Archiv stránek

Seznam přijatých uchazečů

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kteří se dostavili k zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021 dne 7.4. 2020

Jídelníček MŠ 16.12. - 20.12.2019

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 16.12. do 20.12.2019 zde:JIDELMS20191216.PDF

Turnaj ve florbale ČepsCup – okresní kolo

V kategorii II. jsme se umístili na 7. místě, tým Strážovačky vybojoval 2. místo, tým Strážováci obsadil 4. místo.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Kalivodové děkujeme za organizaci týmů a dohled.

 

Jídelníček ZŠ 16.12. - 20.12.2019

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 16.12. do 20.12.2019 zde:JIDELZS20191216.PDF

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Škola je zařazena do školského rejstříku od 1. 9. 2007 s názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem: 650 048 342

Dějepisná olympiáda - školní kolo

1. – 2. místo Markéta. Tomanová, Ondřej Miškovič

3. místo Monika Matásková

Žáci na 1. – 2. místě postupují do okresního kola.

Divadlo

Do školy přijede divadlo (p. Karpíšek) 4.12. 2019 O Polepšeném čertovi (pro MŠ a I. stupeň) SDS Klatovy 16.12. 2019 Včelí medvídci (1. – 4. roč.)

Florbal

19.11. 2019 - starší dívky zaslouží pochvalu za 5. – 8. místo v okresním finále

20. 11 2019 okrskové kolo starší a mladší žáci, nepostoupili do okresu

28.11. 2019 florbal OF mladší žákyně

29.11. 2019 florbal žáci 4., 5. ročníku

Kurz bruslení a ledního hokeje

17.12. 2019

Žáci II. stupně navštívili divadlo

19.11. 2019 divadelní představení SDS Klatovy Panna a netvor 

Mamut – umístění

V této matematické soutěži jsme obsadili pěkné 5. místo (Markéta Tomanová, Aleš Rendl, Eliška Burianová).  Další 2 družstva se umístila na 10. a 21. místě.

Beseda se spisovatelkou

Ve spolupráci s místní knihovnou proběhne beseda pro žáky 2. roč. 3.12. 2019.

Poděkování

Děkujeme firmě pana Václava Beneše za prodloužení tyčí na šplh.

Testování 8. roč.

15.11. 2019 testování INSPIS - environmentální výchova

Divadlo

27.11. 2019 SDS Klatovy „Vodnické štěstí“ - představení pro 1. - 4. roč.

Akademie řemesel 13.11. 2019

IX. třída vyjela se svojí třídní učitelkou na tuto akci, která je zaměřena na výběr budoucího povolání.

MAMUT

13.11. 2019 – Výběr žáků se zúčastnil matematické soutěže.

Třídní schůzky 20.11. 2019

I. st. od. 16.30 – 18.00 hod.

II. st. konzultace od 16.00 – 18.00 hod.

Florbalové turnaje

Těšíme se na utkání v rámci našeho okresu.

19.11. 2019 st. dívky

20.11. 2019 hoši

28.11. 2019 ml. dívky

Výuka

Dne 6. 11. 2019 probíhá normálně výuka dle platných rozvrhů.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2019/2020

výsledky školního kola kategorie Kadet.

Organizační pokyny

Organizační pokyny pro účastníky lyžařského výcviku 13. 1. – 17. 1. 2020 na Špičáku, hotel Kolibřík

Nabídka volného pracovního místa

Základní škola a mateřská škola Strážov, p.o., nabízí volné pracovní místo na pozici KUCHAŘ/KUCHAŘKA. Nástup možný dle dohody. Bližší informace u vedoucí ŠJ na tel.čísle 376 392 444.

Projekty

Vedení školy je zapojeno druhým rokem do projektu „SRP – Strategie řízení a plánování“, je vypracován Strategický plán rozvoje školy a Akční plán rozvoje školy,navazují na Koncepci rozvoje školy Šablony II. – Rozvíjíme digitální gramotnost v naší škole (ZŠ, MŠ, ŠD) Ovoce a zelenina do škol Mléko do škol Sportuj ve škole

Rekonstrukce tělocvičny

Práce finišují a začalo se pracovat na nové podlaze. Pokud žáci mají obuv na Tv, která má černou podrážku (nebo takovou, která špiní povrchy), žádáme rodiče, aby svým dětem pořídili přezůvky, které nedělají šmouhy. Děkujeme.

Školní družina

Pro kontakt s pedagogickým personálem používají rodiče i žáci zvonky umístěné ve vestibulu školy. Po zazvonění na příslušný zvonek vyčkají v prostorách vestibulu (pohyb po prostorách školy není rodičům a cizím osobám umožněn – viz školní řád odd. III. bod 6). Placení ŠD na 1. pololetí v měsíci říjnu.

Přespolní běh v Nýrsku 19.9. 2019

Nejlépe se dařilo Martinovi Kalivodovi. Ve vysoké konkurenci doběhl na 7. místě. Ostatním žákům děkujeme za bojovnost.

Naši prvňáčci v Klatovském deníku

Dne 9.10 2019 vyjde v Klatovském deníku fotografie žáků I. třídy.

Úspěch ve výtvarné soutěži

Ve výtvarné soutěži „Naše zahrádka“ jsme se umístili na 3. místě, kategorie skupinová práce. Žáci vytvořili pod vedením paní učitelky Mgr. Schovancové skupinovou práci – podzimní strom. 

Štěpánka Hanžlíková z MŠ obsadila 2. místo v kategorii do 6 let. Nakreslila krásné jablíčko.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Čipy v jídelně

Od listopadu 2019 strávníci musí oběd zaregistrovat čipem. Rada města Strážov odsouhlasila zavedení tohoto systému.  Mrzí nás negativní ohlasy některých rodičů a strávníků, ale ŠJ nebude vydávat oběd bez registrace. Pokud již strávník nebude odebírat obědy, peníze za nepoškozený čip se mu vrátí. Tento systém je v dnešní době zcela běžný a já tímto děkuji vedoucí ŠJ paní Markétě Fűrbacherové za velkou snahu o modernizaci naší ŠJ. Mgr. Šárka Rašková, ředitelka školy

Nepovinný předmět: Náboženství (od září)

Zájmové útvary. Od října začaly pracovat zájmové útvary:Počítače, Přírodovědný, Paličkování, Výtvarný, Angličtina pro I. stupeň, Němčina pro I. stupeň, Literární čtení v Aj, až bude hotová tělocvična: Gymnastika, Sportuj ve škole (projekt pro 1., 2. roč.)

Odhlašování stravy prostřednictvím internetu

Vážení strávníci, vážení rodiče a odpovědní zástupci,

dovolte, abychom Vás seznámili s novinkami, které pro Vás chystáme v naší školní jídelně. V současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu (NOVINKA č.1) a v průběhu října dojde ke změně systému odebírání obědů (identifikace pomocí čipů - NOVINKA č.2).

Výdej stravy prostřednictvím čipů

Vážení strávníci, vážení rodiče a odpovědní zástupci,

dovolte, abychom Vás seznámili s novinkami, které pro Vás chystáme v naší školní jídelně. V současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu (NOVINKA č.1) a v průběhu října dojde ke změně systému odebírání obědů (identifikace pomocí čipů - NOVINKA č.2).

Přerušení provozu v MŠ a ŠD

Ve dnech 29.10 – 30.10. 2019 bude přerušen provoz v MŠ a ve ŠD. K obnovení provozu dojde 31.10. 2019.(viz nástěnka v MŠ a ve ŠD)

Školní exkurze

Dne 26.9. 2019 pojedou žáci 1. a 2. roč. na „Vlčí stezku“ do Srní.

Přespolní běh

Tuto soutěž absolvují vybraní žáci I. a II. stupně 19.9. 2019 v Nýrsku. Děkujeme strážovským hasičům za zajištění dopravy.

 

Divadlo Letadlo opět ve školce

Prázdniny uběhly jako voda a máme tady nový školní rok, který zahájíme pohádkou divadla Letadlo - "Průzkumníci v Africe".

Těšit se mohou děti v pondělí 9.9.2019 od 10.30 hodin v naší školce. Vybíráme 45,- Kč na vstupné.

 

Organizace školního roku 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 

Č. j.: MSMT-2939/2018-3

Dne 19. února 2018

Začal nový školní rok 2019/2020

V tomto školním roce zahájíme se 141 žáky. Těší nás, že máme opravenou tělocvičnu a hodiny tělesné výchovy budou probíhat ve vyhovujících podmínkách.

Během prázdnin jsme ve škole nezaháleli, vybílily se dvě třídy na II. stupni, ve kterých se zároveň rekonstruovalo osvětlení a nainstalovaly se nové tabule. Novou tabuli se podařilo zajistit i pro V. třídu. Děkujeme zřizovateli za poskytnuté finanční prostředky.

Sponzorský dar

Školní jídelna Strážov děkuje společnosti KOVODRUŽSTVO v.d. Strážov za poskytnutí sponzorského daru. 

Jednalo se o 3 kovové regály, které budou sloužit ke skladování kuchyňského náčiní. Původní regály již bohužel nesplňovaly hygienické požadavky.

Ještě jednou moc DĚKUJEME.

Výše zálohy za stravné pro žáky 5.třídy

Připomínáme rodičům žáků nastupujících ve školním roce 2019 / 2020 do 5. TŘÍDY, aby si nezapomněli změnit výši zálohy na částku 500,- Kč (původně 450,- Kč). Variabilní symbol strávníka zůstává nezměněn. Zálohy na stravné plaťte PŘEDEM, tzn., že do 25. dne v měsíci musí být uhrazena záloha na následující měsíc (tj. v srpnu na září atd.)

Výše zálohy za stravné pro žáky 1.třídy

Připomínáme rodičům žáků nastupujících ve školním roce 2019 / 2020 do 1. TŘÍDY, aby si nezapomněli změnit výši zálohy za stravné na částku 450,- Kč (z původních 600,- Kč v MŠ). Variabilní symbol strávníka zůstává nezměněn. Zálohy na stravné plaťte PŘEDEM, tzn., že do 25. dne v měsíci musí být uhrazena záloha na následující měsíc (tj. v srpnu na září atd.)

Poděkování

Rádi bychom poděkovali Pneuservisu J.Šilha - za dodání pneumatik , Kovodružstvu v.d. Strážov - za jejich barevné nastříkání a Zahradnictví Opálka za dodání rostlin, kterými jsme si mohli netradiční vrhlíky na naší školkové zahradě osázet.

Moc děkujeme...

Odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Provoz ŠD

Dne 28.6. 2019 provoz školní družiny do 13. 00 h, platí pro obě oddělení. Dne 2.9. 2019 bude obnoven provoz ŠD, první den do 14. 00 h, platí pro obě oddělení.

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kteří se dostavili k zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020 dne 16.5. 2019

Pythagoriáda

28.5. 2019 se umístili naši žáci takto:

4.-7. místo Lukáš Denk 7. roč.

14.-16. místo Eliška Huspeková 7. roč.

21. místo Aleš Rendl 7. roč.

 

4.-7. místo Monika Matásková 8. roč.

17.-23. místo Markéta Tomanová 8. roč.

Informační schůzka rodičů budoucích školáčků

Ve čtvrtek 6.6.2019 se uskuteční  "Informační schůzka" rodičů dětí nastupujících do 1.třídy ZŠ.

Schůzka bude ve třídě Sluníček od 15.30 hodin.

Hurá za dobrodružstvím...

Ve středu 5. června 2019 pojede celá MŠ na celodenní výlet do "WEST PARKU" do Plzně.

Odjezd od MŠ v 8.00 hodin, příchod dětí do školky do 7:30 hod. Příjezd z výletu ke školce kolem 15 hodiny.

S sebou: batůžek, pláštěnku, igelit.pytlík, svačinu a pití na celý den (nedávejte dětem čokoládové výrobky a perlivé pití- teče),

svačinku raději v krabičce,ať se jim nepomačká, sportovní oblečení a obuv přizpůsobit počasí, kšiltovku.                                                                                                            

Vzhledem k předpovědi letního počasí, prosíme o namazání dětí opalovacím krémem.

Vybíráme 150,-Kč  (v ceně opékání buřtíků, zábavné aktivity, soutěže...) Doprava bude vyúčtována po akci. Děkujeme.

Přerušení provozu ve školní družině

Od 1.7. – 30.8. 2019 bude přerušen provoz ve ŠD. K obnovení provozu dojde 2.9. 2019. (viz nástěnka ŠD)

Přerušení provozu v mateřské škole

Od 22.7. 2019 – 9.8. 2019 bude přerušen provoz v MŠ. K obnovení provozu dojde 12.8. 2019. (viz informace v MŠ)

O Zlatou srnčí trofej

Aleš Potužák ze 7. ročníku získal 3. místo v okresním kole v kategorii do 15 let. Děkujeme za přípravu v přírodovědném kroužku a blahopřejeme!

Výlet do Klatov

Ve čtvrtek 30.května pojedeme na výlet do Klatov. Společný odjezd obou tříd MŠ je v 8.00 hodin od školky.

V Klatovech se naše cesty rozdělí, protože třída Berušek si prohlédne městský park Kolonáda a třída Sluníček zamíří na "Den otevřených dveří" do kasáren.

Co s sebou? Batůžek, pláštěnku, pití, malou svačinku, sportovní oblečení a obuv, pokrývku hlavy a dobrou náladu...

Návrat zpět kolem 11.30 hodin.

Den dětí

V pátek 31. května děti oslaví svůj den netradičně v klatovském indoorovém hřišti "CIRKUS"

Odjezd od školky je v 8.00 hodin, návrat do oběda.Děti mají zajištěné jídlo i pití, proto si s sebou nemusí nic brát.

Na atrakce je nutné mít dlouhé nohavice - pohodlné tepláky, legíny a čisté ponožky.

Vybíráme 60,- Kč na vstup. Už se těšíte? My ano...

 

Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí"

Okresní kolo: 

Kategorie ZŠ 3

2. místo Eliška Svítilová 7. roč.

Kategorie ZŠ 4 

1. místo Nicoleta Dumitras 8. roč. (postup do krajského kola)

2. místo Eliška Schwarzová 9. roč.

V krajském kole se Nicoleta Dumitras umístila na 3. místě a její práce postoupila do celorepublikového kola.

14.6. 2019 pojede na slavnostní vyhodnocení na KÚ do Plzně.Blahopřejeme všem žákyním.

Poděkování

23.5. 2019 jsme uspořádali „Školní akademii“. Poděkování patří všem pedagogům, dětem a žákům, kteří se podíleli na nácviku jednotlivých vystoupení a přípravě prezentace školy, kolegům, kteří zajistili technické zázemí a paní Rysové za spolupráci při zajištění prostor sokolovny. Děkujeme paní Evě Ebenstreit za zajištění prodejního stánku a darování finančního obnosu z prodeje na nákup  výtvarných potřeb do keramické dílny.

Dopravní hřiště – praktická část

27.5. 2019 žáci 4. a 5. ročníku

Pasování na čtenáře

28.5. 2019 prvňáčci pojedou do Městské knihovny do Klatov.

Pythagoriáda

28.5. 2019 výběr žáků II. stupně

ŠKOLNÍ AKADEMIE

„ … to jsme my “

23.5. 2019 od 17.00 h se koná v místní sokolovně školní vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Strážov, p. o. Zveme rodiče, příznivce školy a širokou veřejnost.

Turnaj ve fotbale Mc Donald´s Cup

24.5. a 25.5. 2019 naši žáci vybojovali v kategorii B 3. místo a v kategorii A 4. místo

Soutěž Mladý zahrádkář a Floristická soutěž

9.5. 2019 se zúčastnily naše žákyně pod vedením paní vychovatelky Jitky Jiříkové této soutěže a opět se výborně umístily.

Klára Denková 5. roč. 2. místo - Mladý zahrádkář

Julie Denková 6. roč. 4. místo – Floristická soutěž

Markéta Tomanová 8. roč. 5. místo – Floristická soutěž

Natálie Jakubcová a Monika Matásková 8. roč. 5. – 6. místo - Mladý zahrádkář

Divadlo ve školce

V úterý 21. května do naší školky zavítá oblíbené divadlo Letadlo, tentokrát s programem "Léto".

Besídka pro maminky

V úterý 14.května (Sluníčka) a ve středu 15.května  (Berušky) se uskuteční od 16 hodin "Besídka pro maminky".


Po krátkém pásmu básniček a písniček si budou moci děti se svými maminkami vyrobit pod vedením paní Natálie Vítovcové šperk nebo sluníčkový zápich.

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kteří se dostavili k zápisu do ZŠ pro školní rok 2019/2020 dne 4.4. 2019. Na základě posouzených žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání škola rozhodla následujícím způsobem. Ve školním roce 2019/2020 budou přijati žáci podle přidělených registračních čísel.

Krajské kolo Zeměpisné olympiády

Velkým úspěchem byl postup žákyně do krajského kola, kde si vedla velmi dobře, Monika Matásková z 8. ročníku obsadila 9. místo.

Okresní kolo Biologické olympiády

V náročné soutěži se naše žákyně výborně umístily: Monika Matásková z 8. roč. - 8. místo kategorie C, Julie Denková ze 6. roč. - 7. místo kategorie D, Eliška Huspeková ze 7. roč.  - 10. místo kategorie D 

Focení ve školce

V pondělí 29.dubna v 8.00 hodin přijede do MŠ fotograf a proběhne focení jednotlivců s tématem "Jaro" a následně i společné focení tříd a předškoláčků.

SLET ČARODĚJNIC

Jako každý rok, tak i letos se v naší mateřské školce uskuteční  tradiční "Slet čarodějnic".

Sraz budeme mít tentokrát až v pátek 3. května v čarodějnickém oblečení a nezapomeňte na dopravní prostředky - košťata.

Budeme je potřebovat nejen na létání po zahradě, ale i na různé soutěže.

Letu zdar!

Akce se týká obou tříd MŠ.

Vystoupení s papoušky....

Ve čtvrtek 2.května 2019  budeme moci shlédnout několik druhů živých papoušků v zábavném vystoupení.

Třídní schůzky

25.4. 2019 

I. stupeň společná schůzka ve třídě od 16.30 h, potom možné individuální konzultace 

II. stupeň konzultace od 16.00 – 18.00 h

Přerušení provozu v MŠ a ve ŠD

Dne 18. 4. 2019 bude přerušen provoz v MŠ a ve ŠD.(19. 4., 22. 4. 2019 Velikonoce) K obnovení provozu MŠ, ŠD dojde 23. 4. 2019.

Přednáška

Má vaše dítě problémy ve škole? Nebaví ho učení? Nedokáže se soustředit?

Pokud si alespoň jednou odpovíte ANO, je přednáška určena právě pro vás – představíme vám jednoduché a účinné způsoby „jak na to“. Dostanete užitečné rady a tipy prověřené a vyzkoušené u mnoha rodičů. Můžete začít téměř okamžitě a výsledky se brzy dostaví.

Vynášení Morény

V úterý 2.dubna se děti z 1. a 2. třídy MŠ vypravily směrem k Opálce vynést Morénu a spálit babice Zimnice.

Za hlasitého pokřiku a zvuků hudeb.nástrojů se nám to snad podařilo a už se budeme moci radovat z jarního sluníčka. 

Pozvánka k zápisu

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019/2020 se koná v 1. patře budovy Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace Strážov č.p. 107 dne 4. dubna 2019 od 13.00 – 17.00 h.

Rodiče (zákonní zástupci) přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, budoucího žáka základní školy. Zápis bude prováděn v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.

Mgr. Šárka Rašková - ředitelka školy

Zápis do MŠ

Dne 16.5. 2019 od 14.00 – 17.00 h Budova MŠ Strážov č. 280. S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a kartičku zdravotní pojišťovny.

Berušky pojedou do solné jeskyně do Klatov

V měsíci březnu se třída Berušek vydá celkem 3x do solné jeskyně do Klatov. Termíny : 14.3., 21.3.,28.3. 2019

Budeme jezdit linkovým autobusem ze strážovského náměstí. Přiveďte děti v tento den do 7:45 hodin do MŠ, aby se mohly v klidu nasvačit a na autobus jsme nemuseli sprintovat.

Pití a malou svačinku vezmeme sebou. Děti si batohy neberou!

Děti,které chodí po obědě domů, si vyzvedněte až kolem 12:45 hod.

Záznamník ve školní jídelně

Záznamník ve školní jídelně

Nabídka volného pracovního místa

Od příštího školního roku hledáme na snížený pracovní úvazek (0,2727) kvalifikovaného vyučujícího hudební výchovy na I. a II. stupeň ZŠ.

Aktivity výtvarného kroužku

V prvním pololetí školního roku byla naše keramická pec 2 měsíce v opravě, přesto si děti na výtvarném kroužku stačily vyrobit jak vánoční dárky, tak drobnosti na prodej při tradičním setkání seniorů. Výrobky jsme samozřejmě dělali z různých materiálů a děti si vyzkoušely zase jiné techniky.

Masopust 2019

Masopust ve Strážově se uskutečnil v sobotu 23. února 2019. Fotografie v článku. 

Okresní soutěž v anglickém jazyce 14.2. 2019

Eliška Huspeková ze 7. roč. obsadila 4. místo

Markéta Tomanová 8. roč. - 16. místo

Okresní kolo zeměpisné olympiády 20.2. 2019

Kategorie C, Monika Matásková z 8. roč. se umístila na 2. místě a postupuje do krajského kola

Krajské finále ve florbalu ČEPS CUP 19.2. 2019

Dívky „Strážovačky“ vybojovaly 3. místo v Plzni. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme.

Hry bez hranic (mezinárodní projekt)

21.2. 2019 proběhly soutěže v lyžování v německém Hohen Bogenu a Rittsteigu.

Z naší školy odjely dva týmy (I. a II. stupeň)

Odhlašování a přihlašování obědů

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Okresní přebor ve stolním tenisu 22.1. 2019

2. místo Aleš Rendl 7. tř. (Hoši III)

3. místo Nicoleta Dumitras 8. tř. (Dívky IV)

Blahopřejeme.

Informace

31.1. 2019 – konec I. pololetí 2018/19

1.2. 2019 pololetní prázdniny

4.2. – 8.2. 2019 jarní prázdniny

(V době těchto prázdnin je přerušen provoz v MŠ a ve ŠD. ŠJ nevaří.)

Biologická olympiáda

Do okresního kola postupují:

Kategorie C

Natálie Jakubcová 8. tř. 66,5 bodů

Monika Matásková 8. tř. 59,5 bodů

Kategorie D

Julie Denková 6. tř. 51,5 bodu

Eliška Huspeková 7. tř. 51 bodů    

Divadlo v MŠ

Ve středu 23.ledna 2019 přijede do školky divadlo "Letadlo" se svým programem "ZIMA"

 

 

Potkali se u Kolína...

Na pohádku "Pojďte pane,budeme si hrát..." se vydáme autobusem ve čtvrtek 24.ledna do divadla do Klatov.

Přiveďte, prosím, děti do školky do 8.00 hodin. Děti, které chodí po obědě domů si proto vyzvedněte mezi 12.15-12.30 hodin.

Děkujeme

Nadílka pro zvířátka

Mráz na okna maluje,zvířátko se strachuje...

Abychom zvířátkům zimu trošku zpříjemnili,vydá se v pátek 25.ledna 2019  třída Berušek na výpravu za zvířátky.

Ozdobíme jim náš tradiční stromeček dobrotami, které mají rádi.

Přineste např. suché pečivo, mrkvičky, jablíčka, seno, slámu,lojové koule...

Po cestě budeme pozorovat přírodu a poznávat stopy, které zvířátka po sobě zanechali.

Nezapomeňte na dostatečně teplé oblečení pro děti.

Děkujeme. 

 

 

 

Dějepisná olympiáda – okresní kolo

16.1. 2019 se Monika Matásková z 8. roč. zúčastnila dějepisné olympiády, obsadila 18. - 19. místo. Děkujeme za zodpovědný přístup.

Přerušení provozu v MŠ a ve ŠD

1.2. - 8.2. 2019 bude přerušen provoz v MŠ a ŠD. K obnovení provozu dojde 11.2. 2019.

Kurz bruslení a ledního hokeje

II. st. 29.1. 2019 a I. st. 30.1. 2019

Školní kolo dějepisné olympiády

1.místo Monika Matásková 51 bodů
2.místo Tomáš Vavírka 41 bodů
3.místo Ondřej Chval 39 bodů

Do okresního kola postupuje vítěz školního kola.

Vánoční přání

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2019.

Poděkování za dárečky

Rádi bychom poděkovali firmám VAK SERVIS s.r.o. KLATOVY, SILNICE a.s. KLATOVY, GREINER NÝRSKO, KB KLATOVY a PRVNÍ VÍTEŇSKÉ s.r.oza darování cen na vánoční tombolu, která se uskutečnila ve školce při vánočním tvoření.

Děti měly z cen velikou radost.

Moc všem děkujeme...

Přerušení provozu v MŠ a ve ŠD

K přerušení provozu dojde ve dnech 27.12. 2018 - 2.1. 2019. K obnovení provozu dojde 3.1. 2019. (viz nástěnky v MŠ a ve ŠD)

Poděkování

Děkujeme tímto Kovodružstvu Strážov za poskytnutí sponzorského daru.

Čertovský týden

Tento týden tj. 3.-7.12.2018 máme ve školce Čertovskou školičku.

Prosíme o červeno-černé oblečení,růžky a ocásky pro děti.Děkujeme.

Ve středu nás dopoledne navštíví čertí parta s Mikulášem... 

Na co se můžeme v prosinci těšit ...

Prosinec...poslední měsíc tohoto roku bude ve školce ve znamení pohádek, kouzel, dárků, splněných přání a zábavy...

 

Středa 5.12.- Mikulášská nadílka

Čtvrtek 13.12.- Vánoční besídka

Pátek 14.12.-  pojedeme na muzikál "Popelka" do Nýrska

Pondělí 17.12.- možná přijede do školky Ježíšek

Úterý 18.12.- divadelní představení v MŠ "Vánoční pohádka"

Středa 19.12.pojedeme do divadla do Klatov na "Čert a Káča"

 

...prožijte ho i Vy ve zdraví a pohodě a přejeme Všem krásné vánoční svátky...

Školní kolo dějepisné olympiády

1. místo Monika Matásková  8. roč.  51 bodů

2. místo Tomáš Vavírka 9. roč.  41 bodů

3. místo Ondřej Chval 9. roč.  39 bodů

Do okresního kola postupuje vítěz školního kola.

Návrh rozpočtu na rok 2019

v závazných ukazatelích

21.11. 2018 Třídní schůzky

I. stupeň od 16.30 h -  v jednotlivých třídách

II. stupeň od 16.00 – 18. 00 h - konzultace

Beseda se zahraniční studentkou

9.10. 2018 žáci II. stupně besedovali se studentkou z Číny. Děkujeme Ing. M. Jiříkovi za zprostředkování.

Soutěže ve florbalu

V měsíci listopad probíhají florbalové turnaje. Úspěch jsme zaznamenali 14.11. 2018, kdy mladší žákyně II. stupně obsadily 4. místo v okrese. Další turnaje:15.11. a 20.11. 2018. Ještě nás čeká klání I. stupně 9.11. 2018 a 16.11. 2018 (ČEPS Cup)

MAMUT

Výběr žáků II. stupně soutěžil v matematické soutěži, kterou pořádá klatovské gymnázium. Obsadili jsme 11. místo.

Divadlo v SDS Klatovy

Žáci II. stupně shlédnou představení „Tři mušketýři“.

Odměna za vítězství v „Projektu EU“

Ve dnech 30.11. – 4.12. 2018 vyrazí členové vítězného týmu „Itálie“ do Bruselu.Děkujeme panu faráři Potegovi za organizaci této akce.

Setkání seniorů v sokolovně

27.11. 2018 od 14.00 h proběhne setkání s našimi staršími spoluobčany. Děti z MŠ si připravují kulturní vystoupení a žáci z výtvarného kroužku prodejní výstavku keramiky. Děkujeme všem zainteresovaným pedagogickým pracovníkům za spolupráci.

Kurz jógy

Prvňáci absolvují v tomto školním roce 10 lekcí jógy.

Divadlo pro MŠ a I. stupeň

3.12. a 18.12. 2018 přijedou za námi umělci s divadelním představením.

Den lidové kultury Plzeňského kraje

Naše škola se bude prezentovat 13.12. 2018 živou ukázkou tradiční výroby Strážovské krajky. Děkujeme paní vychovatelce Jitce Jiříkové a žákyním, které pojedou do Plzně.

Zpívání u vánočního stromečku na náměstí

Tradiční zpívání koled 23.12. 2018.

Hledání sv.Martina

V pondělí 12. listopadu 2018 půjdou obě třídy z MŠ hledat po svačince sv. Martina. Pokud se nám to povede a najdeme ho, určitě nás jako vloni sveze na voze. Dejte, prosím, dětem teplé oblečení ( budou se hodit i tenké rukavičky do kapsy ). Jako odměnu pro koníky vezmeme suchý krajíc chleba a nebo mrkvičku... Usmívající se

Český den s českými vlajkami

ŠD se zapojila do této akce, děti namalovaly 13 českých vlajek, které pak umístily do oken školní družiny. Akce byla součástí oslav 100. výročí vzniku republiky. Údaje o počtu vlajek se počítají do České knihy rekordů.

Přerušení provozu mateřské školy

Dne 29. 10. 2018 - 30. 10. 2018.

Úspěch našich žákyň

Na mistrovství Evropy v Chorvatsku získaly mažoretky z Klatov 2. místo. Naše žákyně Ema Skořepová a Kamila Lidinská byly členkami úspěšného týmu.Blahopřejeme.

Škola v pohybu

16.10. 2018 proběhne ukázková hodina tělesné výchovy pro žáky na I. stupni v rámci projektu „Škola v pohybu“, kterou organizuje FAČR.

Hry bez hranic (mezinárodní projekt)

17.10. 2018 se zúčastníme první akce v Janovicích nad Úhlavou. Dva týmy z naší školy se utkají v míčových hrách.

Naše zahrádka

Ve výtvarné soutěži se umístily starší děti z MŠ na 3. místě

Soutěž v angličtině

Soutěž v angličtině u příležitosti Evropského dne jazyků, který v roce 2001 vyhlásila Evropská komise a Rada Evropy.  

Sportovní den s FAČR

Náborová akce FAČR

Cvičení v přírodě – výuka jinak

19.9. 2018 prvňáčkové vyrazí do přírody

Přespolní běh

20.9. 2018 se zúčastníme okresního finále v přespolním běhu v Nýrsku. Děkujeme hasičům za zajištění dopravy žáků.

Sportovní den s FAČR

27.9. 2018 proběhne na fotbalovém hřišti ve Strážově náborová akce FAČR. Akce se týká předškolních dětí a žáků 1. a 2. ročníku školy ze Strážova, Běšin a Vrhavče.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Název školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace Č. j. 271/2017

Školní družina

3.9. 2018 provoz ŠD od 7.00 - 14.00 h.

Ve školním roce 2018 - 2019 budou otevřena 2 oddělení školní družiny.

1. odd. - žáci 1. a 2. ročníku bez omezení ( vychovatelka Jitka Jiříková )

2. odd. - žáci 3. ročníku bez omezení žáci 4. a 5. ročníku jen dojíždějící ( pedagog volného času Petra Tomanová )

Soubor pedagogicko-organizačních informací

pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019

Hurá na prázdniny!

Přejeme všem žákům krásné prázdniny a pracovníkům školy příjemnou dovolenou. Škola začíná 3.9. 2018

Služby na školním pozemku

18. července 2018 zodp. p. uč. Pangerlová
8. srpna 2018 zodp. p. uč. Baštář
29. srpna 2018 zodp. p. uč. Baštář, Pangerlová

Začátek vždy v 9.00 hod, předpokládaný konec cca 10.00 hod.
Pracovní oděv a dobrou náladu s sebou!

Provoz školní družiny

V pátek 29. června 2018 budou obě oddělení školní družiny z provozních důvodů otevřena od 7.00 do 13.00.

O Pohár hejtmana Plzeňského kraje

14.6. 2018 se žáci 1. – 4. roč. zúčastnili v Plzni tohoto turnaje ve florbale a získali 8. místo. Děkujeme p. Karlu Fűrbacherovi a zřizovateli za zajištění dopravy hasičským vozem.

Přerušení provozu mateřské školy

Od 23.7. – 10.8. 2018 bude přerušen  provoz v MŠ Strážov. V MŠ  bude obnoven provoz od 13.8. 2018. K uzavření mateřské školy dochází po dohodě se zřizovatelem z provozně – technických důvodů.

Zápis do MŠ

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kteří se dostavili k zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019 dne 3. 5. 2018.. Na základě posouzených žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání škola rozhodla následujícím způsobem.Ve školním roce 2018/2019 budou přijaty děti podle přidělených registračních čísel.

Pokračování keramického kurzu

18.5. 2018 od 17.00 h budeme v dílně glazovat naše výrobky.

Historická vozidla 2018

4. obrněná Prácheňská jízda, 3. armáda generála G. S. Pattona. Kolona k nám dorazila v sobotu 5. května 2018 v 10.45 hod.

Plavecký výcvik

V květnu nás čekají poslední dvě lekce. 

Školní výlety

13.6. 2018 II. stupeň Koněpruské jeskyně a zámek Mníšek pod Brdy. 26.6. 2018 1., 2., 4. roč. Horšovský Týn (3. a 5. roč. ještě plánují)

Focení pro ZŠ

5.6. 2018

Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

5.6. 2018 odpoledne v MŠ 

MDD

Sportovní den pro II. stupeň.

Návštěva kasáren v Klatovech

31.5. 2018 pro 1., 2., 4. roč.

Hudební výchovný koncert

Ve spolupráci se ZUŠ Nýrsko 23.5. 2018 od 9.00 h v Masarykově ZŠ v Janovicích nad Úhlavou (pro 3., 4., 5. roč.).

Dopravní hřiště (4., 5. ročník)

27.4. 2018 teorie 22. 5. 2018 praktická část v Klatovech

Fotbal

10. a 11.5. 2018 Mc Donald´s Cup v Klatovech 15.5. 2018 velký fotbal ve Strážově Děkujeme za poskytnutí hřiště.

Floristická soutěž

10.5. 2018 pojedou vybrané žákyně pod vedením paní vychovatelky Jitky Jiříkové na tuto soutěž, držíme palce.

Perníková srdce

9.5. 2018 budeme na I. st. zdobit perníková srdce pro maminky s paní Grősslovou.

Divadlo kouzel

4.5. 2018 v tělocvičně pro I. st. a MŠ Další jiné divadlo ve škole bude 6.6. 2018.

Projekt Země EU

Dne 30.4. 2018 proběhl školní projekt Země EU ve spolupráci s panem farářem Potegou. Akce se konala v místní sokolovně, děkujeme tímto za poskytnutí prostorů. Vítězem se stal tým žáků (Itálie) vedený Mg. Šárkou Chobotovou. Gratulujeme! Všem žákům a učitelům, kteří se podíleli na této akci, děkuji za svědomitý přístup. 

 

Seznamu přijatých uchazečů

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kteří se dostavili k zápisu do ZŠ pro školní rok 2018/2019 dne 4.4. 2018. Na základě posouzených žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání škola rozhodla následujícím způsobem.Ve školním roce 2018/2019 budou přijati žáci podle přidělených registračních čísel.

Nabídka pracovního místa

ZŠ a MŠ Strážov, p. o. přijme od šk. r. 2018/2019  kvalifikovaného asistenta pedagoga na zkrácený pracovní úvazek. Místo výkonu: Základní škola

 

Třídní schůzky

25.4. 2018 proběhnou třídní schůzky

I. stupeň zač. v 16.30 h společná schůzka v jednotlivých třídách, po nich individuální konzultace

II. stupeň konzultace v době od 16.00 – 18. 00 h 

Biologická olympiáda

12.4. 2018 se zúčastnily naše žákyně 7. ročníku okresního kola. Barbora Prošková obsadila výborné 5. místo a Monika Matásková 11. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a paní učitelce Mgr. Chobotové za přípravu žákyň k této soutěži. 

Země EU

Zveme širokou veřejnost na prezentaci projektu. Pondělí 30:4.2018 od 9:00. Sokolovna Strážov.

Oznámení

Nabízíme k odprodeji staré židle 1 ks za 20,- Kč a 2 školní tabule 1 ks za 50,- 2 staré skříně 1 ks 50,- Kč Prodej proběhne 18.4. 2018 od 14.00 – 15. 00 h na dvoře II. stupně u pana školníka.

Opalecká dáma

Atmosféra na turnaji byla mimořádná - turnaje se zúčastnilo celkem 25 žáků z naší školy. O postupová místa do turnaje se mezi mladšími žáky ve školní družině sváděl tvrdý boj. Všem, kteří měli chuť si zahrát, patří velké poděkování. Už teď se těšíme na turnaj v r. 2019.

Dětské šibřinky 2018

Dětské šibřinky v sobotu 7. dubna 2018 od 14.00 hod. ve strážovské sokolovně.

Kurz keramiky

20.4. 2018 od 17.00 h pokračuje kurz keramiky pro zájemce z řad rodičů a přátel školy. Sraz v keramické dílně. Těšíme se na vás!

Přerušení provozu v MŠ

Dne 29.3. 2018 bude přerušen provoz v MŠ (30.3., 2.4. 2018 Velikonoce). K obnovení provozu dojde 3.4. 2018.

ŘEDITELSKÉ VOLNO dne 7.5. 2018

Z provozně – technických důvodů v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji ŘEDITELSKÉ VOLNO 

- pro součást ZŠ, ŠD

- MŠ v provozu (ŠJ pro MŠ v provozu)

 

Kino

4.4. 2018 pojedou žáci 5. - 9. ročníku do kina v Klatovech,kde je pro ně připraven film o Nicholasovi Wintonovi.

Sport - žáci II. stupně

Zúčastníme se turnajů ve volejbale: 

Šestkový volejbal 4.4. 2018

Modrý volejbal 11.4. 2018

Matematický klokan

proběhl 19.3. 2018

Veselé zoubky

pro 1. třídu 20.3. 2018

Přerušení provozu MŠ

Ve dnech 12.3. – 16.3. 2018 bude přerušen provoz v MŠ, obnovení provozu MŠ 19.3. 2018.

Zápis do ZŠ

4.4. 2018, od 13.00. – 17.00 h (viz pozvánka) S sebou rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

Zápis do MŠ

3.5. 2018 od 14.00 – 17.00 h S sebou rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

Kurz bruslení

2.2. 2018 jsme zorganizovali kurz bruslení v Klatovech

Keramika (pokračování kurzu)

16.2. 2018 od 17.00 h v dílně – naglazujeme si naše výrobky

Přerušení provozu v MŠ

2.2. 2018 bude přerušen provoz v MŠ, obnoven bude 5.2. 2018

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

20.2. 2018 se vybraní žáci zúčastní této soutěže

Stolní tenis

23.1. 2018 se naši žáci účastnili okresní soutěže ve stolním tenisu.

Hudební pořad p. Jenčíka

31.1. 2018 pro celou školu

Kurz bruslení

1.2. 2018 kurz bruslení pro II. stupeň

Biologická olympiáda – kategorie D

Okresního kola v dubnu 2018 se zúčastní Barbora Prošková a Monika Matásková ze 7. tř.

Hasík

8.2. a 20. 2. 2018 výchovný program s hasičskou problematikou pro 2. a 6. ročník.

Olympiáda v českém jazyce 29.1. 2018

Účastníci: Michaela Mayerová a Eduard Bastl z 9. ročníku 

Změna termínu projektu

Projekt EU se z organizačních důvodů přesouvá na termín po jarní pouti ve Strážově.

Týden ke zdraví

6.2. 2018 pojedou žáci II. stupně do klatovské zdravotní školy, kde je pro ně připraven výchovný program.

Vedoucí školní jídelny - změna

Od 1.2. 2018 je vedoucí školní jídelny paní Markéta Fűrbacherová.

Lyžařský výcvikový kurz

V týdnu od 8.1 2018 jedou žáci II. stupně na lyžařský výcvik na Špičák.

Keramický kurz

První letošní keramický kurz pro dospělé bude 26. ledna 2018 od 17.00 h. Sejdeme se v dílně na I. stupni ZŠ.

Vánoce ve škole

22.12. 2017 vánoční nadílka 

Vánoční turnaj ve volejbale

21.12. 2017 pro žáky II. stupně

Zpívání u vánočního stromečku

23.12. 2017 se koná tradičně  v podvečer zpívání na náměstí.

Přerušení provozu v MŠ

V době vánočních prázdnin od 25.12. 2017 bude přerušen provoz v MŠ, obnoven bude 3.1. 2018.

Lyžařský výcvik

Se koná pro přihlášené žáky II. stupně v týdnu od 8.1. 2018.

Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.

Děkujeme za sponzorské dary, které naše škola získala v roce 2017 a za finanční příspěvky od zřizovatele školy, díky nimž zlepšujeme prostředí naší školy.

Biologická olympiáda 2017/2018

Kategorie D (6. + 7. třída), školní kolo - teoretická část

Divadlo ve škole

Dne 7.12. 2017 děti z MŠ a žáci I. stupně naší školy shlédli představení „Vánoční anděl“.

Den otevřených dveří SŠ

Žáci 9. ročníku navštěvují střední školy a rozhodují se, kde budou studovat.

Školská rada – volby

21.11. 2017 proběhly volby do ŠR.Za zákonné zástupce byla zvolena paní K. Bouberlová a paní P. Hanzlíková

Beseda se spisovatelkou

V pátek 24.11. jsme se my, žáci druhé třídy, setkali se spisovatelkou Jitkou Vítovou. V příjemném prostředí místní knihovny jsme poslouchali zajímavé vyprávění autorky několika dětských knížek. Jak vznikaly? Při čtení pohádek svým malým dětem. Protože děti mají brouky rády, spisovatelka zlidštila některé naše krásné brouky, navrhla jejich podobu, postavičky propojila mluveným slovem a příběhy byly na světě. Ještě pojmenovat hlavní dětské hrdiny! Protože je v přírodě plno květin, dostala holčička jméno Květuška. Některé úryvky nám spisovatelka přečetla, ale my jsme se také předvedli. A že se nám to dařilo, bylo znát na očích přítomných dospělých. Velká pochvala od spisovatelky i naší paní učitelky nás potěšila. Na památku jsme si odnesli obrázky postaviček k vymalování. Už se těšíme, až si některou z knih přečteme. Např. Kamarádi z lesa aneb v nouzi poznáš přítele. žáci druhé třídy

Jak si udržovat kondici

Ve čtvrtek 23.11. jsme měli trochu jiný tělocvik. Věděli jsme, že přijede bývalý tělocvikář, který navštěvuje základní školy a předvádí různé aktivity v hodinách Tv. Většinou šlo o míčové hry, při kterých pracovaly nejen ruce, ale i postřeh a taktika. Trochu více respektu jsme měli při podbíhání točícího se švihadla, ale což ještě k tomu driblovat? Po celou hodinu jsme se nezastavili, však z nás také pěkně „lilo“. Všichni jsme si to užili a ještě nám míče zůstaly na škole. žáci páté třídy

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Počet článků: 570  Stránka: 

0 1 2 

Projekt EU

 

Peníze školám

Podpora školních aktivit - Šablony II

Video nebo foto odkaz

TOUR DE STRÁŽOV 2016

(autor J. Kodym)

Více informací zde

Výlet 1. stupně ZŠ Strážov na Klenovou

Více informací zde

STRÁŽOVSKÉ HORALSKÉ HRY 2020 (autor J. Kodym)

Více informací zde

Kamera na Vinném vrchu

Poskytnuté informace

Soutěže ve florbalu

V měsíci listopad probíhají florbalové turnaje. Úspěch jsme zaznamenali 14.11. 2018, kdy mladší žákyně II. stupně obsadily 4. místo v okrese. Další turnaje:15.11. a 20.11. 2018. Ještě nás čeká klání I. stupně 9.11. 2018 a 16.11. 2018 (ČEPS Cup)

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Folmuláře

Odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Řád školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

Č. j. 274/2017 platné od 1. 9. 2019

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům – účastníkům, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání (§ 111 školského zákona) poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. K plnění zájmového vzdělávání slouží školní vzdělávací program. Do školní družiny lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce (Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005, v platném znění, § 9 odst 4 – pravidelná docházka např. ráno 1. – 5. ročník). Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Rodiče přispívají částkou 70,- Kč měsíčně. Platba se provádí pololetně (celkem 350,- Kč) bezhotovostně na účet školy vždy v říjnu a v březnu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty