Obsah stránek

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva MŠ 2018/2019
 2. Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019
 3. Výroční zpráva 2017 – 2018
 4. Výroční zpráva o činnosti školy 2017 - 2018
 5. Výroční zpráva ZŠ 2016/2017
 6. Výroční zpráva rok 2015 / 2016
 7. Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov
 8. Výroční zpráva ZŠ 2014/2015
 9. Výroční zpráva MŠ 2014/2015
 10. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Obsah stránek

Mateřská škola

 1. Jídelníček MŠ 09.12. - 13.12.2019
 2. Přerušení provozu v MŠ a ŠD
 3. Divadlo Letadlo opět ve školce
 4. Poděkování
 5. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 6. Informační schůzka rodičů budoucích školáčků
 7. Hurá za dobrodružstvím...
 8. Výlet do Klatov
 9. Den dětí
 10. Divadlo ve školce
 11. Besídka pro maminky
 12. Focení ve školce
 13. SLET ČARODĚJNIC
 14. Vystoupení s papoušky....
 15. Přerušení provozu v MŠ a ve ŠD
 16. Vynášení Morény
 17. Zápis do MŠ
 18. Berušky pojedou do solné jeskyně do Klatov
 19. Divadlo v MŠ
 20. Potkali se u Kolína...
 21. Nadílka pro zvířátka
 22. Poděkování za dárečky
 23. Čertovský týden
 24. Na co se můžeme v prosinci těšit ...
 25. Hledání sv.Martina
 26. Přerušení provozu mateřské školy
 27. Přerušení provozu mateřské školy
 28. Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 29. Přerušení provozu v MŠ
 30. Přerušení provozu MŠ
 31. Zápis do MŠ
 32. Přerušení provozu v MŠ
 33. Přerušení provozu v MŠ
 34. Přerušení provozu v MŠ
 35. Fotografie dětí ze třídy sluníček
 36. Pasování na školáky
 37. Přerušení provozu v MŠ
 38. ZŠ a MŠ Strážov, p. o
 39. Přerušení provozu v MŠ
 40. Volejbal
 41. Zápis do MŠ
 42. Plavecký výcvik
 43. Přerušení provozu v MŠ
 44. Divadlo "Z BEDNY"
 45. Maškarní bál
 46. Ten umí to a ten zas tohle...
 47. Přerušení provozu MŠ
 48. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ
 49. Mikulášské soutěžení
 50. Besídka ,,Sluníček"
 51. Vystoupení pro seniory
 52. Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ
 53. Změna v termínu fotografování "Paní Zima"
 54. Čertovská školička
 55. Divadlo v KT "Cestování po světě"
 56. Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"
 57. Přerušení provozu MŠ
 58. Cyklistický závod
 59. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 60. Přerušení provozu mateřské školy
 61. Zápis dětí do MŠ - 2016
 62. Přerušení provozu v mateřské škole
 63. Co potřebují děti do mateřské školy?
 64. O DRAKOVI
 65. Focení
 66. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015
 67. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014
 68. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2013
 69. Poděkování

Obsah stránek

Základní škola 1. stupeň

 1. Divadlo
 2. Divadlo
 3. Školní družina
 4. Naši prvňáčci v Klatovském deníku
 5. Dopravní hřiště – praktická část
 6. Pasování na čtenáře
 7. Pozvánka k zápisu
 8. Hry bez hranic (mezinárodní projekt)
 9. Návštěva kasáren v Klatovech
 10. Hudební výchovný koncert
 11. Dopravní hřiště (4., 5. ročník)
 12. Perníková srdce
 13. Divadlo kouzel
 14. Veselé zoubky
 15. Zápis do ZŠ
 16. Kurz bruslení
 17. Divadlo ve škole
 18. Beseda se spisovatelkou
 19. Projekt „Evropský den“
 20. Provoz školní družiny
 21. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 22. Turnaj v kopané
 23. Vybíjená (4.,5. roč.)
 24. Co nás ještě čeká?
 25. Krajské kolo ve florbale
 26. Vánoční tvoření
 27. Divadlo „Karel IV.“
 28. Putování za zvířátky
 29. Focení do Klatovského deníku
 30. O pohár hejtmana Plzeňského kraje
 31. Provoz školní družiny
 32. Atletický trojboj
 33. Školní exkurze
 34. Těšíme se na prázdniny
 35. Hrad Velhartice
 36. Beseda se včelařem
 37. 19. ročník McDonald´s CUP
 38. Program „Hasík“
 39. Matematická soutěž pro 5. ročník Pythagoriáda
 40. Pomlázkování
 41. Exkurze přírodovědného kroužku
 42. Plavecký výcvik
 43. Obušku z pytle ven
 44. Vánoční florbalový turnaj DDM Klatovy
 45. Úspěch našich malých florbalistů
 46. Pouť
 47. Focení prvňáčků
 48. Školní družina
 49. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013
 50. Pozvánka
 51. Trackmania Nations Strážov 2013
 52. Pozvánky turnaj hry TM
 53. Výlet žáků 1.stupně
 54. Den dětí na 1.stupni
 55. Pěší výlet na Klenovou
 56. Finále závodu žáků prvního stupně
 57. Turnaj Opálecká dáma
 58. Pozvánka na finále v Trackmania Nations
 59. Výsledky kvalifikace
 60. Jarní svícen s knihovnou
 61. Zápis do 1. třídy
 62. Předvánoční čas ve škole
 63. Zlatá neděle v místním kostele
 64. Zvolena Školská rada
 65. Výsledky voleb
 66. Přivítání prvňáčků
 67. Poslední den ve škole
 68. Jídelníček ZŠ
 69. Poděkování
 70. Školní besídku
 71. Ze školního výletu 1. stupně
 72. Turistická vycházka 1. stupeň
 73. Den dětí 1. stupeň
 74. Dopravní hřiště v Klatovech
 75. Toulavá kytara
 76. Poznej svého psa
 77. Plavecký výcvik 1.stupně
 78. Školní výlet 1. stupeň 15.6.2011
 79. Exkurze na pražský Vyšehrad
 80. Poděkování
 81. Menšiny mezi námi 2010
 82. Sportovní úspěch žáků 1.stupně
 83. Návštěva Mnichova
 84. DĚVČATA 8-9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ STRÁŽOV JSOU 4. V PLZ
 85. Florbal - 8.a 9. třídy děvčata
 86. Naše hodiny tělocviku
 87. Školní exkurze do Spolkové republiky Německo
 88. Mikulášská nadílka

Obsah stránek

Základní škola 2. stupeň

 1. Žáci II. stupně navštívili divadlo
 2. Testování 8. roč.
 3. Akademie řemesel 13.11. 2019
 4. PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2019/2020
 5. Organizační pokyny
 6. Úspěch ve výtvarné soutěži
 7. Pythagoriáda
 8. Pythagoriáda
 9. Krajské kolo Zeměpisné olympiády
 10. Okresní kolo Biologické olympiády
 11. Okresní kolo zeměpisné olympiády 20.2. 2019
 12. Krajské finále ve florbalu ČEPS CUP 19.2. 2019
 13. Okresní přebor ve stolním tenisu 22.1. 2019
 14. Biologická olympiáda
 15. Dějepisná olympiáda – okresní kolo
 16. Školní kolo dějepisné olympiády
 17. Beseda se zahraniční studentkou
 18. MAMUT
 19. Divadlo v SDS Klatovy
 20. MDD
 21. Projekt Země EU
 22. Kino
 23. Sport - žáci II. stupně
 24. Biologická olympiáda – kategorie D
 25. Lyžařský výcvikový kurz
 26. Vánoční turnaj ve volejbale
 27. Lyžařský výcvik
 28. Biologická olympiáda 2017/2018
 29. Den otevřených dveří SŠ
 30. Jak si udržovat kondici
 31. Zjišťování výsledků 9. roč.
 32. Přírodovědný klokan
 33. Návštěva ÚP Klatovy
 34. Komunitní plánování
 35. Rozloučení s 9. třídou
 36. Soutěž Mladý zahrádkář
 37. Muzikál na hradě Švihov
 38. 43. ročník Olympiády v Čj
 39. Turnaj ve stolním tenisu
 40. Školní exkurze II. stupně
 41. Adventní tvoření
 42. Akademie řemesel
 43. Turnaj v piškvorkách
 44. Turnaj ve stiga-hokeji
 45. Lyžařský kurz pro žáky II. stupně
 46. Beseda se zahraničními studenty
 47. Volba povolání
 48. Pythagoriáda
 49. Matilda
 50. 6. ročník soutěže „Sapere“
 51. Akce školy
 52. Exkurze Národního divadla v Praze
 53. „Šestkový“ volejbal
 54. Minivolejbal
 55. Technika leptání na sklo
 56. Olympiáda v českém jazyce
 57. Zeměpisná olympiáda
 58. Bruslení 7. 1. 2016
 59. Malý Matematicko - Úvahový Turnaj
 60. Plavání do Kdyně
 61. Neckiáda 2013
 62. Rozloučení se školním rokem
 63. Školní výlet žáků 2. stupně
 64. Rubikon 2011
 65. Moravský kras a Vídeň
 66. SPORTOVNÍ DEN V SOKOLOVNĚ

Obsah stránek

Poskytnuté informace

 1. Soutěže ve florbalu

Obsah stránek

Historie

 1. Ředitelé strážovské školy
 2. Současný život základní školy
 3. Vybráno ze školních kronik . . .

Obsah stránek

Dotace

 1. Projekty
 2. Poděkování
 3. Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.
 4. Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.
 5. Sponzorský dar
 6. Finanční zajištění oprav
 7. Rozvoj komunikačních dovedností
 8. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
 9. Projekt - EU peníze školám

Obsah stránek

Folmuláře

 1. Odhlašování stravy
 2. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
 3. Žádost o uvolnění na více než jeden den

Obsah stránek