Archiv stránek

Návrh rozpočtu

na rok  2018  v  závazných ukazatelích.

Kandidátní listina

pro volby zákonných zástupců žáků do školské rady při ZŠ a MŠ Strážov, p. o. konané dne 21. listopadu 2017

MAMUT

Naši žáci se 15.11. 2017 již tradičně zúčastní této vědomostní soutěže,kterou pořádá klatovské gymnázium. Sestavili jsme celkem tři družstva.

Projekt „Evropský den“

Ve spolupráci s panem farářem Potegou jsme připravili projekt „Evropský den“ Žáci II. stupně jsou rozděleni do 6 skupin, každá skupina má svého mentora - učitele, který je vede v přípravě projektu. Každá skupina představuje určitý stát EU. Vybraly se tyto státy: Polsko, Německo, Španělsko, Slovensko, Francie a Itálie. Prezentace projektu pro žáky I. stupně proběhne před pololetními rázdninami, termín zveřejníme před akcí. Hlavní cena je zájezd do Štrasburku, pořadí určí odborná porota.

Zjišťování výsledků 9. roč.

Naše škola byla vybrána k testování ČŠI. V polovině listopadu proběhne zjišťování výsledků žáků 9. ročníku v oblasti čtenářské gramotnosti.

Keramický kurz

Pokračování našeho keramického kurzu bude v pátek 3.11. 2017 od 17.00 h.Na programu je glazování.

Přerušení provozu v MŠ

Od 26.10. – 27.10. 2017 bude přerušen provoz v MŠ Strážov. V MŠ bude obnoven provoz od 30.10. 2017.

Podzimní prázdniny

Ve dnech 26.10.- 27.10. 2017. Platí pro všechny součásti školy (ZŠ, ŠD, ŠJ, MŠ-přerušen provoz).

Přírodovědný klokan

Žáci 8. a 9. třídy řešili Přírodovědného klokana. Nejlepší řešitelé školního kola: 1. Tomáš Schwarz 68 bodů, 2. Eduard Bastl 60 bodů, 3. Michaela Mayerová 56 bodů

Řešitelů celkem 25.

Volby do Školské rady

V souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji volbu 2 členů Školské rady. Volební akt proběhne formou tajného hlasování o navržených kandidátech dne 21.11. 2017 během třídních schůzek v prostorách ZŠ a MŠ Strážov, p. o.. Jedná se o kandidáty z řad zákonných zástupců žáků naší školy. Návrhy lze podávat volební komisi prostřednictvím ředitelky školy nejpozději do 22. 10. 2017. 

Jídelníček 16. 10. - 25. 10. 2017

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 16. 10. do 25. 10. 2017

Jídelníček MŠ 16. 10. - 25. 10. 2017

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platny od 16. 10. do 25. 10. 2017

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM PRO  ZÁJMOVÉ  VZDĚLÁVÁNÍ , Č. j. 274/2017, ŠKOLNÍ  DRUŽINA  PŘI  ZŠ a MŠ STRÁŽOV, P. O.

Expedice Srní

Výběh s vlky o rozloze cca 3 ha. Uprostřed výběhu vede 300 m dlouhá lávka, vyvýšená 3-4 m nad terénem, s pozorovacími přístřešky. Mimo výběh vede naučný okruh, který návštěvníky seznámí se stopami šelem vyskytujících se na Šumavě a některými místními stromy a rostlinami. Na lávce ve výběhu jsou informace o komunikaci mezi vlky.

Výběrové řízení

Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace Výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny Ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí školní jídelny

Jídelníček ZŠ 2.10. - 13. 10. 2017

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 2. 10. do 13. 10. 2017

Školní exkurze

4.10. 2017 pojedou žáci II. stupně na exkurzi do Srní

Návštěva ÚP Klatovy

10.10. 2017 v rámci volby budoucího povolání navštíví žáci 9. roč. Úřad práce v Klatovech

Činnost zájmových útvarů

Od 2. října 2017 zahájí svoji činnost zájmové útvary

Keramický kurz

Úspěšné pokračování keramického kurzu, který začal v loňském školním roce, zájemci hlavně z řad rodičů. Sejdeme se 13.10. 2017 v dílně na I. stupni v 17.00 h. Příspěvek na materiál 200,- Kč.

Přespolní běh

21.9. 2017 se zúčastníme závodu v přespolním běhu v Nýrsku.

Kurz bruslení

29.9. 2017 kurz bruslení a ledního hokeje pro žáky II. stupně.

Informační schůzka

Pro rodiče žáků, kteří přihlásili své děti do hudebních kroužků: 21.9. 2017 v 17.30 h v interaktivní učebně na I. stupni ZŠ.

„Knihy vyprávějí příběhy“

8. ročník česko-slovenského projektu. Naše škola (ŠD) se přihlásila do projektu Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů. Vytvořené záložky si vyměníme s vybranou partnerskou školou ze Slovenské republiky.

Organizace školního roku 2017/2018

 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č.j.: MSMT- 12165/2016-1

Kroužky školní rok 2017/2018

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2017/2018, vyjádřete svůj zájem. Činnost zahájí od října. Pokud se žák přihlásí, je pro něj zájmový útvar povinný. Odhlásit jej může zákonný zástupce písemně až po I. pololetí. Zde: krouzky.pdf

Provoz školní družiny

4.9. 2017 Od 7.00 (ranní zaměstnání)  do 14.00 h

Komunitní plánování

Naši žáci se zapojili při žádosti o získání dotace na opravu školní tělocvičny.

Služby na školním pozemku

19.7. 2017  Mgr. Pangerlová, 9.8. 2017 Mgr. Baštář, 30.8. 2017 Mgr. Pangerlová, Mgr. Baštář - začátek v 9.00 h, předpokládaný konec v 10.00 h., Pracovní oděv a dobrou náladu s sebou!

 

Konec roku 2016/2017

30. 6. 2017 bylo rozloučení s žáky 9. třídy při slavnostním shromáždění v tělocvičně.

Fotografie dětí ze třídy sluníček

Fotografie z celého školního roku 2016/2017

Pasování na školáky

28.6. 2017 proběhne v MŠ pasování předškoláků na školáky.

Přerušení provozu v MŠ

Od 24.7. – 11.8. 2017 přerušen provoz v MŠ z provozních důvodů.

Školní jídelna

ŠJ bude uzavřena od 24.7. – 11.8. 2017.

Školní družina

Provoz školní družiny 30.6. 2017 do 15.00 h.

Školní výlety

20.6. 2017 II. stupeň Chodsko

23.6. 2017 4., 5. roč. Plzeň (muzeum, ZOO)

Rozloučení s 9. třídou

30.6. 2017 se rozloučíme s žáky 9. třídy při slavnostním shromáždění v tělocvičně.

Den otevřených dveřích klatovských kasáren

21.6. 2017 navštíví děti z MŠ a žáci 2., 3. třídy kasárna v Klatovech.

Vysvědčení

30.6. 2017 si rozdáme vysvědčení. Žákům přejeme krásné prázdniny bez úrazů.

Jídelníček ZŠ 5. 6. - 16. 6. 2017

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 5. 6. do 16. 6. 2017

Jídelníček MŠ 5. 6. - 16. 6. 2017

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 5. 6. - 16. 6. 2017

Nabídka pracovního místa

Hledáme od šk. r. 2017/2018 učitele ZŠ pro I. stupeň, AJ výhodou.

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kteří se dostavili k zápisu do MŠ pro školní rok 2017/2018 dne 4.5. 2017 Na základě posouzených žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání škola rozhodla následujícím způsobem. Ve školním roce 2017/2018 budou přijaty děti podle přidělených registračních čísel.

ZŠ a MŠ Strážov, p. o

Hledá kvalifikovaného asistenta pedagoga dle platné školské legislativy.

Jídelníček ZŠ 22.5. 2017 - 2.6. 2017

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 22. 5. do 2. 6. 2017

Jídelníček MŠ 22. 5. 2017 - 2. 6. 2017

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 22. 5. do 2. 6. 2017

Turnaj v kopané

Žáci I. stupně získali ve 2 kategoriích okrskového kola Mc Donaldś Cupu 4. místo.

Vybíjená (4.,5. roč.)

V okresním kole vybíjené jsme obsadili 7.-8. místo.

Okresní kolo Soutěže ve čtení

17.5. 2017 jsme byli úspěšní v okresním kole Soutěže ve čtení, které proběhlo v Městské knihovně v Klatovech. Postoupili jsem ze soutěže v Nýrsku. Žáci 3. třídy obsadili stupně nejvyšší. Zdeněk Matásek získal 1. místo a Eliška Burianová se umístila na 2. místě. Oběma žákům  gratulujeme a poděkování si zaslouží paní učitelka Mgr. Benešová a rodiče žáků, kteří své děti vedou k lásce ke čtení.

Úspěch sourozenců Matáskových

Českomoravská myslivecká jednota, z. s. v Oboru literárním soutěže „Mé toulky za zvěří“ odměnila naše žáky:

Na 1. místě v kategorii II. skončila Monika Matásková, 6. třída a v kategorii I. Zdeněk Matásek ze 3. třídy obsadil 2. místo.

Srdečně blahopřejeme!

Soutěž Mladý zahrádkář

Ve čtvrtek 11.5. 2017 se žákyně naší školy zúčastnily soutěže Mladý zahrádkář, kterou pořádá územní sdružení ČSZ v Klatovech.  Ve vědomostní soutěži s poznávačkou nás v kategotii starší žáci zastupovala Lucie Denková (9.tř.)  -  1. místo,  Michaela Mayerová (8.tř.) - 3. místo.  Prvním rokem se v soutěži oťukávala Natálie Jakubcová (6.tř).  Floristické soutěže se s odvahou poprvé zúčastnily Markéta Tomanová a Monika Matásková (obě 6.tř) - kategorie žáci. Tématem byla kulatá vázaná kytice a vypichovaná miska z živých květů. Bývalá žákyně naší školy Martina Bušková  soutěžila ve floristice v kategorii junioři, získala 1. místo a zúčastní se zemského kola v Praze. Vítězka vědomostní soutěže Lucka postupuje do národního kola do Prahy.  Na tyto soutěže jsou třeba speciální vědomosti, rozhodně děvčata nevystačí se znalostmi ze školy. Proto jim patří  dík za vzornou přípravu na soutěž. A jak pravila jedna členka poroty - na Lucku nikdo nemá! 

Techmánia Plzeň – školní exkurze

V pátek žáci II. stupně prožili den v plzeňské Techmánii.

Jídelníček ZŠ 9. 5. 2017 - 19. 5. 2017

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 9. 5. do 19. 5. 2017

Jídelníček MŠ 9. 5. 2017 - 19. 5. 2017

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 9. 5. do 19. 5. 2017

Exkurze „Kaktusy“

10.5. 2017 od 13.00 h exkurze ve skleníku u Martina Kopeckého pro děti z výtvarného kroužku. Dozvíme se o pěstování kaktusů

Divadlo

Žáci nepovinného předmětu náboženství opět zahrají divadlo o sv. Jiří. Tentokrát v sobotu 13.5. 2017 od 17.30 h v kostele v Nýrsku.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 v závazných ukazatelích Střednědobý výhled hospodaření na rok 2018, 2019

Glazování bude 19. května od 17 h

Glazování keramických výrobků se bude konat dne 19. 5. od 17 h

Mc Donald´s Cup

Turnaje v kopané se zúčastníme 2.5. 2017 1.-3. roč. 3.5. 2017 4.-5. roč.

Velký fotbal

3.5. 2017 se odehrají zápasy na fotbalovém hřišti ve Strážově, děkujeme SK KOVO Strážov za umožnění organizace toho turnaje.

Závěr plaveckého výcviku

4.5. 2017 se rozloučíme s plaveckým výcvikem, žáci se těší na „mokrá vysvědčení“

Vybíjená

5.5. 2017  odehraje výběr žáků ze 4.-5. ročníku zápasy turnaje ve vybíjené v Klatovech

Soutěž ve čtení

9.5. 2017 v Nýrsku (soutěžící: E. Burianová, Z. Matásek, T. Bouberlová, A. Denk, P. Svítil, M. Urban)

Muzikál na hradě Švihov

23.6. 2017 muzikál pro II stupeň „Noc na Karlštejně“

Co nás ještě čeká?

9.5. 2017 Teorie dopravní výchovy 4., 5. roč., 6.6. 2017 praktická část v Klatovech, 10.5. 2017 I. stupeň - zdobení perníčků ke Dni  matek s paní Grösslovou

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zápis do ZŠ

 

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kteří se dostavili k zápisu do ZŠ pro školní rok 2017/2018 dne 5.4. 2017

 

Jídelníček ZŠ 24. 4. - 4. 5. 2017

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 24. 4. do 4. 5. 2017

Jídelníček MŠ 24. 4. - 4. 5. 2017

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 24. 4. do 4. 5. 2017

Třídní schůzky

26. 4. 2017 proběhnou třídní schůzky v jednotlivých třídách formou konzultací od 15:00 do 18:00 h. 

Minivolejbal

Naše žákyně obsadily 3., 4, a 7. místo, blahopřejeme. 

Soutěž „Tuta via vitae“

– Bezpečná cesta životem pro občana EU. Naši žáci vyhráli krajské kolo a postupují opět do celostátního kola, které proběhne 27.4. 2017 v Praze. Gratulujeme k úspěchu.

Jídelníček MŠ 10. 4. 2017 - 21. 4. 2017

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 10. 4. do 21. 4. 2017

Jídelníček ZŠ 10. 4. 2017 - 21. 4. 2017

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 10. 4. 2017 do 21. 4. 2017

Keramický kurz

Další keramický kurz pro všechny zájemce bude v pátek 28.4. od 17 hodin Sejdeme se v dílně na 1. stupni ZŠ, příspěvek na materiál je 200,-Kč

Pozvánka na pouťovou výstavu

Žáci ZŠ a MŠ Strážov zvou na výstavu, která se koná o jarní pouti na 1. stupni ZŠ. K vidění budou keramické výrobky dětí z výtvarného kroužku, kaktusy Martina Kopeckého a proutěné výrobky pana Nového. Otevřeno bude 22. – 23. dubna vždy od 12 – 18 hodin.

Zároveň zveme všechny v neděli 23. dubna do místního kostela, kde po slavnostní pouťové mši zahrají žáci z nepovinného předmětu náboženství divadlo na motivy legendy o sv. Jiří.

Přerušení provozu v MŠ

Ve dnech 13.4. – 14.4. 2017 bude přerušen provoz v MŠ z provozně ekonomických důvodů. K obnovení provozu dojde 18.4. 2017 (17.4. 2017 Velikonoční pondělí). 

Volejbal

„šestkový“ 4.4. 2017 - děvčata 8., 9. třída

„trojkový“ 11.4. 2017 - děvčata 6., 7. třída

Pomlázkování – přivítání jara

21.3. 2017 od 13.00 h p. Hnízdo – tradiční pomlázkování ve školní družině

Beseda se spisovatelkou

24.3. 2017 beseda se spisovatelkou PaedDr. Martinou Baarovou proběhne od 8. 30 h v MŠ a pro 1. – 3. třídu od 9. 30 h. Možno zakoupit knihy od paní spisovatelky v hodnotě 100,- Kč a 350,- Kč.

Zápis do MŠ

4.5. 2017 od 14.00 – 17. 00 h v MŠ. Rodiče přinesou s sebou svůj občanský průkaz a kopii rodného listu dítěte

Pozvánka k zápisu

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018 se koná v 1. patře budovy Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvková organizace Strážov  č.p. 107 dne 5. dubna 2017 od 13.00 – 17.00 h. Rodiče (zákonní zástupci) přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, budoucího žáka základní školy.

Mgr. Šárka Rašková
ředitelka školy

 

Jídelníček MŠ 13. 3. 2017 - 24. 3. 2017

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 13. 3. 2017 do 24. 3. 2017

Jídelníček ZŠ 13.6. 2016 - 24.6. 2016

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 13. 3. 2017 do 24. 3. 2017

Plavecký výcvik (10. lekcí)

-probíhá na I. stupni. Po jarních prázdninách nás čeká 4. lekce

Kurz bruslení 3.3. 2017

Den před jarními prázdninami jsme si užili na zimním stadionu v Klatovech.

Projekt „Veselé zoubky“

1.3. 2017 proběhl projektový den v 1. třídě na téma péče o zdravé zuby, který vedla Mgr. Marie Kašová. Prvňáčci si odnesli za odměnu tašku s dentální hygienou od DM drogerie.

Okrskové kolo recitační soutěže

2.3. 2017 jsme absolvovali poprvé okrskové kolo recitační soutěže v Nýrsku. Mezi prvňáčky získal 2.–3. místo Milan Urban, v I. kategorii se umístila Eliška Burianová na 4. místě a ve IV. kategorii Lucie Denková na 5. místě. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Za odměnu jsme šli do místní cukrárny.

Plavecký výcvik

Od 2. března bude probíhat PLAVECKÝ VÝCVIK pro děti z II. třídy v krytém bazéně v Klatovech. Děti začnou rozvíjet své plavecké dovednosti hravou formou s využitím rozmanitých pomůcek ( kruhy, míčky, zvířátka, skluzavky...)

CELKEM NÁS ČEKÁ 5 LEKCÍ - VŽDY VE ČTVRTEK A TO V TERMÍNECH-

2. BŘEZNA / 16. BŘEZNA / 23. BŘEZNA / 30. BŘEZNA / 6. DUBNA

Výuku plaveckého výcviku hradí škola, dopravu rodiče ( vyúčtování proběhne po skončení kurzu).

Dítě, které není zdravotně způsobilé se nemůže kurzu zúčastnit ( vyrážka, chřipka...)

S sebou vždy do batůžku - plavky, tekuté mýdlo, ručník, pití a lehkou svačinku ( např. ovoce do krabičky, oplatku...)

Vzhledem k tomu, že návrat do MŠ bude vždy až kolem 12:30 hod., prosíme vyzvedávejte si děti jdoucí po obědě až ve 13:00 hodin.

Děkujeme 

Masopust ve Strážově 2017

Masopust ve Strážově se uskutečnil v sobotu 25. února 2017.

Přerušení provozu v MŠ

V době od 6.3. 2017 do 10.3. 2017 bude přerušen provoz v MŠ. K přerušení provozu dochází z provozně ekonomických a technických důvodů. K obnovení provozu dojde 13.3. 2017.

Výtvarná dílna (keramický kurz)

Glazování proběhne 17.3. 2017 od 17.00 h.

Divadlo "Z BEDNY"

V pondělí 27. března 2017 půjdeme do ZŠ na pohádku p.Pohody-O Ježibabě.

Recitační soutěž - školní kolo

15.2. 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže I. kategorie a II. kategorie, 17.2. 2017 III. a IV. kategorie. Prvňáčci soutěžili v „nulté“ kategorii.

Maškarní bál

Tradiční školkovský masopustní bál se uskuteční v pátek 24.2.2017 v obou třídách MŠ.

Na nejrůznější pohádkové postavičky,masky zvířátek,profesí a jiné převleky

se budeme těšit už od samého rána...

Ten umí to a ten zas tohle...

Tento týden jsme si tak trošku zahráli na své rodiče.Celým týdnem nás provázely různá povolání.

Děti z I.třídy se proměnily v pošťáky,řidiče,policisty,prodavače,opraváře,myslivce,kominíky,lékaře....

Vyzkoušely si,jaké je to prát a věšet ponožky,řezat dříví a nebo zatloukat hřebíčky.

Všem dětem patří velká pochvala za šikovnost. :-)

 

Týden ke zdraví

Navštívili jsme akci pořádanou Střední zdravotnickou školou v Klatovech 9.2. 2017. Žáci II. stupně se seznámili se zásadami první pomoci, péčí o své zdraví a zdravým životním stylem.

Informace

Recitační soutěž – školní kolo

15.2. 2017      I. stupeň

17.2. 2017     II. stupeň

 

Plavecký kurz pro I. stupeň

-začíná od 16.2. 2017, celkem 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách

 

Zeměpisná olympiáda

Vybraní žáci se zúčastní okresního kola 21.2. 2017

Jídelníček MŠ 6. 2. - 17. 2. 2017

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 6.2. do 17.2. 2017

Jídelníček ZŠ 6. 2. - 17. 2. 2017

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 6.2. do 17.2. 2017

Recitační soutěž

Připravujeme se na soutěž v recitaci. Žáci všech ročníků se utkají v únoru ve školním kole a ti nejúspěšnější postoupí do okrskového kola.

43. ročník Olympiády v Čj

1.2. 2017 žákyně 9. třídy absolvovaly okresní kolo této soutěže. Lucie Denková obsadila 16. - 19. místo a Leona Bruckdorferová 32. místo.

Děkujeme za reprezentaci školy.

 

2.2. 2017 Kurz bruslení

Žáci si užili bruslení na klatovském zimním stadionu.

Pololetní vysvědčení

31.1. 2017 si rozdáme výpisy vysvědčení za I. pololetí školního roku 2016/2017. Za našimi prvňáčky se přijdou podívat děti z mateřské školy. Jejich kamarádi se mají čím pochlubit, ve škole se jim daří.

Milí žáci, užijte si jednodenní pololetní prázdniny 3.2. 2017. 

Náboženství

Pan farář Potega připravuje divadelní představení o životě sv. Jiří, které žáci zahrají o jarní pouti ve Strážově v místním kostele.

Pořad o hudebních nástrojích

6.2. 2017 jsme přichystali naučný pořad o hudebních nástrojích.

Keramický kurz

10.2. 2017 zveme zájemce z řad rodičů na keramický kurz. Sejdeme se v 17. 00 h v keramické dílně. Opět si vyrobíme zajímavý keramický výrobek. Navážeme na kurz, při kterém jsme si vyrobili překrásné aromalampičky.

Turnaj ve stolním tenisu

Dne 24.1. 2017 se konalo okresní finále ve stolním tenisu. Daniel Šmalcl  obsadil 3. místo ve IV. kategorii (hoši 8., 9. tř.). Blahopřejeme za vzornou reprezentaci školy!

Informace

Přerušení provozu v mateřské škole

3.2. 2017 je přerušen provoz v MŠ, z provozně ekonomických důvodů. Obnovení provozu MŠ od pondělí 6.2.2017.

 

Preventivní program „Veselé zoubky“

Naši prvňáčci jsou přihlášeni do preventivního programu „Veselé zoubky“, který proběhne 1.3. 2017. Žáci obdrží preventivní balíčky od DM drogerie a proběhne preventivní program na téma správné péče o chrup dětí a prevence zubního kazu.

Informace

6.2. 2017 výchovný pořad pro žáky ZŠ „Ukázky hudebních nástrojů“
9.2. 2017 akce pro žáky II. stupně „Týden pro zdraví“ v Klatovech
Připravujeme: 2.2. 2017 bruslení zimní stadion v Klatovech

Informace

12.1. a 13.1. 2017 máme pro naše děti z MŠ a žáky ze ZŠ připravenou akci Mobilní planetárium.

24.1. 2017 se naši žáci zúčastní okresního finále ve stolním tenisu v Klatovech.

Krajské kolo ve florbale

15.12. 2016 se naši žáci I. stupně zúčastnili krajského kola ve florbale. V okresním kole zvítězili a v krajském kole se umístili na 7. místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Malý keramický kurz pro dospělé

V měsíci listopadu naše škola uspořádala malý keramický kurz pro zájemce z řad rodičů. Sešli jsme se pouze dvakrát, protože kapacita naší keramické pece je malá a výrobků je teď před Vánoci opravdu hodně. Vyrobili jsme si keramické aromalampičky a všechny výrobky byly opravdu krásné.

Budeme se těšit na další kurzy v příštím roce a všem děkujeme za zájem. 

Mgr. Šárka Rašková a Jana Skalová

Setkání seniorů 2016

Děkujeme všem, kteří na letošním setkání seniorů v sokolovně přispěli svým nákupem na činnost výtvarného kroužku při ZŠ a MŠ Strážov. Zároveň všem přejeme krásné a klidné vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce 2017. Jana Skalová a děti z výtvarníčku.

Školní vánoční turnaj ve florbalu

19.12. - 20.12. 2016 I. stupeň (sokolovna)

20.12. - 21.12. 2016 II. stupeň (školní tělocvična)

Vánoce ve škole

22.12. 2016 vánoční tradice v jednotlivých třídách 

Přerušení provozu MŠ

od 23.12. 2016 do 2.1. 2017 bude přerušen provoz v MŠ, k obnovení provozu v MŠ dojde 3.1. 2017

Vánoční tvoření

6.12. 2016 si žáci I. stupně vyrobili vánoční stromeček. Děkujeme paní J. Kalivodové za spolupráci.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ

Vánoce,Vánoce přicházejí... a děti se na ně ve školce připravují.

Přijďte se podívat  ve čtvrtek 15.12.2016 od 15.30 hodin jak se jim to daří.

Berušky si připravily pásmo písniček a básniček a moc se na všechny těší.

 

Mikulášské soutěžení

V úterý 6.12.2016 přijede do školky náš oblíbený p.Pohoda.Pro děti si připravil soutěžení s Mikulášem a malou odměnu.

Na vystoupení vybíráme 50,-Kč.Čerta prý nechá doma...

Besídka ,,Sluníček"

Maminko, tatínku...

Vánoční besídka je za rohem a naše přípravy vrcholí. Aby se vám moje besídka moc líbila potřebuji do školky přinést co nejdříve dlouhé bílé tričko ke kolenům a punčocháčky - holčičky červené, chlapečci modré. 

Děkuji

Vystoupení pro seniory

Svým vystoupením s pásmem písní, básní a tanečků potěší starší děti ze třídy Sluníček naše seniory na jejich ,, Mikulášské besídce" ve středu 7. prosince od 14:00 hodin v místní sokolovně. 

Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ

V úterý 13. 12. 2016 v 15:30 hodin jste všichni srdečně zváni do školky  na tradiční vánoční besídku.

Úspěch našich florbalistů

29.11.2016 se naši florbalisté – hoši I. stupeň, umístili na 1. místě v okresu a postupují do krajského finále do Plzně, které se bude konat 15.12.2016. Blahopřejeme.

Úspěch našich florbalistek

1.12.2016 naše florbalistky – dívky I. stupeň obsadily 3. místo v okrese. Gratulujeme.

Změna v termínu fotografování "Paní Zima"

Z důvodu nemoci p.fotografa se focení jednotlivců se zimní

tématikou přesouvá na čtvrtek 1.12.2016.Děkujeme za pochopení.

Čertovská školička

Příští týden tj.28.11.-2.12.2016 se naše školka promění v jedno velké Peklíčko.

Na čertíky budou děti potřebovat  červeno-černé oblečení.

Růžky a ocásky dostanou od Luciferky ve školce.(kdo bude chtít)

Divadlo v KT "Cestování po světě"

V úterý 29.listopadu 2016 pojedeme na divadelní představení do Klatov.

Tentokrát vyjíždíme už v 8.00 hod.Přiveďte prosím děti do školky do 7.30 hod.,

aby se stihly nasvačit.

Těšit se můžeme na hudební představení Pavla Nováka.

Vybíráme 63,-Kč na dopravu a vstupné.Děkujeme

 

Vv dílna

V pátek 25.11. 2016 dokončíme glazováním aromalampičku. Sraz v 17.00 h. Těšíme se na pokračování z 11.11. 2016.

Zpívání u vánočního stromečku

V pátek 23.12. 2016 Vás srdečně zveme na společnou akci s MěÚ ve Strážově. Tradiční zpívání u vánočního stromečku na náměstí se koná od 17.00 hodin.

Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"

Ve středu 23. listopadu 2016 proběhne ve třídách MŠ focení se zimní tématikou - děti se budou fotit jednotlivě. Prosíme připravte dětem příhodné oblečení. Děkujeme

Akce v rámci volby povolání

23.11.2016 ve spolupráci s knihovnicí p. Tremlovou jedou žákyně 8.,9. třídy a p. uč. Mgr. Pangerlová do Klatov. V rámci volby povolání se seznámí s profesí kosmetičky. Navštíví školu, která je k  této profesi připravuje.

24.11.2016 navštíví žáci 9. třídy Úřad práce v Klatovech, akce v rámci volby povolání.

Školní exkurze II. stupně

6.12.2016 jedeme do Prahy na školní exkurzi – Senát Parlamentu ČR

Mikulášská nadílka

5.12.2016 proběhne Mikulášská nadílka

Divadlo „Pohádky na Vánoce“ v Klatovech

21.12.2016 jedou žáci I. stupně do divadla do Klatov.

Termíny sportovních soutěží

F l o r b a l

22.11.2016 florbal Klatovy (hoši + dívky) 8., 9. tř. - IV. kategorie

29.11.2016 florbal Klatovy hoši I. stupeň ZŠ

1.12.2016 Klatovy dívky I. stupeň ZŠ

16.12.2016 Klatovy (hoši + dívky) 6., 7. třída - III. kategorie

--------------

25.11.2016 Klatovy - postupu do okresního finále (v případě, že postoupíme 22.11.2016)

21.12.2016 Klatovy – postup do okresního finále (v případě, že postoupíme 16.12.2016)

 

F u t s a l

28.11.2016 futsal Klenčí (vybraní hoši 7., 8. 

Koncert - Kolem světa za písní

10.11.2016 v 18.00 h Café Jednorožec v Klatovech 

Učinkují: zobcový soubor a žáci pěveckého oddělení při ZŠ a MŠ Strážov, p. o. , pěvecké oddělení ZUŠ Klatovy v Plánici a hosté

 

Připravujeme pro žáky II. stupně návštěvu Senátu Parlamentu České republiky - začátek prosince 2016

Adventní tvoření

Žákyně 8. a 9. třídy budou v rámci pracovních činností 9.11.2016 v Městské knihovně Strážov vyrábět předměty s tématikou adventu, pro žákyně 6. a 7. třídy je toto zaměstnání připraveno 29.11.2016.

MAMUT

Vybraní žáci II. stupně ZŠ se zúčastní 16.11.2016 matematické soutěže pořádané klatovským gymnáziem. Držíme palce.

Akademie řemesel

Ve středu 9.11.2016 se žáci 9. třídy zúčastní Akademie řemesel v KD Družba v Klatovech.

Divadlo „Karel IV.“

10.11.2016 zavítá do školy divadlo s představením o Karlu IV. pro děti z MŠ a žáky 1. – 3. třídy.

Třídní schůzky

24.11.2016 proběhnou konzultace s třídními učiteli od 15.00 – 18. 00 h.

Hasík

Program pro 2. a 6. třídu, který si připravili profesionální hasiči z Klatov. První část proběhla 25.10.2016, druhá bude 8.11.2016. 

Putování za zvířátky

místní knihovna Strážov 21. 10. 2016 - I. třída.

Podzimní prázdniny

26.10. – 27.10.2016 (platí pro všechny součásti školy, v MŠ přerušení provozu)

Turnaj ve florbale

26.10.2016 - 6., 7. třída,  27.10.2016 3. – 5. třída, 8. – 9. třída, Masarykova ZŠ Klatovy, Informace u Mgr. Kalivodové a Mgr. Gajduška

Přírodovědný klokan

Žáci II. stupně řešili v říjnu Přírodovědného klokana (statistika viz příloha)

Přerušení provozu MŠ

Od 26.10 - 27.10.2016 bude přerušen provoz v MŠ Strážov. V MŠ bude obnoven provoz od 31.10.2016. K uzavření mateřské školy dochází po dohodě se zřizovatelem z provozně - technických a ekonomických důvodů. (K dalšímu nejbližšímu přerušení provozu MŠ dojde v době vánočních a pololetních prázdnin, později v době jarních a velikonočních prázdnin. Rodiče budou včas informováni.) 

Focení do Klatovského deníku

Ve středu 19.10.2016 se budou žáci 1. třídy fotit do Klatovského deníku.

Změna v termínu

Divadlo pro I. stupeň ze 13.10.2016 se z organizačních důvodů přesouvá na 18.1.2017.

Turnaj v piškvorkách

Na II. stupni probíhá školní turnaj v piškvorkách, úspěšní řešitelé postoupí do okresního kola, které organizuje gymnázium v Klatovech.

Turnaj ve stiga-hokeji

Žáci II. stupně jsou zapojeni do školního kola ve stiga-hokeji.

Lyžařský kurz pro žáky II. stupně

Proběhne od 2.1. – 6.1.2017 na Špičáku. Informace u pana učitele Mgr. Davida Gajduška.

Beseda se zahraničními studenty

V pondělí 10. 10. 2016 k nám zavítají zahraniční studenti a povyprávějí žákům II. stupně o jejich vlasti a zkušenostech při cestování po světě. Beseda proběhne 3. a 4. vyučovací hodinu.

Akce říjen 2016

Základní škola II. stupeň
4.10. a 12.10.2016 ENKAUSTIKA (výtvarná technika) Při pracovních činnostech si děvčata z 6. 7. a 8. 9. třídy vyzkouší tuto zajímavou techniku v místní knihovně.

Základní škola I. stupeň
13.10.2016 od 10.45 h „přijede“ do školy divadlo Pohádka „O Matějovi a Terezce“

Motivační hry ve spolupráci s místní knihovnou
20.10.2016 Motivační hra pro 3., IV. třídu (4., 5. roč.) „Plavba za pravěkem“
21.10.2016 Motivační hra pro 1., 2. třídu „Plavba za pokladem“

Volba povolání

6.10.2016 proběhla beseda pro žáky 8., 9. roč. k volbě povolání (Elektrotechnické učiliště Plzeň)

O pohár hejtmana Plzeňského kraje

27.9.2016 se žáci 1. stupně zúčastnili turnaje mladších přípravek ve fotbale O pohár hejtmana Plzeňského kraje. Turnaj se konal na hřištích s umělou trávou Senco Doubravka v Plzni - Doubravce. Naši malí fotbalisté se v konkurenci 14 družstev z celého Plzeňského kraje neztratili a obsadili pěkné 8. místo. Za výborný výkon byli po zásluze odměněni pěknými cenami - sadou fotbalových dresů, fotbalovými míči, pohárem a dárkovou taškou z klatovských drůbežáren. Milým překvapením od organizátorů bylo předávání cen za účasti fotbalistů Viktorie Plzeň - Marka Bakoše, Matúše Kozáčika a Romana Hubníka. Gratulace od profesionálů a focení s nimi bylo pro všechny velkým zážitkem.

Tonda obal na cestách

V pátek 30.9.2016 byla připravena pro děti z MŠ a žáky z celé ZŠ  beseda na téma třídění odpadu (environmentální výchova).

Výuka náboženství

Výuka náboženství bude organizována ve čtvrtek (od 13.00 h, pan farář domluví způsob výuky na 1. hodině). V letošním školním roce se začne 20.10.2016.

Školní exkurze

Dne 18.10.2016 jsme pro žáky  II. stupně připravili školní exkurzi do Informačního střediska a střediska environmentální výchovy Kašperské Hory. Odjezd v 8.00 h od školy, předpokládaný příjezd ve 14.30 h.

 

Výsledky přespolního běhu 22.9.2016 Nýrsko

Všem našim běžcům děkujeme za bojovnost a reprezentaci školy. Haničce Kalivodové za výborné umístění byla udělena pochvala ředitele školy.

O pohár hejtmana Plzeňského kraje

V úterý 27.9.2016 pojedou do Plzně na Fotbalový turnaj mladších přípravek žáci I. stupně.

Září 2016

V pátek 16.9.2016 přijelo Divadlo pana Pohody s pohádkou Kocour v botách. Pohádka se dětem líbila. Ve čtvrtek 22.9.2016 se vybraní žáci naší školy zúčastní přespolního běhu v Nýrsku. Držíme palce. Ve čtvrtek 22.9.2016 žáci 1. třídy a 2. třídy absolvují cvičení v přírodě (trasa Březí). 30.9.2016 beseda „Tonda obal“, program pro děti z MŠ a žáky ze ZŠ – environmentální výchova

Říjen 2016

25.10.2016 a 8.11.2016 „Hasík“ program pro 2., 6. třídu (požární problematika)

Informace

Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní jídelna

Provoz školní družiny

Dne 30.6.2016 provoz školní družiny do 13.00 h, platí pro obě oddělení.

Atletický trojboj

20.6.2016 se naši žáci umístili na 11. místě v atletickém trojboji.

složení družstva: N. Jakubcová, N. Dumitras, V. Bouberle, D. Makás

Koncert a divadlo 2016

22. 6. 2016 od 17.00 h se konal ve strážovské sokolovně koncert mladších žáků, kteří navštěvují zájmový útvar Hru na hudební nástroj. Po prvním koncertu následovalo divadlo, které si připravili žáci 2. třídy s p. uč. Mgr. Zdeňkou Benešovou. Od 19.00 pokračoval koncert starších žáků. 

Vodní výzva 2016

Dne 27. června 2016 od 13.00 hod. do 18:00 hod. pořádáme rozloučení se školním rokem 2015/2016. Tématem bude "Vodní výzva 2016". Nástrojem bude hra Minicraft.  Je potřeba znát základy této hry. Cílem bude vybudovat funkční systém společnou prací. Odborná komise bude hodnotit výsledek.:) Doporučená věková skupina: 9 – 16 let .. Vzdělávací oblast (název): Ekologie.

Minecraft je zde!

Skvělá zpráva pro všechny žáky, studenty a učitele. Populární hra Minecraft, kterou znají a hrají miliony uživatelů po celém světě dostala novou verzi, která je určena primárně pro školství. Minecraft Education Edition je otevřený svět zaměřený na podporu kreativity, spolupráce a dovednosti při řešení problémů. Je to svět, kde jediným limitem je vaše představivost.

Školní exkurze

16. 6. 2016 školní exkurze žáků 4. třídy: zámek Kozel, rotunda Starý Plzenec

Školní výlet

16. 6. 2016 školní výlet žáků II. stupně: Blatná, Písek

Těšíme se na prázdniny

10. 6. 2016 „Těšíme se na prázdniny“ Program pro žáky I. stupně ZŠ a děti z MŠ

Soutěž „Zlatá srnčí trofej Kašperské Hory 2016“

Naši žáci se zúčastnili soutěže „Zlatá srnčí trofej“, která se konala v Kašperských Horách.

Cyklistický závod

9. 6. 2016 Cyklistický závod pro děti z MŠ. Náhradní termín cyklistické soutěže pro MŠ, začátek v 15.30 h.

Hrad Velhartice

21. 6. a 23. 6. 2016 školní výlet žáků I. stupně hrad Velhartice

21.6.2016 1., 2. třída

23.6.2016  3., 4., 5. třída

 

Pythagoriáda

25.5.2016 se naši žáci zúčastnili okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda.
6. třída David Váňa 37. - 38. místo
7. třída Marek Seltenhofer 2. – 3. místo
8. třída Lucie Denková 4. – 6. místo
Děkujeme vyučující Mgr. Janě Pangerlové za přípravu a žákům za reprezentaci školy.

Koncert a divadlo

22.6.2016 od 17.00 h se bude konat ve strážovské sokolovně koncert mladších žáků, kteří navštěvují zájmový útvar Hru na hudební nástroj. Po prvním koncertu bude následovat divadlo, které si připravili žáci 2. třídy s p. uč. Mgr. Zdeňkou Benešovou. Od 19.00 bude pokračovat koncert starších žáků. Zveme srdečně všechny příznivce hudby a divadla. 

Soutěž ve čtení – okresní kolo

Okresní kolo soutěže ve čtení se konalo 25.5.2016 v Městské knihovně Klatovy. I zde jsme byli úspěšní. Zdeněk Matásek obsadil 2. místo a Eliška Burianová 3. místo v kategorii 2. ročníků ZŠ.  
Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Pochvalu zaslouží paní učitelka Mgr. Zdeňka Benešová a rodiče žáků, kteří své děti v této aktivitě podporují.

 

Plavecký výcvik

Od 3.3.2016 do 19.5.2016 žáci 1. – 4. třídy absolvovali 20 hodin plaveckého výcviku v Klatovech.

Beseda se včelařem

V pátek 20.5.2016 se uskutečnila pro žáky na I. stupni ZŠ beseda se včelařem p. Jiřím Tomanem, dozvěděli jsme se zajímavé skutečnosti o životě včel a práci včelaře. Panu Tomanovi děkujeme za čas, který nám věnoval a trpělivost při odpovědích na dotazy žáků. 

Pohádkový les 2016

Dne 21. 5. 2016  „Pohádkový les 2016“ od 14.00 hodin.

Pohádkový les

21.5.2016 se koná „Pohádkový les“ od 14.00 – 16.00 h Zveme všechny odvážné děti a rodiče! Tradičně v lese za Kovodružstvem, buřty s sebou, oheň zajištěn. Nápoje je možné koupit na místě, doporučujeme pevnou obuv a ošetření proti klíšťatům, v případě velmi nepříznivého počasí bude akce zrušena.

Matilda

13.6.2016 jedou žáci II. stupně ZŠ do klatovského divadla na muzikál Matilda, který nacvičila ZUŠ Klatovy , odjezd v 9.45 h od školy.

Mladý zahrádkář

Ve čtvrtek 12. května 2016 se v Klatovech konalo okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář. 

Soutěž ve čtení 10. ročník

11.5.2016 se zúčastnili naši žáci: Tereza Bouberlová 1. třída, Eliška Burianová a Zdeněk Matásek oba ze 2. třídy okrskového kola Soutěže ve čtení, kterou vyhlašuje Městská knihovna Nýrsko. Této soutěže jsme se zúčastnili poprvé. Eliška Burianová obsadila 1. místo a Zdeněk Matásek 3. místo v kategorii pro 2. ročníky ZŠ. Moc gratulujeme a 25.5.2016 se oba úspěšní čtenáři zúčastní okresního kola v Městské knihovně Klatovy. Terezce děkujeme za reprezentaci školy, žáci 1. ročníků soutěží jen v okrskových kolech, příští rok už bude Terezka patřit mezi zkušené soutěžící.

6. ročník soutěže „Sapere“

a 1. ročník soutěže „Tuta Via Vitae“ Žáci II. stupně ZŠ se zúčastnili 27.4.2016 a 28.4.2016 celostátního kola soutěže „Sapere – vědět, jak žít“ Složení družstva II. kategorie: Marek Seltenhofer, Ondřej Chval, Lucie Denková - obsadili 7. místo. Celostátní soutěž „Tuta Via Vitae aneb Bezpečná cesta životem pro občana EU“ Složení družstva II. kategorie: David Bouberle, David Zábranský, Martina Bušková - obsadili 6. místo. Děkujeme Mgr. Pangerlové za přípravu a účast v celostátním kole těchto soutěží v Praze a žákům blahopřejeme a chválíme za reprezentaci naší školy.

Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.

Děkujeme tímto všem sponzorům, kteří darovali ve školním roce 2015/2016 naší škole peněžní či nepeněžní sponzorský dar.

19. ročník McDonald´s CUP

Dne 4.5.2016 se žáci I. stupně ZŠ zúčastnili soutěže ve fotbalu v kategorii A. V okrskovém kole obsadili 3. místo. Složení družstva: Mayer Lukáš, Presl Patrik, Jiřík Michal, Truhlář Pavel, Kalivoda Martin, Hanzlík Jakub, Zetocha Darius, Vavírka Martin, Kalivodová Hana. Gratulujeme malým fotbalistům, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, poděkování patří Mgr. Kalivodové. 

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kteří se dostavili k zápisu do MŠ pro školní rok 2016/2017 dne 5.4.2016 Na základě posouzených žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání škola rozhodla následujícím způsobem.

Akce školy

V pondělí 2.5.2016 žáci II. stupně ZŠ navštíví, kromě Národního divadla, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, využili jsme nabídky poslance pana Mgr. Igora Jakubčíka. Moc se těšíme. 27.4.2016 jsme absolvovali cyklistický závod Tour de Strážov, počasí nám sice příliš nepřálo, ale vše jsme bravurně zvládli. Za organizaci děkujeme Mgr. Jandovi.

Poděkování

O jarní pouti 23. a 24. dubna proběhla ve škole výstava keramiky, kaktusů a proutěných výrobků. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat a dobrovolným vstupným nebo malým nákupem podpořili náš kroužek. Vybrané peníze budou použity na další výtvarný materiál.

Přerušení provozu mateřské školy

Od 25. 7. – 12. 8. 2016 bude přerušen  provoz v MŠ Strážov. V MŠ  bude obnoven provoz  od 15. 8. 2016. K uzavření mateřské školy dochází po dohodě se zřizovatelem z provozně – technických a ekonomických důvodů.

Výstava

Děti z výtvarného kroužku zvou na tradiční jarní výstavu svých výrobků, která se bude konat v přízemí prvního stupně základní školy. Součástí expozice bude i prodejní výstava kaktusů Martina Kopeckého. Otevřeno je ve dnech 23. a 24. dubna od 12 do 18 hodin.

Výsledky Opálecká dáma

8.4.2016 proběhl turnaj „Opálecká dáma“

Tour de Strážov

Propozice závodu pro ZŠ a MŠ Strážov na kolech Tour de Strážov

Velikonoční turnaj ve florbale

O velikonočních prázdninách pořádal DDM Klatovy další turnaj ve florbale. Naši malí florbalisté si ho ani tentokrát nenechali ujít a vyrazili do tělocvičny ZŠ Masarykova. Turnaje se  zúčastnilo 12 družstev, která byla rozdělena do 3 skupin. Dívčí družstvo Jezinky posílené o"Smolíčka" Dominika Makáse statečně bojovalo ve skupině a opět se jim podařilo postoupit až do vyřazovacích bojů. V semifinále se děvčatům nepodařilo porazit družstvo SC florbal Klatovy a skončila nakonec na děleném 5. - 6. místě. Kluci Strážováci měli ve skupině opravdu těžké soupeře, tak se jim nepodařilo postoupit a obsadili pěkné 8. místo.

Exkurze Národního divadla v Praze

Dne 2.5.2016 plánujeme pro žáky II. stupně exkurzi do Národního divadla v Praze.

Velikonoce 2015

Na kroužku náboženství si děti pod vedením Mgr. Potegy vyráběly velikonoční keramické dekorace. Hezké dárky pak předaly panu starostovi i paní ředitelce naší školy a popřály jim krásné svátky.

„Šestkový“ volejbal

Dne 5.4.2016 se zúčastní žákyně 8., 9. třídy  „Šestkového“ volejbalu. Budeme držet palce.

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Počet článků: 570  Stránka: 

0 1 2 

Projekt EU

 

Peníze školám

Podpora školních aktivit - Šablony II

Video nebo foto odkaz

TOUR DE STRÁŽOV 2016

(autor J. Kodym)

Více informací zde

Výlet 1. stupně ZŠ Strážov na Klenovou

Více informací zde

STRÁŽOVSKÉ HORALSKÉ HRY 2020 (autor J. Kodym)

Více informací zde

Kamera na Vinném vrchu

Dotace

Poděkování

Děkujeme tímto Kovodružstvu Strážov za poskytnutí sponzorského daru.

Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.

Děkujeme za sponzorské dary, které naše škola získala v roce 2017 a za finanční příspěvky od zřizovatele školy, díky nimž zlepšujeme prostředí naší školy.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Poskytnuté informace

Soutěže ve florbalu

V měsíci listopad probíhají florbalové turnaje. Úspěch jsme zaznamenali 14.11. 2018, kdy mladší žákyně II. stupně obsadily 4. místo v okrese. Další turnaje:15.11. a 20.11. 2018. Ještě nás čeká klání I. stupně 9.11. 2018 a 16.11. 2018 (ČEPS Cup)

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Folmuláře

Odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Řád školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

Č. j. 274/2017 platné od 1. 9. 2019

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům – účastníkům, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání (§ 111 školského zákona) poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. K plnění zájmového vzdělávání slouží školní vzdělávací program. Do školní družiny lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce (Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005, v platném znění, § 9 odst 4 – pravidelná docházka např. ráno 1. – 5. ročník). Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Rodiče přispívají částkou 70,- Kč měsíčně. Platba se provádí pololetně (celkem 350,- Kč) bezhotovostně na účet školy vždy v říjnu a v březnu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty