12. Přerušení provozu mateřské školy
 13. Přerušení provozu mateřské školy
 14. Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 15. Přerušení provozu v MŠ
 16. Přerušení provozu MŠ
 17. Zápis do MŠ
 18. Přerušení provozu v MŠ
 19. Přerušení provozu v MŠ
 20. Přerušení provozu v MŠ
 21. Fotografie dětí ze třídy sluníček
 22. Pasování na školáky
 23. Přerušení provozu v MŠ
 24. ZŠ a MŠ Strážov, p. o
 25. Přerušení provozu v MŠ
 26. Volejbal
 27. Zápis do MŠ
 28. Plavecký výcvik
 29. Přerušení provozu v MŠ
 30. Divadlo "Z BEDNY"
 31. Maškarní bál
 32. Ten umí to a ten zas tohle...
 33. Přerušení provozu MŠ
 34. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ
 35. Mikulášské soutěžení
 36. Besídka ,,Sluníček"
 37. Vystoupení pro seniory
 38. Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ
 39. Změna v termínu fotografování "Paní Zima"
 40. Čertovská školička
 41. Divadlo v KT "Cestování po světě"
 42. Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"
 43. Přerušení provozu MŠ
 44. Cyklistický závod
 45. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 46. Přerušení provozu mateřské školy
 47. Zápis dětí do MŠ - 2016
 48. Přerušení provozu v mateřské škole
 49. Co potřebují děti do mateřské školy?
 50. O DRAKOVI
 51. Focení
 52. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015
 53. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014
 54. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2013
 55. Poděkování

Obsah stránek

Základní škola 1. stupeň

 1. Pozvánka k zápisu
 2. Hry bez hranic (mezinárodní projekt)
 3. Návštěva kasáren v Klatovech
 4. Hudební výchovný koncert
 5. Dopravní hřiště (4., 5. ročník)
 6. Perníková srdce
 7. Divadlo kouzel
 8. Veselé zoubky
 9. Zápis do ZŠ
 10. Kurz bruslení
 11. Divadlo ve škole
 12. Beseda se spisovatelkou
 13. Projekt „Evropský den“
 14. Provoz školní družiny
 15. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 16. Turnaj v kopané
 17. Vybíjená (4.,5. roč.)
 18. Co nás ještě čeká?
 19. Krajské kolo ve florbale
 20. Vánoční tvoření
 21. Divadlo „Karel IV.“
 22. Putování za zvířátky
 23. Focení do Klatovského deníku
 24. O pohár hejtmana Plzeňského kraje
 25. Provoz školní družiny
 26. Atletický trojboj
 27. Školní exkurze
 28. Těšíme se na prázdniny
 29. Hrad Velhartice
 30. Beseda se včelařem
 31. 19. ročník McDonald´s CUP
 32. Program „Hasík“
 33. Matematická soutěž pro 5. ročník Pythagoriáda
 34. Pomlázkování
 35. Exkurze přírodovědného kroužku
 36. Plavecký výcvik
 37. Obušku z pytle ven
 38. Vánoční florbalový turnaj DDM Klatovy
 39. Úspěch našich malých florbalistů
 40. Pouť
 41. Focení prvňáčků
 42. Školní družina
 43. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013
 44. Pozvánka
 45. Trackmania Nations Strážov 2013
 46. Pozvánky turnaj hry TM
 47. Výlet žáků 1.stupně
 48. Den dětí na 1.stupni
 49. Pěší výlet na Klenovou
 50. Finále závodu žáků prvního stupně
 51. Turnaj Opálecká dáma
 52. Pozvánka na finále v Trackmania Nations
 53. Výsledky kvalifikace
 54. Jarní svícen s knihovnou
 55. Zápis do 1. třídy
 56. Předvánoční čas ve škole
 57. Zlatá neděle v místním kostele
 58. Zvolena Školská rada
 59. Výsledky voleb
 60. Přivítání prvňáčků
 61. Poslední den ve škole
 62. Jídelníček ZŠ
 63. Poděkování
 64. Školní besídku
 65. Ze školního výletu 1. stupně
 66. Turistická vycházka 1. stupeň
 67. Den dětí 1. stupeň
 68. Dopravní hřiště v Klatovech
 69. Toulavá kytara
 70. Poznej svého psa
 71. Plavecký výcvik 1.stupně
 72. Školní výlet 1. stupeň 15.6.2011
 73. Exkurze na pražský Vyšehrad
 74. Poděkování
 75. Menšiny mezi námi 2010
 76. Sportovní úspěch žáků 1.stupně
 77. Návštěva Mnichova
 78. DĚVČATA 8-9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ STRÁŽOV JSOU 4. V PLZ
 79. Florbal - 8.a 9. třídy děvčata
 80. Naše hodiny tělocviku
 81. Školní exkurze do Spolkové republiky Německo
 82. Mikulášská nadílka

Obsah stránek

Základní škola 2. stupeň

 1. Okresní kolo zeměpisné olympiády 20.2. 2019
 2. Krajské finále ve florbalu ČEPS CUP 19.2. 2019
 3. Okresní přebor ve stolním tenisu 22.1. 2019
 4. Biologická olympiáda
 5. Dějepisná olympiáda – okresní kolo
 6. Školní kolo dějepisné olympiády
 7. Beseda se zahraniční studentkou
 8. MAMUT
 9. Divadlo v SDS Klatovy
 10. MDD
 11. Projekt Země EU
 12. Kino
 13. Sport - žáci II. stupně
 14. Biologická olympiáda – kategorie D
 15. Lyžařský výcvikový kurz
 16. Vánoční turnaj ve volejbale
 17. Lyžařský výcvik
 18. Biologická olympiáda 2017/2018
 19. Den otevřených dveří SŠ
 20. Jak si udržovat kondici
 21. Zjišťování výsledků 9. roč.
 22. Přírodovědný klokan
 23. Návštěva ÚP Klatovy
 24. Komunitní plánování
 25. Rozloučení s 9. třídou
 26. Soutěž Mladý zahrádkář
 27. Muzikál na hradě Švihov
 28. 43. ročník Olympiády v Čj
 29. Turnaj ve stolním tenisu
 30. Školní exkurze II. stupně
 31. Adventní tvoření
 32. Akademie řemesel
 33. Turnaj v piškvorkách
 34. Turnaj ve stiga-hokeji
 35. Lyžařský kurz pro žáky II. stupně
 36. Beseda se zahraničními studenty
 37. Volba povolání
 38. Pythagoriáda
 39. Matilda
 40. 6. ročník soutěže „Sapere“
 41. Akce školy
 42. Exkurze Národního divadla v Praze
 43. „Šestkový“ volejbal
 44. Minivolejbal
 45. Technika leptání na sklo
 46. Olympiáda v českém jazyce
 47. Zeměpisná olympiáda
 48. Bruslení 7. 1. 2016
 49. Malý Matematicko - Úvahový Turnaj
 50. Plavání do Kdyně
 51. Neckiáda 2013
 52. Rozloučení se školním rokem
 53. Školní výlet žáků 2. stupně
 54. Rubikon 2011
 55. Moravský kras a Vídeň
 56. SPORTOVNÍ DEN V SOKOLOVNĚ

Obsah stránek

Poskytnuté informace

 1. Soutěže ve florbalu

Obsah stránek

Historie

 1. Ředitelé strážovské školy
 2. Současný život základní školy
 3. Vybráno ze školních kronik . . .

Obsah stránek

Dotace

 1. Třídní schůzky
 2. Poděkování
 3. Hry bez hranic (mezinárodní projekt)
 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
 5. Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.
 6. Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.
 7. Sponzorský dar
 8. Finanční zajištění oprav
 9. Rozvoj komunikačních dovedností
 10. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
 11. Projekt - EU peníze školám

Obsah stránek