Obsah stránek

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva 2017 – 2018
 2. Výroční zpráva o činnosti školy 2017 - 2018
 3. Výroční zpráva ZŠ 2016/2017
 4. Výroční zpráva rok 2015 / 2016
 5. Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov
 6. Výroční zpráva ZŠ 2014/2015
 7. Výroční zpráva MŠ 2014/2015
 8. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Obsah stránek

Mateřská škola

 1. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 2. Informační schůzka rodičů budoucích školáčků
 3. Hurá za dobrodružstvím...
 4. Výlet do Klatov
 5. Den dětí
 6. Divadlo ve školce
 7. Besídka pro maminky
 8. Focení ve školce
 9. SLET ČARODĚJNIC
 10. Vystoupení s papoušky....
 11. Přerušení provozu v MŠ a ve ŠD
 12. Vynášení Morény
 13. Zápis do MŠ
 14. Berušky pojedou do solné jeskyně do Klatov
 15. Divadlo v MŠ
 16. Potkali se u Kolína...
 17. Nadílka pro zvířátka
 18. Poděkování za dárečky
 19. Čertovský týden
 20. Na co se můžeme v prosinci těšit ...
 21. Hledání sv.Martina
 22. Přerušení provozu mateřské školy
 23. Přerušení provozu mateřské školy
 24. Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 25. Přerušení provozu v MŠ
 26. Přerušení provozu MŠ
 27. Zápis do MŠ
 28. Přerušení provozu v MŠ
 29. Přerušení provozu v MŠ
 30. Přerušení provozu v MŠ
 31. Fotografie dětí ze třídy sluníček
 32. Pasování na školáky
 33. Přerušení provozu v MŠ
 34. ZŠ a MŠ Strážov, p. o
 35. Přerušení provozu v MŠ
 36. Volejbal
 37. Zápis do MŠ
 38. Plavecký výcvik
 39. Přerušení provozu v MŠ
 40. Divadlo "Z BEDNY"
 41. Maškarní bál
 42. Ten umí to a ten zas tohle...
 43. Přerušení provozu MŠ
 44. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ
 45. Mikulášské soutěžení
 46. Besídka ,,Sluníček"
 47. Vystoupení pro seniory
 48. Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ
 49. Změna v termínu fotografování "Paní Zima"
 50. Čertovská školička
 51. Divadlo v KT "Cestování po světě"
 52. Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"
 53. Přerušení provozu MŠ
 54. Cyklistický závod
 55. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 56. Přerušení provozu mateřské školy
 57. Zápis dětí do MŠ - 2016
 58. Přerušení provozu v mateřské škole
 59. Co potřebují děti do mateřské školy?
 60. O DRAKOVI
 61. Focení
 62. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015
 63. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014
 64. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2013
 65. Poděkování

Obsah stránek

Základní škola 1. stupeň

 1. Dopravní hřiště – praktická část
 2. Pasování na čtenáře
 3. Pozvánka k zápisu
 4. Hry bez hranic (mezinárodní projekt)
 5. Návštěva kasáren v Klatovech
 6. Hudební výchovný koncert
 7. Dopravní hřiště (4., 5. ročník)
 8. Perníková srdce
 9. Divadlo kouzel
 10. Veselé zoubky
 11. Zápis do ZŠ
 12. Kurz bruslení
 13. Divadlo ve škole
 14. Beseda se spisovatelkou
 15. Projekt „Evropský den“
 16. Provoz školní družiny
 17. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 18. Turnaj v kopané
 19. Vybíjená (4.,5. roč.)
 20. Co nás ještě čeká?
 21. Krajské kolo ve florbale
 22. Vánoční tvoření
 23. Divadlo „Karel IV.“
 24. Putování za zvířátky
 25. Focení do Klatovského deníku
 26. O pohár hejtmana Plzeňského kraje
 27. Provoz školní družiny
 28. Atletický trojboj
 29. Školní exkurze
 30. Těšíme se na prázdniny
 31. Hrad Velhartice
 32. Beseda se včelařem
 33. 19. ročník McDonald´s CUP
 34. Program „Hasík“
 35. Matematická soutěž pro 5. ročník Pythagoriáda
 36. Pomlázkování
 37. Exkurze přírodovědného kroužku
 38. Plavecký výcvik
 39. Obušku z pytle ven
 40. Vánoční florbalový turnaj DDM Klatovy
 41. Úspěch našich malých florbalistů
 42. Pouť
 43. Focení prvňáčků
 44. Školní družina
 45. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013
 46. Pozvánka
 47. Trackmania Nations Strážov 2013
 48. Pozvánky turnaj hry TM
 49. Výlet žáků 1.stupně
 50. Den dětí na 1.stupni
 51. Pěší výlet na Klenovou
 52. Finále závodu žáků prvního stupně
 53. Turnaj Opálecká dáma
 54. Pozvánka na finále v Trackmania Nations
 55. Výsledky kvalifikace
 56. Jarní svícen s knihovnou
 57. Zápis do 1. třídy
 58. Předvánoční čas ve škole
 59. Zlatá neděle v místním kostele
 60. Zvolena Školská rada
 61. Výsledky voleb
 62. Přivítání prvňáčků
 63. Poslední den ve škole
 64. Jídelníček ZŠ
 65. Poděkování
 66. Školní besídku
 67. Ze školního výletu 1. stupně
 68. Turistická vycházka 1. stupeň
 69. Den dětí 1. stupeň
 70. Dopravní hřiště v Klatovech
 71. Toulavá kytara
 72. Poznej svého psa
 73. Plavecký výcvik 1.stupně
 74. Školní výlet 1. stupeň 15.6.2011
 75. Exkurze na pražský Vyšehrad
 76. Poděkování
 77. Menšiny mezi námi 2010
 78. Sportovní úspěch žáků 1.stupně
 79. Návštěva Mnichova
 80. DĚVČATA 8-9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ STRÁŽOV JSOU 4. V PLZ
 81. Florbal - 8.a 9. třídy děvčata
 82. Naše hodiny tělocviku
 83. Školní exkurze do Spolkové republiky Německo
 84. Mikulášská nadílka

Obsah stránek

Základní škola 2. stupeň

 1. Pythagoriáda
 2. Pythagoriáda
 3. Krajské kolo Zeměpisné olympiády
 4. Okresní kolo Biologické olympiády
 5. Okresní kolo zeměpisné olympiády 20.2. 2019
 6. Krajské finále ve florbalu ČEPS CUP 19.2. 2019
 7. Okresní přebor ve stolním tenisu 22.1. 2019
 8. Biologická olympiáda
 9. Dějepisná olympiáda – okresní kolo
 10. Školní kolo dějepisné olympiády
 11. Beseda se zahraniční studentkou
 12. MAMUT
 13. Divadlo v SDS Klatovy
 14. MDD
 15. Projekt Země EU
 16. Kino
 17. Sport - žáci II. stupně
 18. Biologická olympiáda – kategorie D
 19. Lyžařský výcvikový kurz
 20. Vánoční turnaj ve volejbale
 21. Lyžařský výcvik
 22. Biologická olympiáda 2017/2018
 23. Den otevřených dveří SŠ
 24. Jak si udržovat kondici
 25. Zjišťování výsledků 9. roč.
 26. Přírodovědný klokan
 27. Návštěva ÚP Klatovy
 28. Komunitní plánování
 29. Rozloučení s 9. třídou
 30. Soutěž Mladý zahrádkář
 31. Muzikál na hradě Švihov
 32. 43. ročník Olympiády v Čj
 33. Turnaj ve stolním tenisu
 34. Školní exkurze II. stupně
 35. Adventní tvoření
 36. Akademie řemesel
 37. Turnaj v piškvorkách
 38. Turnaj ve stiga-hokeji
 39. Lyžařský kurz pro žáky II. stupně
 40. Beseda se zahraničními studenty
 41. Volba povolání
 42. Pythagoriáda
 43. Matilda
 44. 6. ročník soutěže „Sapere“
 45. Akce školy
 46. Exkurze Národního divadla v Praze
 47. „Šestkový“ volejbal
 48. Minivolejbal
 49. Technika leptání na sklo
 50. Olympiáda v českém jazyce
 51. Zeměpisná olympiáda
 52. Bruslení 7. 1. 2016
 53. Malý Matematicko - Úvahový Turnaj
 54. Plavání do Kdyně
 55. Neckiáda 2013
 56. Rozloučení se školním rokem
 57. Školní výlet žáků 2. stupně
 58. Rubikon 2011
 59. Moravský kras a Vídeň
 60. SPORTOVNÍ DEN V SOKOLOVNĚ

Obsah stránek

Poskytnuté informace

 1. Soutěže ve florbalu

Obsah stránek

Historie

 1. Ředitelé strážovské školy
 2. Současný život základní školy
 3. Vybráno ze školních kronik . . .

Obsah stránek

Dotace

 1. Třídní schůzky
 2. Poděkování
 3. Hry bez hranic (mezinárodní projekt)
 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
 5. Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.
 6. Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.
 7. Sponzorský dar
 8. Finanční zajištění oprav
 9. Rozvoj komunikačních dovedností
 10. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
 11. Projekt - EU peníze školám

Obsah stránek