Obsah stránek

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva 2017 – 2018
 2. Výroční zpráva o činnosti školy 2017 - 2018
 3. Výroční zpráva ZŠ 2016/2017
 4. Výroční zpráva rok 2015 / 2016
 5. Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov
 6. Výroční zpráva ZŠ 2014/2015
 7. Výroční zpráva MŠ 2014/2015
 8. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Obsah stránek

Mateřská škola

 1. Přerušení provozu v MŠ a ŠD
 2. Divadlo Letadlo opět ve školce
 3. Poděkování
 4. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 5. Informační schůzka rodičů budoucích školáčků
 6. Hurá za dobrodružstvím...
 7. Výlet do Klatov
 8. Den dětí
 9. Divadlo ve školce
 10. Besídka pro maminky
 11. Focení ve školce
 12. SLET ČARODĚJNIC
 13. Vystoupení s papoušky....
 14. Přerušení provozu v MŠ a ve ŠD
 15. Vynášení Morény
 16. Zápis do MŠ
 17. Berušky pojedou do solné jeskyně do Klatov
 18. Divadlo v MŠ
 19. Potkali se u Kolína...
 20. Nadílka pro zvířátka
 21. Poděkování za dárečky
 22. Čertovský týden
 23. Na co se můžeme v prosinci těšit ...
 24. Hledání sv.Martina
 25. Přerušení provozu mateřské školy
 26. Přerušení provozu mateřské školy
 27. Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 28. Přerušení provozu v MŠ
 29. Přerušení provozu MŠ
 30. Zápis do MŠ
 31. Přerušení provozu v MŠ
 32. Přerušení provozu v MŠ
 33. Přerušení provozu v MŠ
 34. Fotografie dětí ze třídy sluníček
 35. Pasování na školáky
 36. Přerušení provozu v MŠ
 37. ZŠ a MŠ Strážov, p. o
 38. Přerušení provozu v MŠ
 39. Volejbal
 40. Zápis do MŠ
 41. Plavecký výcvik
 42. Přerušení provozu v MŠ
 43. Divadlo "Z BEDNY"
 44. Maškarní bál
 45. Ten umí to a ten zas tohle...
 46. Přerušení provozu MŠ
 47. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ
 48. Mikulášské soutěžení
 49. Besídka ,,Sluníček"
 50. Vystoupení pro seniory
 51. Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ
 52. Změna v termínu fotografování "Paní Zima"
 53. Čertovská školička
 54. Divadlo v KT "Cestování po světě"
 55. Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"
 56. Přerušení provozu MŠ
 57. Cyklistický závod
 58. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 59. Přerušení provozu mateřské školy
 60. Zápis dětí do MŠ - 2016
 61. Přerušení provozu v mateřské škole
 62. Co potřebují děti do mateřské školy?
 63. O DRAKOVI
 64. Focení
 65. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015
 66. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014
 67. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2013
 68. Poděkování

Obsah stránek

Základní škola 1. stupeň

 1. Školní družina
 2. Naši prvňáčci v Klatovském deníku
 3. Dopravní hřiště – praktická část
 4. Pasování na čtenáře
 5. Pozvánka k zápisu
 6. Hry bez hranic (mezinárodní projekt)
 7. Návštěva kasáren v Klatovech
 8. Hudební výchovný koncert
 9. Dopravní hřiště (4., 5. ročník)
 10. Perníková srdce
 11. Divadlo kouzel
 12. Veselé zoubky
 13. Zápis do ZŠ
 14. Kurz bruslení
 15. Divadlo ve škole
 16. Beseda se spisovatelkou
 17. Projekt „Evropský den“
 18. Provoz školní družiny
 19. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 20. Turnaj v kopané
 21. Vybíjená (4.,5. roč.)
 22. Co nás ještě čeká?
 23. Krajské kolo ve florbale
 24. Vánoční tvoření
 25. Divadlo „Karel IV.“
 26. Putování za zvířátky
 27. Focení do Klatovského deníku
 28. O pohár hejtmana Plzeňského kraje
 29. Provoz školní družiny
 30. Atletický trojboj
 31. Školní exkurze
 32. Těšíme se na prázdniny
 33. Hrad Velhartice
 34. Beseda se včelařem
 35. 19. ročník McDonald´s CUP
 36. Program „Hasík“
 37. Matematická soutěž pro 5. ročník Pythagoriáda
 38. Pomlázkování
 39. Exkurze přírodovědného kroužku
 40. Plavecký výcvik
 41. Obušku z pytle ven
 42. Vánoční florbalový turnaj DDM Klatovy
 43. Úspěch našich malých florbalistů
 44. Pouť
 45. Focení prvňáčků
 46. Školní družina
 47. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013
 48. Pozvánka
 49. Trackmania Nations Strážov 2013
 50. Pozvánky turnaj hry TM
 51. Výlet žáků 1.stupně
 52. Den dětí na 1.stupni
 53. Pěší výlet na Klenovou
 54. Finále závodu žáků prvního stupně
 55. Turnaj Opálecká dáma
 56. Pozvánka na finále v Trackmania Nations
 57. Výsledky kvalifikace
 58. Jarní svícen s knihovnou
 59. Zápis do 1. třídy
 60. Předvánoční čas ve škole
 61. Zlatá neděle v místním kostele
 62. Zvolena Školská rada
 63. Výsledky voleb
 64. Přivítání prvňáčků
 65. Poslední den ve škole
 66. Jídelníček ZŠ
 67. Poděkování
 68. Školní besídku
 69. Ze školního výletu 1. stupně
 70. Turistická vycházka 1. stupeň
 71. Den dětí 1. stupeň
 72. Dopravní hřiště v Klatovech
 73. Toulavá kytara
 74. Poznej svého psa
 75. Plavecký výcvik 1.stupně
 76. Školní výlet 1. stupeň 15.6.2011
 77. Exkurze na pražský Vyšehrad
 78. Poděkování
 79. Menšiny mezi námi 2010
 80. Sportovní úspěch žáků 1.stupně
 81. Návštěva Mnichova
 82. DĚVČATA 8-9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ STRÁŽOV JSOU 4. V PLZ
 83. Florbal - 8.a 9. třídy děvčata
 84. Naše hodiny tělocviku
 85. Školní exkurze do Spolkové republiky Německo
 86. Mikulášská nadílka

Obsah stránek

Základní škola 2. stupeň

 1. Organizační pokyny
 2. Úspěch ve výtvarné soutěži
 3. Pythagoriáda
 4. Pythagoriáda
 5. Krajské kolo Zeměpisné olympiády
 6. Okresní kolo Biologické olympiády
 7. Okresní kolo zeměpisné olympiády 20.2. 2019
 8. Krajské finále ve florbalu ČEPS CUP 19.2. 2019
 9. Okresní přebor ve stolním tenisu 22.1. 2019
 10. Biologická olympiáda
 11. Dějepisná olympiáda – okresní kolo
 12. Školní kolo dějepisné olympiády
 13. Beseda se zahraniční studentkou
 14. MAMUT
 15. Divadlo v SDS Klatovy
 16. MDD
 17. Projekt Země EU
 18. Kino
 19. Sport - žáci II. stupně
 20. Biologická olympiáda – kategorie D
 21. Lyžařský výcvikový kurz
 22. Vánoční turnaj ve volejbale
 23. Lyžařský výcvik
 24. Biologická olympiáda 2017/2018
 25. Den otevřených dveří SŠ
 26. Jak si udržovat kondici
 27. Zjišťování výsledků 9. roč.
 28. Přírodovědný klokan
 29. Návštěva ÚP Klatovy
 30. Komunitní plánování
 31. Rozloučení s 9. třídou
 32. Soutěž Mladý zahrádkář
 33. Muzikál na hradě Švihov
 34. 43. ročník Olympiády v Čj
 35. Turnaj ve stolním tenisu
 36. Školní exkurze II. stupně
 37. Adventní tvoření
 38. Akademie řemesel
 39. Turnaj v piškvorkách
 40. Turnaj ve stiga-hokeji
 41. Lyžařský kurz pro žáky II. stupně
 42. Beseda se zahraničními studenty
 43. Volba povolání
 44. Pythagoriáda
 45. Matilda
 46. 6. ročník soutěže „Sapere“
 47. Akce školy
 48. Exkurze Národního divadla v Praze
 49. „Šestkový“ volejbal
 50. Minivolejbal
 51. Technika leptání na sklo
 52. Olympiáda v českém jazyce
 53. Zeměpisná olympiáda
 54. Bruslení 7. 1. 2016
 55. Malý Matematicko - Úvahový Turnaj
 56. Plavání do Kdyně
 57. Neckiáda 2013
 58. Rozloučení se školním rokem
 59. Školní výlet žáků 2. stupně
 60. Rubikon 2011
 61. Moravský kras a Vídeň
 62. SPORTOVNÍ DEN V SOKOLOVNĚ

Obsah stránek

Poskytnuté informace

 1. Soutěže ve florbalu

Obsah stránek

Historie

 1. Ředitelé strážovské školy
 2. Současný život základní školy
 3. Vybráno ze školních kronik . . .

Obsah stránek

Dotace

 1. Projekty
 2. Poděkování
 3. Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.
 4. Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.
 5. Sponzorský dar
 6. Finanční zajištění oprav
 7. Rozvoj komunikačních dovedností
 8. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
 9. Projekt - EU peníze školám

Obsah stránek

Folmuláře

 1. Odhlašování stravy
 2. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
 3. Žádost o uvolnění na více než jeden den

Obsah stránek