Obsah stránek

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva 2017 – 2018
 2. Výroční zpráva o činnosti školy 2017 - 2018
 3. Výroční zpráva ZŠ 2016/2017
 4. Výroční zpráva rok 2015 / 2016
 5. Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov
 6. Výroční zpráva ZŠ 2014/2015
 7. Výroční zpráva MŠ 2014/2015
 8. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Obsah stránek

Mateřská škola

 1. Čertovský týden
 2. Na co se můžeme v prosinci těšit ...
 3. Hledání sv.Martina
 4. Přerušení provozu mateřské školy
 5. Přerušení provozu mateřské školy
 6. Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 7. Přerušení provozu v MŠ
 8. Přerušení provozu MŠ
 9. Zápis do MŠ
 10. Přerušení provozu v MŠ
 11. Přerušení provozu v MŠ
 12. Přerušení provozu v MŠ
 13. Fotografie dětí ze třídy sluníček
 14. Pasování na školáky
 15. Přerušení provozu v MŠ
 16. ZŠ a MŠ Strážov, p. o
 17. Přerušení provozu v MŠ
 18. Volejbal
 19. Zápis do MŠ
 20. Plavecký výcvik
 21. Přerušení provozu v MŠ
 22. Divadlo "Z BEDNY"
 23. Maškarní bál
 24. Ten umí to a ten zas tohle...
 25. Přerušení provozu MŠ
 26. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ
 27. Mikulášské soutěžení
 28. Besídka ,,Sluníček"
 29. Vystoupení pro seniory
 30. Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ
 31. Změna v termínu fotografování "Paní Zima"
 32. Čertovská školička
 33. Divadlo v KT "Cestování po světě"
 34. Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"
 35. Přerušení provozu MŠ
 36. Cyklistický závod
 37. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 38. Přerušení provozu mateřské školy
 39. Zápis dětí do MŠ - 2016
 40. Přerušení provozu v mateřské škole
 41. Co potřebují děti do mateřské školy?
 42. O DRAKOVI
 43. Focení
 44. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015
 45. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014
 46. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2013
 47. Poděkování

Obsah stránek

Základní škola 1. stupeň

 1. Návštěva kasáren v Klatovech
 2. Hudební výchovný koncert
 3. Dopravní hřiště (4., 5. ročník)
 4. Perníková srdce
 5. Divadlo kouzel
 6. Veselé zoubky
 7. Zápis do ZŠ
 8. Kurz bruslení
 9. Divadlo ve škole
 10. Beseda se spisovatelkou
 11. Projekt „Evropský den“
 12. Provoz školní družiny
 13. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 14. Turnaj v kopané
 15. Vybíjená (4.,5. roč.)
 16. Co nás ještě čeká?
 17. Krajské kolo ve florbale
 18. Vánoční tvoření
 19. Divadlo „Karel IV.“
 20. Putování za zvířátky
 21. Focení do Klatovského deníku
 22. O pohár hejtmana Plzeňského kraje
 23. Provoz školní družiny
 24. Atletický trojboj
 25. Školní exkurze
 26. Těšíme se na prázdniny
 27. Hrad Velhartice
 28. Beseda se včelařem
 29. 19. ročník McDonald´s CUP
 30. Program „Hasík“
 31. Matematická soutěž pro 5. ročník Pythagoriáda
 32. Pomlázkování
 33. Exkurze přírodovědného kroužku
 34. Plavecký výcvik
 35. Obušku z pytle ven
 36. Vánoční florbalový turnaj DDM Klatovy
 37. Úspěch našich malých florbalistů
 38. Pouť
 39. Focení prvňáčků
 40. Školní družina
 41. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013
 42. Pozvánka
 43. Trackmania Nations Strážov 2013
 44. Pozvánky turnaj hry TM
 45. Výlet žáků 1.stupně
 46. Den dětí na 1.stupni
 47. Pěší výlet na Klenovou
 48. Finále závodu žáků prvního stupně
 49. Turnaj Opálecká dáma
 50. Pozvánka na finále v Trackmania Nations
 51. Výsledky kvalifikace
 52. Jarní svícen s knihovnou
 53. Zápis do 1. třídy
 54. Předvánoční čas ve škole
 55. Zlatá neděle v místním kostele
 56. Zvolena Školská rada
 57. Výsledky voleb
 58. Přivítání prvňáčků
 59. Poslední den ve škole
 60. Jídelníček ZŠ
 61. Poděkování
 62. Školní besídku
 63. Ze školního výletu 1. stupně
 64. Turistická vycházka 1. stupeň
 65. Den dětí 1. stupeň
 66. Dopravní hřiště v Klatovech
 67. Toulavá kytara
 68. Poznej svého psa
 69. Plavecký výcvik 1.stupně
 70. Školní výlet 1. stupeň 15.6.2011
 71. Exkurze na pražský Vyšehrad
 72. Poděkování
 73. Menšiny mezi námi 2010
 74. Sportovní úspěch žáků 1.stupně
 75. Návštěva Mnichova
 76. DĚVČATA 8-9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ STRÁŽOV JSOU 4. V PLZ
 77. Florbal - 8.a 9. třídy děvčata
 78. Naše hodiny tělocviku
 79. Školní exkurze do Spolkové republiky Německo
 80. Mikulášská nadílka

Obsah stránek

Základní škola 2. stupeň

 1. Školní kolo dějepisné olympiády
 2. Beseda se zahraniční studentkou
 3. MAMUT
 4. Divadlo v SDS Klatovy
 5. MDD
 6. Projekt Země EU
 7. Kino
 8. Sport - žáci II. stupně
 9. Biologická olympiáda – kategorie D
 10. Lyžařský výcvikový kurz
 11. Vánoční turnaj ve volejbale
 12. Lyžařský výcvik
 13. Biologická olympiáda 2017/2018
 14. Den otevřených dveří SŠ
 15. Jak si udržovat kondici
 16. Zjišťování výsledků 9. roč.
 17. Přírodovědný klokan
 18. Návštěva ÚP Klatovy
 19. Komunitní plánování
 20. Rozloučení s 9. třídou
 21. Soutěž Mladý zahrádkář
 22. Muzikál na hradě Švihov
 23. 43. ročník Olympiády v Čj
 24. Turnaj ve stolním tenisu
 25. Školní exkurze II. stupně
 26. Adventní tvoření
 27. Akademie řemesel
 28. Turnaj v piškvorkách
 29. Turnaj ve stiga-hokeji
 30. Lyžařský kurz pro žáky II. stupně
 31. Beseda se zahraničními studenty
 32. Volba povolání
 33. Pythagoriáda
 34. Matilda
 35. 6. ročník soutěže „Sapere“
 36. Akce školy
 37. Exkurze Národního divadla v Praze
 38. „Šestkový“ volejbal
 39. Minivolejbal
 40. Technika leptání na sklo
 41. Olympiáda v českém jazyce
 42. Zeměpisná olympiáda
 43. Bruslení 7. 1. 2016
 44. Malý Matematicko - Úvahový Turnaj
 45. Plavání do Kdyně
 46. Neckiáda 2013
 47. Rozloučení se školním rokem
 48. Školní výlet žáků 2. stupně
 49. Rubikon 2011
 50. Moravský kras a Vídeň
 51. SPORTOVNÍ DEN V SOKOLOVNĚ

Obsah stránek

Poskytnuté informace

 1. Soutěže ve florbalu

Obsah stránek

Historie

 1. Ředitelé strážovské školy
 2. Současný život základní školy
 3. Vybráno ze školních kronik . . .

Obsah stránek

Dotace

 1. Poděkování
 2. Hry bez hranic (mezinárodní projekt)
 3. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
 4. Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.
 5. Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.
 6. Sponzorský dar
 7. Finanční zajištění oprav
 8. Rozvoj komunikačních dovedností
 9. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
 10. Projekt - EU peníze školám

Obsah stránek