Obsah stránek

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva MŠ 2018/2019
 2. Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019
 3. Výroční zpráva 2017 – 2018
 4. Výroční zpráva o činnosti školy 2017 - 2018
 5. Výroční zpráva ZŠ 2016/2017
 6. Výroční zpráva rok 2015 / 2016
 7. Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov
 8. Výroční zpráva ZŠ 2014/2015
 9. Výroční zpráva MŠ 2014/2015
 10. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Obsah stránek

Mateřská škola

 1. Jídelníček MŠ 16.03. - 20.03.2020
 2. Vystoupení p.Krejčíka v ZŠ
 3. Divadelní představení
 4. Focení jednotlivců
 5. Klaun a jeho kamarádi
 6. Výlet za jeleny na Kvildu
 7. Maškarní bál
 8. Kino v Klatovech
 9. Divadlo p.Pohody
 10. Jídelníček MŠ 16.12. - 20.12.2019
 11. Přerušení provozu v MŠ a ŠD
 12. Divadlo Letadlo opět ve školce
 13. Poděkování
 14. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 15. Informační schůzka rodičů budoucích školáčků
 16. Hurá za dobrodružstvím...
 17. Výlet do Klatov
 18. Den dětí
 19. Divadlo ve školce
 20. Besídka pro maminky
 21. Focení ve školce
 22. SLET ČARODĚJNIC
 23. Vystoupení s papoušky....
 24. Přerušení provozu v MŠ a ve ŠD
 25. Vynášení Morény
 26. Zápis do MŠ
 27. Berušky pojedou do solné jeskyně do Klatov
 28. Divadlo v MŠ
 29. Potkali se u Kolína...
 30. Nadílka pro zvířátka
 31. Poděkování za dárečky
 32. Čertovský týden
 33. Na co se můžeme v prosinci těšit ...
 34. Hledání sv.Martina
 35. Přerušení provozu mateřské školy
 36. Přerušení provozu mateřské školy
 37. Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 38. Přerušení provozu v MŠ
 39. Přerušení provozu MŠ
 40. Zápis do MŠ
 41. Přerušení provozu v MŠ
 42. Přerušení provozu v MŠ
 43. Přerušení provozu v MŠ
 44. Fotografie dětí ze třídy sluníček
 45. Pasování na školáky
 46. Přerušení provozu v MŠ
 47. ZŠ a MŠ Strážov, p. o
 48. Přerušení provozu v MŠ
 49. Volejbal
 50. Zápis do MŠ
 51. Plavecký výcvik
 52. Přerušení provozu v MŠ
 53. Divadlo "Z BEDNY"
 54. Maškarní bál
 55. Ten umí to a ten zas tohle...
 56. Přerušení provozu MŠ
 57. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ
 58. Mikulášské soutěžení
 59. Besídka ,,Sluníček"
 60. Vystoupení pro seniory
 61. Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ
 62. Změna v termínu fotografování "Paní Zima"
 63. Čertovská školička
 64. Divadlo v KT "Cestování po světě"
 65. Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"
 66. Přerušení provozu MŠ
 67. Cyklistický závod
 68. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 69. Přerušení provozu mateřské školy
 70. Zápis dětí do MŠ - 2016
 71. Přerušení provozu v mateřské škole
 72. Co potřebují děti do mateřské školy?
 73. O DRAKOVI
 74. Focení
 75. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015
 76. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014
 77. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2013
 78. Poděkování

Obsah stránek

Základní škola 1. stupeň

 1. Divadlo
 2. Divadlo
 3. Školní družina
 4. Naši prvňáčci v Klatovském deníku
 5. Dopravní hřiště – praktická část
 6. Pasování na čtenáře
 7. Pozvánka k zápisu
 8. Hry bez hranic (mezinárodní projekt)
 9. Návštěva kasáren v Klatovech
 10. Hudební výchovný koncert
 11. Dopravní hřiště (4., 5. ročník)
 12. Perníková srdce
 13. Divadlo kouzel
 14. Veselé zoubky
 15. Zápis do ZŠ
 16. Kurz bruslení
 17. Divadlo ve škole
 18. Beseda se spisovatelkou
 19. Projekt „Evropský den“
 20. Provoz školní družiny
 21. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 22. Turnaj v kopané
 23. Vybíjená (4.,5. roč.)
 24. Co nás ještě čeká?
 25. Krajské kolo ve florbale
 26. Vánoční tvoření
 27. Divadlo „Karel IV.“
 28. Putování za zvířátky
 29. Focení do Klatovského deníku
 30. O pohár hejtmana Plzeňského kraje
 31. Provoz školní družiny
 32. Atletický trojboj
 33. Školní exkurze
 34. Těšíme se na prázdniny
 35. Hrad Velhartice
 36. Beseda se včelařem
 37. 19. ročník McDonald´s CUP
 38. Program „Hasík“
 39. Matematická soutěž pro 5. ročník Pythagoriáda
 40. Pomlázkování
 41. Exkurze přírodovědného kroužku
 42. Plavecký výcvik
 43. Obušku z pytle ven
 44. Vánoční florbalový turnaj DDM Klatovy
 45. Úspěch našich malých florbalistů
 46. Pouť
 47. Focení prvňáčků
 48. Školní družina
 49. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013
 50. Pozvánka
 51. Trackmania Nations Strážov 2013
 52. Pozvánky turnaj hry TM
 53. Výlet žáků 1.stupně
 54. Den dětí na 1.stupni
 55. Pěší výlet na Klenovou
 56. Finále závodu žáků prvního stupně
 57. Turnaj Opálecká dáma
 58. Pozvánka na finále v Trackmania Nations
 59. Výsledky kvalifikace
 60. Jarní svícen s knihovnou
 61. Zápis do 1. třídy
 62. Předvánoční čas ve škole
 63. Zlatá neděle v místním kostele
 64. Zvolena Školská rada
 65. Výsledky voleb
 66. Přivítání prvňáčků
 67. Poslední den ve škole
 68. Jídelníček ZŠ
 69. Poděkování
 70. Školní besídku
 71. Ze školního výletu 1. stupně
 72. Turistická vycházka 1. stupeň
 73. Den dětí 1. stupeň
 74. Dopravní hřiště v Klatovech
 75. Toulavá kytara
 76. Poznej svého psa
 77. Plavecký výcvik 1.stupně
 78. Školní výlet 1. stupeň 15.6.2011
 79. Exkurze na pražský Vyšehrad
 80. Poděkování
 81. Menšiny mezi námi 2010
 82. Sportovní úspěch žáků 1.stupně
 83. Návštěva Mnichova
 84. DĚVČATA 8-9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ STRÁŽOV JSOU 4. V PLZ
 85. Florbal - 8.a 9. třídy děvčata
 86. Naše hodiny tělocviku
 87. Školní exkurze do Spolkové republiky Německo
 88. Mikulášská nadílka

Obsah stránek

Základní škola 2. stupeň

 1. Úspěch naší žákyně
 2. Lyžařský výcvikový kurz
 3. Muzikál
 4. Žáci II. stupně navštívili divadlo
 5. Testování 8. roč.
 6. Akademie řemesel 13.11. 2019
 7. PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2019/2020
 8. Organizační pokyny
 9. Úspěch ve výtvarné soutěži
 10. Pythagoriáda
 11. Pythagoriáda
 12. Krajské kolo Zeměpisné olympiády
 13. Okresní kolo Biologické olympiády
 14. Okresní kolo zeměpisné olympiády 20.2. 2019
 15. Krajské finále ve florbalu ČEPS CUP 19.2. 2019
 16. Okresní přebor ve stolním tenisu 22.1. 2019
 17. Biologická olympiáda
 18. Dějepisná olympiáda – okresní kolo
 19. Školní kolo dějepisné olympiády
 20. Beseda se zahraniční studentkou
 21. MAMUT
 22. Divadlo v SDS Klatovy
 23. MDD
 24. Projekt Země EU
 25. Kino
 26. Sport - žáci II. stupně
 27. Biologická olympiáda – kategorie D
 28. Lyžařský výcvikový kurz
 29. Vánoční turnaj ve volejbale
 30. Lyžařský výcvik
 31. Biologická olympiáda 2017/2018
 32. Den otevřených dveří SŠ
 33. Jak si udržovat kondici
 34. Zjišťování výsledků 9. roč.
 35. Přírodovědný klokan
 36. Návštěva ÚP Klatovy
 37. Komunitní plánování
 38. Rozloučení s 9. třídou
 39. Soutěž Mladý zahrádkář
 40. Muzikál na hradě Švihov
 41. 43. ročník Olympiády v Čj
 42. Turnaj ve stolním tenisu
 43. Školní exkurze II. stupně
 44. Adventní tvoření
 45. Akademie řemesel
 46. Turnaj v piškvorkách
 47. Turnaj ve stiga-hokeji
 48. Lyžařský kurz pro žáky II. stupně
 49. Beseda se zahraničními studenty
 50. Volba povolání
 51. Pythagoriáda
 52. Matilda
 53. 6. ročník soutěže „Sapere“
 54. Akce školy
 55. Exkurze Národního divadla v Praze
 56. „Šestkový“ volejbal
 57. Minivolejbal
 58. Technika leptání na sklo
 59. Olympiáda v českém jazyce
 60. Zeměpisná olympiáda
 61. Bruslení 7. 1. 2016
 62. Malý Matematicko - Úvahový Turnaj
 63. Plavání do Kdyně
 64. Neckiáda 2013
 65. Rozloučení se školním rokem
 66. Školní výlet žáků 2. stupně
 67. Rubikon 2011
 68. Moravský kras a Vídeň
 69. SPORTOVNÍ DEN V SOKOLOVNĚ

Obsah stránek

Poskytnuté informace

 1. Soutěže ve florbalu

Obsah stránek

Historie

 1. Ředitelé strážovské školy
 2. Současný život základní školy
 3. Vybráno ze školních kronik . . .

Obsah stránek

Dotace

 1. Matematika pro 7. třídu
 2. Matematika pro 6. třídu
 3. Objednávky knížek
 4. Přírodopis pro 7. třídu - látka do 1. 4.
 5. Poděkování
 6. Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.
 7. Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.
 8. Sponzorský dar
 9. Finanční zajištění oprav
 10. Rozvoj komunikačních dovedností
 11. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
 12. Projekt - EU peníze školám

Obsah stránek

Folmuláře

 1. Odhlašování stravy
 2. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
 3. Žádost o uvolnění na více než jeden den

Obsah stránek