Obsah stránek

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva 2017 – 2018
 2. Výroční zpráva o činnosti školy 2017 - 2018
 3. Výroční zpráva ZŠ 2016/2017
 4. Výroční zpráva rok 2015 / 2016
 5. Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov
 6. Výroční zpráva ZŠ 2014/2015
 7. Výroční zpráva MŠ 2014/2015
 8. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Obsah stránek

Mateřská škola

 1. Divadlo v MŠ
 2. Potkali se u Kolína...
 3. Nadílka pro zvířátka
 4. Poděkování za dárečky
 5. Čertovský týden
 6. Na co se můžeme v prosinci těšit ...
 7. Hledání sv.Martina
 8. Přerušení provozu mateřské školy
 9. Přerušení provozu mateřské školy
 10. Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 11. Přerušení provozu v MŠ
 12. Přerušení provozu MŠ
 13. Zápis do MŠ
 14. Přerušení provozu v MŠ
 15. Přerušení provozu v MŠ
 16. Přerušení provozu v MŠ
 17. Fotografie dětí ze třídy sluníček
 18. Pasování na školáky
 19. Přerušení provozu v MŠ
 20. ZŠ a MŠ Strážov, p. o
 21. Přerušení provozu v MŠ
 22. Volejbal
 23. Zápis do MŠ
 24. Plavecký výcvik
 25. Přerušení provozu v MŠ
 26. Divadlo "Z BEDNY"
 27. Maškarní bál
 28. Ten umí to a ten zas tohle...
 29. Přerušení provozu MŠ
 30. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ
 31. Mikulášské soutěžení
 32. Besídka ,,Sluníček"
 33. Vystoupení pro seniory
 34. Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ
 35. Změna v termínu fotografování "Paní Zima"
 36. Čertovská školička
 37. Divadlo v KT "Cestování po světě"
 38. Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"
 39. Přerušení provozu MŠ
 40. Cyklistický závod
 41. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 42. Přerušení provozu mateřské školy
 43. Zápis dětí do MŠ - 2016
 44. Přerušení provozu v mateřské škole
 45. Co potřebují děti do mateřské školy?
 46. O DRAKOVI
 47. Focení
 48. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015
 49. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014
 50. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2013
 51. Poděkování

Obsah stránek

Základní škola 1. stupeň

 1. Návštěva kasáren v Klatovech
 2. Hudební výchovný koncert
 3. Dopravní hřiště (4., 5. ročník)
 4. Perníková srdce
 5. Divadlo kouzel
 6. Veselé zoubky
 7. Zápis do ZŠ
 8. Kurz bruslení
 9. Divadlo ve škole
 10. Beseda se spisovatelkou
 11. Projekt „Evropský den“
 12. Provoz školní družiny
 13. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 14. Turnaj v kopané
 15. Vybíjená (4.,5. roč.)
 16. Co nás ještě čeká?
 17. Krajské kolo ve florbale
 18. Vánoční tvoření
 19. Divadlo „Karel IV.“
 20. Putování za zvířátky
 21. Focení do Klatovského deníku
 22. O pohár hejtmana Plzeňského kraje
 23. Provoz školní družiny
 24. Atletický trojboj
 25. Školní exkurze
 26. Těšíme se na prázdniny
 27. Hrad Velhartice
 28. Beseda se včelařem
 29. 19. ročník McDonald´s CUP
 30. Program „Hasík“
 31. Matematická soutěž pro 5. ročník Pythagoriáda
 32. Pomlázkování
 33. Exkurze přírodovědného kroužku
 34. Plavecký výcvik
 35. Obušku z pytle ven
 36. Vánoční florbalový turnaj DDM Klatovy
 37. Úspěch našich malých florbalistů
 38. Pouť
 39. Focení prvňáčků
 40. Školní družina
 41. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013
 42. Pozvánka
 43. Trackmania Nations Strážov 2013
 44. Pozvánky turnaj hry TM
 45. Výlet žáků 1.stupně
 46. Den dětí na 1.stupni
 47. Pěší výlet na Klenovou
 48. Finále závodu žáků prvního stupně
 49. Turnaj Opálecká dáma
 50. Pozvánka na finále v Trackmania Nations
 51. Výsledky kvalifikace
 52. Jarní svícen s knihovnou
 53. Zápis do 1. třídy
 54. Předvánoční čas ve škole
 55. Zlatá neděle v místním kostele
 56. Zvolena Školská rada
 57. Výsledky voleb
 58. Přivítání prvňáčků
 59. Poslední den ve škole
 60. Jídelníček ZŠ
 61. Poděkování
 62. Školní besídku
 63. Ze školního výletu 1. stupně
 64. Turistická vycházka 1. stupeň
 65. Den dětí 1. stupeň
 66. Dopravní hřiště v Klatovech
 67. Toulavá kytara
 68. Poznej svého psa
 69. Plavecký výcvik 1.stupně
 70. Školní výlet 1. stupeň 15.6.2011
 71. Exkurze na pražský Vyšehrad
 72. Poděkování
 73. Menšiny mezi námi 2010
 74. Sportovní úspěch žáků 1.stupně
 75. Návštěva Mnichova
 76. DĚVČATA 8-9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ STRÁŽOV JSOU 4. V PLZ
 77. Florbal - 8.a 9. třídy děvčata
 78. Naše hodiny tělocviku
 79. Školní exkurze do Spolkové republiky Německo
 80. Mikulášská nadílka

Obsah stránek

Základní škola 2. stupeň

 1. Okresní přebor ve stolním tenisu 22.1. 2019
 2. Biologická olympiáda
 3. Dějepisná olympiáda – okresní kolo
 4. Školní kolo dějepisné olympiády
 5. Beseda se zahraniční studentkou
 6. MAMUT
 7. Divadlo v SDS Klatovy
 8. MDD
 9. Projekt Země EU
 10. Kino
 11. Sport - žáci II. stupně
 12. Biologická olympiáda – kategorie D
 13. Lyžařský výcvikový kurz
 14. Vánoční turnaj ve volejbale
 15. Lyžařský výcvik
 16. Biologická olympiáda 2017/2018
 17. Den otevřených dveří SŠ
 18. Jak si udržovat kondici
 19. Zjišťování výsledků 9. roč.
 20. Přírodovědný klokan
 21. Návštěva ÚP Klatovy
 22. Komunitní plánování
 23. Rozloučení s 9. třídou
 24. Soutěž Mladý zahrádkář
 25. Muzikál na hradě Švihov
 26. 43. ročník Olympiády v Čj
 27. Turnaj ve stolním tenisu
 28. Školní exkurze II. stupně
 29. Adventní tvoření
 30. Akademie řemesel
 31. Turnaj v piškvorkách
 32. Turnaj ve stiga-hokeji
 33. Lyžařský kurz pro žáky II. stupně
 34. Beseda se zahraničními studenty
 35. Volba povolání
 36. Pythagoriáda
 37. Matilda
 38. 6. ročník soutěže „Sapere“
 39. Akce školy
 40. Exkurze Národního divadla v Praze
 41. „Šestkový“ volejbal
 42. Minivolejbal
 43. Technika leptání na sklo
 44. Olympiáda v českém jazyce
 45. Zeměpisná olympiáda
 46. Bruslení 7. 1. 2016
 47. Malý Matematicko - Úvahový Turnaj
 48. Plavání do Kdyně
 49. Neckiáda 2013
 50. Rozloučení se školním rokem
 51. Školní výlet žáků 2. stupně
 52. Rubikon 2011
 53. Moravský kras a Vídeň
 54. SPORTOVNÍ DEN V SOKOLOVNĚ

Obsah stránek

Poskytnuté informace

 1. Soutěže ve florbalu

Obsah stránek

Historie

 1. Ředitelé strážovské školy
 2. Současný život základní školy
 3. Vybráno ze školních kronik . . .

Obsah stránek

Dotace

 1. Vánoční přání
 2. Poděkování
 3. Hry bez hranic (mezinárodní projekt)
 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
 5. Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.
 6. Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.
 7. Sponzorský dar
 8. Finanční zajištění oprav
 9. Rozvoj komunikačních dovedností
 10. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
 11. Projekt - EU peníze školám

Obsah stránek