Obsah stránek

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva MŠ 2018/2019
 2. Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019
 3. Výroční zpráva 2017 – 2018
 4. Výroční zpráva o činnosti školy 2017 - 2018
 5. Výroční zpráva ZŠ 2016/2017
 6. Výroční zpráva rok 2015 / 2016
 7. Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov
 8. Výroční zpráva ZŠ 2014/2015
 9. Výroční zpráva MŠ 2014/2015
 10. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Obsah stránek

Mateřská škola

 1. Jídelníček MŠ 29.09. - 02.10.2020
 2. Jídelníček MŠ 21.09. - 25.09.2020
 3. Schůzka rodičů nově nastupujících dětí
 4. PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
 5. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY - 8. díl Prázdninový
 6. Schůzka rodičů předškoláků
 7. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY - 7. DÍL
 8. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY - 6. DÍL
 9. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY - 5. DÍL
 10. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY - 4. DÍL
 11. Informace pro rodiče - znovuotevření MŠ
 12. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY - 3. DÍL
 13. Fotografie z jarního focení 2.
 14. Fotografie jarního focení v MŠ
 15. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY - 2. DÍL
 16. Domácí výuka pro PŘEDŠKOLÁKY
 17. Zápis do MŠ pro školní rok 2020-2021
 18. Vystoupení p.Krejčíka v ZŠ
 19. Divadelní představení
 20. Focení jednotlivců
 21. Klaun a jeho kamarádi
 22. Výlet za jeleny na Kvildu
 23. Maškarní bál
 24. Kino v Klatovech
 25. Divadlo p.Pohody
 26. Jídelníček MŠ 16.12. - 20.12.2019
 27. Přerušení provozu v MŠ a ŠD
 28. Divadlo Letadlo opět ve školce
 29. Poděkování
 30. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 31. Informační schůzka rodičů budoucích školáčků
 32. Hurá za dobrodružstvím...
 33. Výlet do Klatov
 34. Den dětí
 35. Divadlo ve školce
 36. Besídka pro maminky
 37. Focení ve školce
 38. SLET ČARODĚJNIC
 39. Vystoupení s papoušky....
 40. Přerušení provozu v MŠ a ve ŠD
 41. Vynášení Morény
 42. Zápis do MŠ
 43. Berušky pojedou do solné jeskyně do Klatov
 44. Divadlo v MŠ
 45. Potkali se u Kolína...
 46. Nadílka pro zvířátka
 47. Poděkování za dárečky
 48. Čertovský týden
 49. Na co se můžeme v prosinci těšit ...
 50. Hledání sv.Martina
 51. Přerušení provozu mateřské školy
 52. Přerušení provozu mateřské školy
 53. Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 54. Přerušení provozu v MŠ
 55. Přerušení provozu MŠ
 56. Zápis do MŠ
 57. Přerušení provozu v MŠ
 58. Přerušení provozu v MŠ
 59. Přerušení provozu v MŠ
 60. Fotografie dětí ze třídy sluníček
 61. Pasování na školáky
 62. Přerušení provozu v MŠ
 63. ZŠ a MŠ Strážov, p. o
 64. Přerušení provozu v MŠ
 65. Volejbal
 66. Zápis do MŠ
 67. Plavecký výcvik
 68. Přerušení provozu v MŠ
 69. Divadlo "Z BEDNY"
 70. Maškarní bál
 71. Ten umí to a ten zas tohle...
 72. Přerušení provozu MŠ
 73. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ
 74. Mikulášské soutěžení
 75. Besídka ,,Sluníček"
 76. Vystoupení pro seniory
 77. Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ
 78. Změna v termínu fotografování "Paní Zima"
 79. Čertovská školička
 80. Divadlo v KT "Cestování po světě"
 81. Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"
 82. Přerušení provozu MŠ
 83. Cyklistický závod
 84. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 85. Přerušení provozu mateřské školy
 86. Zápis dětí do MŠ - 2016
 87. Přerušení provozu v mateřské škole
 88. Co potřebují děti do mateřské školy?
 89. O DRAKOVI
 90. Focení
 91. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015
 92. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014
 93. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2013
 94. Poděkování

Obsah stránek

Základní škola 1. stupeň

 1. Učivo pro 4. třídu na 3.6.2020
 2. Divadlo
 3. Divadlo
 4. Školní družina
 5. Naši prvňáčci v Klatovském deníku
 6. Dopravní hřiště – praktická část
 7. Pasování na čtenáře
 8. Pozvánka k zápisu
 9. Hry bez hranic (mezinárodní projekt)
 10. Návštěva kasáren v Klatovech
 11. Hudební výchovný koncert
 12. Dopravní hřiště (4., 5. ročník)
 13. Perníková srdce
 14. Divadlo kouzel
 15. Veselé zoubky
 16. Zápis do ZŠ
 17. Kurz bruslení
 18. Divadlo ve škole
 19. Beseda se spisovatelkou
 20. Projekt „Evropský den“
 21. Provoz školní družiny
 22. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 23. Turnaj v kopané
 24. Vybíjená (4.,5. roč.)
 25. Co nás ještě čeká?
 26. Krajské kolo ve florbale
 27. Vánoční tvoření
 28. Divadlo „Karel IV.“
 29. Putování za zvířátky
 30. Focení do Klatovského deníku
 31. O pohár hejtmana Plzeňského kraje
 32. Provoz školní družiny
 33. Atletický trojboj
 34. Školní exkurze
 35. Těšíme se na prázdniny
 36. Hrad Velhartice
 37. Beseda se včelařem
 38. 19. ročník McDonald´s CUP
 39. Program „Hasík“
 40. Matematická soutěž pro 5. ročník Pythagoriáda
 41. Pomlázkování
 42. Exkurze přírodovědného kroužku
 43. Plavecký výcvik
 44. Obušku z pytle ven
 45. Vánoční florbalový turnaj DDM Klatovy
 46. Úspěch našich malých florbalistů
 47. Pouť
 48. Focení prvňáčků
 49. Školní družina
 50. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013
 51. Pozvánka
 52. Trackmania Nations Strážov 2013
 53. Pozvánky turnaj hry TM
 54. Výlet žáků 1.stupně
 55. Den dětí na 1.stupni
 56. Pěší výlet na Klenovou
 57. Finále závodu žáků prvního stupně
 58. Turnaj Opálecká dáma
 59. Pozvánka na finále v Trackmania Nations
 60. Výsledky kvalifikace
 61. Jarní svícen s knihovnou
 62. Zápis do 1. třídy
 63. Předvánoční čas ve škole
 64. Zlatá neděle v místním kostele
 65. Zvolena Školská rada
 66. Výsledky voleb
 67. Přivítání prvňáčků
 68. Poslední den ve škole
 69. Jídelníček ZŠ
 70. Poděkování
 71. Školní besídku
 72. Ze školního výletu 1. stupně
 73. Turistická vycházka 1. stupeň
 74. Den dětí 1. stupeň
 75. Dopravní hřiště v Klatovech
 76. Toulavá kytara
 77. Poznej svého psa
 78. Plavecký výcvik 1.stupně
 79. Školní výlet 1. stupeň 15.6.2011
 80. Exkurze na pražský Vyšehrad
 81. Poděkování
 82. Menšiny mezi námi 2010
 83. Sportovní úspěch žáků 1.stupně
 84. Návštěva Mnichova
 85. DĚVČATA 8-9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ STRÁŽOV JSOU 4. V PLZ
 86. Florbal - 8.a 9. třídy děvčata
 87. Naše hodiny tělocviku
 88. Školní exkurze do Spolkové republiky Německo
 89. Mikulášská nadílka

Obsah stránek

Základní škola 2. stupeň

 1. Dějepis 8. ročník
 2. Čj 6. - 9. třída + D 6. a 7. tř. od 27. 4. 2020
 3. Úspěch naší žákyně
 4. Lyžařský výcvikový kurz
 5. Muzikál
 6. Žáci II. stupně navštívili divadlo
 7. Testování 8. roč.
 8. Akademie řemesel 13.11. 2019
 9. PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2019/2020
 10. Organizační pokyny
 11. Úspěch ve výtvarné soutěži
 12. Pythagoriáda
 13. Pythagoriáda
 14. Krajské kolo Zeměpisné olympiády
 15. Okresní kolo Biologické olympiády
 16. Okresní kolo zeměpisné olympiády 20.2. 2019
 17. Krajské finále ve florbalu ČEPS CUP 19.2. 2019
 18. Okresní přebor ve stolním tenisu 22.1. 2019
 19. Biologická olympiáda
 20. Dějepisná olympiáda – okresní kolo
 21. Školní kolo dějepisné olympiády
 22. Beseda se zahraniční studentkou
 23. MAMUT
 24. Divadlo v SDS Klatovy
 25. MDD
 26. Projekt Země EU
 27. Kino
 28. Sport - žáci II. stupně
 29. Biologická olympiáda – kategorie D
 30. Lyžařský výcvikový kurz
 31. Vánoční turnaj ve volejbale
 32. Lyžařský výcvik
 33. Biologická olympiáda 2017/2018
 34. Den otevřených dveří SŠ
 35. Jak si udržovat kondici
 36. Zjišťování výsledků 9. roč.
 37. Přírodovědný klokan
 38. Návštěva ÚP Klatovy
 39. Komunitní plánování
 40. Rozloučení s 9. třídou
 41. Soutěž Mladý zahrádkář
 42. Muzikál na hradě Švihov
 43. 43. ročník Olympiády v Čj
 44. Turnaj ve stolním tenisu
 45. Školní exkurze II. stupně
 46. Adventní tvoření
 47. Akademie řemesel
 48. Turnaj v piškvorkách
 49. Turnaj ve stiga-hokeji
 50. Lyžařský kurz pro žáky II. stupně
 51. Beseda se zahraničními studenty
 52. Volba povolání
 53. Pythagoriáda
 54. Matilda
 55. 6. ročník soutěže „Sapere“
 56. Akce školy
 57. Exkurze Národního divadla v Praze
 58. „Šestkový“ volejbal
 59. Minivolejbal
 60. Technika leptání na sklo
 61. Olympiáda v českém jazyce
 62. Zeměpisná olympiáda
 63. Bruslení 7. 1. 2016
 64. Malý Matematicko - Úvahový Turnaj
 65. Plavání do Kdyně
 66. Neckiáda 2013
 67. Rozloučení se školním rokem
 68. Školní výlet žáků 2. stupně
 69. Rubikon 2011
 70. Moravský kras a Vídeň
 71. SPORTOVNÍ DEN V SOKOLOVNĚ

Obsah stránek

Poskytnuté informace

 1. Soutěže ve florbalu

Obsah stránek

Historie

 1. Ředitelé strážovské školy
 2. Současný život základní školy
 3. Vybráno ze školních kronik . . .

Obsah stránek

Dotace

 1. Aktuální Mimořádná opatření MZ ČR
 2. Žádost – hygiena roušek
 3. Informace Ministerstva zdravotnictví ČR
 4. Informace pro žáky
 5. Aktualizace manuálu MŠMT k provozu škol od 1.9. 20
 6. Poděkování
 7. Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.
 8. Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.
 9. Sponzorský dar
 10. Finanční zajištění oprav
 11. Rozvoj komunikačních dovedností
 12. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
 13. Projekt - EU peníze školám

Obsah stránek

Folmuláře

 1. Odhlašování stravy
 2. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
 3. Žádost o uvolnění na více než jeden den

Obsah stránek