Obsah stránek

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva MŠ 2018/2019
 2. Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019
 3. Výroční zpráva 2017 – 2018
 4. Výroční zpráva o činnosti školy 2017 - 2018
 5. Výroční zpráva ZŠ 2016/2017
 6. Výroční zpráva rok 2015 / 2016
 7. Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov
 8. Výroční zpráva ZŠ 2014/2015
 9. Výroční zpráva MŠ 2014/2015
 10. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Obsah stránek

Mateřská škola

 1. Jídelníček MŠ 13.07. - 17.07.2020
 2. PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
 3. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY - 8. díl Prázdninový
 4. Schůzka rodičů předškoláků
 5. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY - 7. DÍL
 6. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY - 6. DÍL
 7. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY - 5. DÍL
 8. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY - 4. DÍL
 9. Informace pro rodiče - znovuotevření MŠ
 10. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY - 3. DÍL
 11. Fotografie z jarního focení 2.
 12. Fotografie jarního focení v MŠ
 13. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY - 2. DÍL
 14. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY
 15. Zápis do MŠ pro školní rok 2020-2021
 16. Vystoupení p.Krejčíka v ZŠ
 17. Divadelní představení
 18. Focení jednotlivců
 19. Klaun a jeho kamarádi
 20. Výlet za jeleny na Kvildu
 21. Maškarní bál
 22. Kino v Klatovech
 23. Divadlo p.Pohody
 24. Jídelníček MŠ 16.12. - 20.12.2019
 25. Přerušení provozu v MŠ a ŠD
 26. Divadlo Letadlo opět ve školce
 27. Poděkování
 28. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 29. Informační schůzka rodičů budoucích školáčků
 30. Hurá za dobrodružstvím...
 31. Výlet do Klatov
 32. Den dětí
 33. Divadlo ve školce
 34. Besídka pro maminky
 35. Focení ve školce
 36. SLET ČARODĚJNIC
 37. Vystoupení s papoušky....
 38. Přerušení provozu v MŠ a ve ŠD
 39. Vynášení Morény
 40. Zápis do MŠ
 41. Berušky pojedou do solné jeskyně do Klatov
 42. Divadlo v MŠ
 43. Potkali se u Kolína...
 44. Nadílka pro zvířátka
 45. Poděkování za dárečky
 46. Čertovský týden
 47. Na co se můžeme v prosinci těšit ...
 48. Hledání sv.Martina
 49. Přerušení provozu mateřské školy
 50. Přerušení provozu mateřské školy
 51. Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 52. Přerušení provozu v MŠ
 53. Přerušení provozu MŠ
 54. Zápis do MŠ
 55. Přerušení provozu v MŠ
 56. Přerušení provozu v MŠ
 57. Přerušení provozu v MŠ
 58. Fotografie dětí ze třídy sluníček
 59. Pasování na školáky
 60. Přerušení provozu v MŠ
 61. ZŠ a MŠ Strážov, p. o
 62. Přerušení provozu v MŠ
 63. Volejbal
 64. Zápis do MŠ
 65. Plavecký výcvik
 66. Přerušení provozu v MŠ
 67. Divadlo "Z BEDNY"
 68. Maškarní bál
 69. Ten umí to a ten zas tohle...
 70. Přerušení provozu MŠ
 71. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ
 72. Mikulášské soutěžení
 73. Besídka ,,Sluníček"
 74. Vystoupení pro seniory
 75. Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ
 76. Změna v termínu fotografování "Paní Zima"
 77. Čertovská školička
 78. Divadlo v KT "Cestování po světě"
 79. Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"
 80. Přerušení provozu MŠ
 81. Cyklistický závod
 82. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 83. Přerušení provozu mateřské školy
 84. Zápis dětí do MŠ - 2016
 85. Přerušení provozu v mateřské škole
 86. Co potřebují děti do mateřské školy?
 87. O DRAKOVI
 88. Focení
 89. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015
 90. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014
 91. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2013
 92. Poděkování

Obsah stránek

Základní škola 1. stupeň

 1. Učivo pro 4. třídu na 3.6.2020
 2. Divadlo
 3. Divadlo
 4. Školní družina
 5. Naši prvňáčci v Klatovském deníku
 6. Dopravní hřiště – praktická část
 7. Pasování na čtenáře
 8. Pozvánka k zápisu
 9. Hry bez hranic (mezinárodní projekt)
 10. Návštěva kasáren v Klatovech
 11. Hudební výchovný koncert
 12. Dopravní hřiště (4., 5. ročník)
 13. Perníková srdce
 14. Divadlo kouzel
 15. Veselé zoubky
 16. Zápis do ZŠ
 17. Kurz bruslení
 18. Divadlo ve škole
 19. Beseda se spisovatelkou
 20. Projekt „Evropský den“
 21. Provoz školní družiny
 22. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 23. Turnaj v kopané
 24. Vybíjená (4.,5. roč.)
 25. Co nás ještě čeká?
 26. Krajské kolo ve florbale
 27. Vánoční tvoření
 28. Divadlo „Karel IV.“
 29. Putování za zvířátky
 30. Focení do Klatovského deníku
 31. O pohár hejtmana Plzeňského kraje
 32. Provoz školní družiny
 33. Atletický trojboj
 34. Školní exkurze
 35. Těšíme se na prázdniny
 36. Hrad Velhartice
 37. Beseda se včelařem
 38. 19. ročník McDonald´s CUP
 39. Program „Hasík“
 40. Matematická soutěž pro 5. ročník Pythagoriáda
 41. Pomlázkování
 42. Exkurze přírodovědného kroužku
 43. Plavecký výcvik
 44. Obušku z pytle ven
 45. Vánoční florbalový turnaj DDM Klatovy
 46. Úspěch našich malých florbalistů
 47. Pouť
 48. Focení prvňáčků
 49. Školní družina
 50. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013
 51. Pozvánka
 52. Trackmania Nations Strážov 2013
 53. Pozvánky turnaj hry TM
 54. Výlet žáků 1.stupně
 55. Den dětí na 1.stupni
 56. Pěší výlet na Klenovou
 57. Finále závodu žáků prvního stupně
 58. Turnaj Opálecká dáma
 59. Pozvánka na finále v Trackmania Nations
 60. Výsledky kvalifikace
 61. Jarní svícen s knihovnou
 62. Zápis do 1. třídy
 63. Předvánoční čas ve škole
 64. Zlatá neděle v místním kostele
 65. Zvolena Školská rada
 66. Výsledky voleb
 67. Přivítání prvňáčků
 68. Poslední den ve škole
 69. Jídelníček ZŠ
 70. Poděkování
 71. Školní besídku
 72. Ze školního výletu 1. stupně
 73. Turistická vycházka 1. stupeň
 74. Den dětí 1. stupeň
 75. Dopravní hřiště v Klatovech
 76. Toulavá kytara
 77. Poznej svého psa
 78. Plavecký výcvik 1.stupně
 79. Školní výlet 1. stupeň 15.6.2011
 80. Exkurze na pražský Vyšehrad
 81. Poděkování
 82. Menšiny mezi námi 2010
 83. Sportovní úspěch žáků 1.stupně
 84. Návštěva Mnichova
 85. DĚVČATA 8-9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ STRÁŽOV JSOU 4. V PLZ
 86. Florbal - 8.a 9. třídy děvčata
 87. Naše hodiny tělocviku
 88. Školní exkurze do Spolkové republiky Německo
 89. Mikulášská nadílka

Obsah stránek

Základní škola 2. stupeň

 1. Dějepis 8. ročník
 2. Čj 6. - 9. třída + D 6. a 7. tř. od 27. 4. 2020
 3. Úspěch naší žákyně
 4. Lyžařský výcvikový kurz
 5. Muzikál
 6. Žáci II. stupně navštívili divadlo
 7. Testování 8. roč.
 8. Akademie řemesel 13.11. 2019
 9. PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2019/2020
 10. Organizační pokyny
 11. Úspěch ve výtvarné soutěži
 12. Pythagoriáda
 13. Pythagoriáda
 14. Krajské kolo Zeměpisné olympiády
 15. Okresní kolo Biologické olympiády
 16. Okresní kolo zeměpisné olympiády 20.2. 2019
 17. Krajské finále ve florbalu ČEPS CUP 19.2. 2019
 18. Okresní přebor ve stolním tenisu 22.1. 2019
 19. Biologická olympiáda
 20. Dějepisná olympiáda – okresní kolo
 21. Školní kolo dějepisné olympiády
 22. Beseda se zahraniční studentkou
 23. MAMUT
 24. Divadlo v SDS Klatovy
 25. MDD
 26. Projekt Země EU
 27. Kino
 28. Sport - žáci II. stupně
 29. Biologická olympiáda – kategorie D
 30. Lyžařský výcvikový kurz
 31. Vánoční turnaj ve volejbale
 32. Lyžařský výcvik
 33. Biologická olympiáda 2017/2018
 34. Den otevřených dveří SŠ
 35. Jak si udržovat kondici
 36. Zjišťování výsledků 9. roč.
 37. Přírodovědný klokan
 38. Návštěva ÚP Klatovy
 39. Komunitní plánování
 40. Rozloučení s 9. třídou
 41. Soutěž Mladý zahrádkář
 42. Muzikál na hradě Švihov
 43. 43. ročník Olympiády v Čj
 44. Turnaj ve stolním tenisu
 45. Školní exkurze II. stupně
 46. Adventní tvoření
 47. Akademie řemesel
 48. Turnaj v piškvorkách
 49. Turnaj ve stiga-hokeji
 50. Lyžařský kurz pro žáky II. stupně
 51. Beseda se zahraničními studenty
 52. Volba povolání
 53. Pythagoriáda
 54. Matilda
 55. 6. ročník soutěže „Sapere“
 56. Akce školy
 57. Exkurze Národního divadla v Praze
 58. „Šestkový“ volejbal
 59. Minivolejbal
 60. Technika leptání na sklo
 61. Olympiáda v českém jazyce
 62. Zeměpisná olympiáda
 63. Bruslení 7. 1. 2016
 64. Malý Matematicko - Úvahový Turnaj
 65. Plavání do Kdyně
 66. Neckiáda 2013
 67. Rozloučení se školním rokem
 68. Školní výlet žáků 2. stupně
 69. Rubikon 2011
 70. Moravský kras a Vídeň
 71. SPORTOVNÍ DEN V SOKOLOVNĚ

Obsah stránek

Poskytnuté informace

 1. Soutěže ve florbalu

Obsah stránek

Historie

 1. Ředitelé strážovské školy
 2. Současný život základní školy
 3. Vybráno ze školních kronik . . .

Obsah stránek

Dotace

 1. Poděkování
 2. Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.
 3. Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.
 4. Sponzorský dar
 5. Finanční zajištění oprav
 6. Rozvoj komunikačních dovedností
 7. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
 8. Projekt - EU peníze školám

Obsah stránek

Folmuláře

 1. Odhlašování stravy
 2. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
 3. Žádost o uvolnění na více než jeden den

Obsah stránek