Archiv stránek

PROVOZ ŠKOLY OD 27. 12. 2020 DO 10. 1. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Přidáno na nové stránky školy

Jídelníček MŠ 21.12. - 25.12.2020

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 21.12. do 25.12.2020 zde: JIDELMS20201221.PDF

Jídelníček ZŠ 04.01. - 08.01.2021

Jídelní lístek pro Základní školu Strážov platný od 04.01. do 08.01.2021 zde: JLZS210104.PDF

Dodatek č. 1 Školního řádu

VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM: Skolni_rad_2017-2018.pdf

 

Přerušení provozu MŠ a ŠD

Přerušení provozu v MŠ od 23.12. 2020 – 3.1. 2021, ve ŠD od 21.12. - 3.1. 2021. Obnovení provozu 4.1. 2021.

Lyžařský výcvikový kurz

Vzhledem k současné epidemické situaci nebudeme v letošním školním roce organizovat lyžařský výcvikový kurz, který byl naplánovaný na začátek února 2021.

Plavecký výcvik

Pokud nebude omezení ohledně provozu plaveckých bazénů, měli by žáci 2. a 3. ročníku zahájit plavecký výcvik 4.3. 2021. Podrobnosti upřesníme později.

Návrat žáků po vánočních prázdninách – II. stupeň

Od 4.1. 2021 se budou učit prezenčně žáci VIII. ročníku. (I. stupeň + IX. třída prezenční výuka, VI., VII. třída distanční vzdělávání)

Mateřská škola a školní jídelna

Mateřská škola a školní jídelna 21.12., 22.12. 2020 budou v provozu

Mimořádné vánoční prázdniny

Ve dnech 21.12 a 22.12. 2020 jsou vyhlášené v ZŠ mimořádné vánoční prázdniny, na které navážou plánované vánoční prázdniny. Do školy bychom se měli vrátit 4.1. 2021, pokud se nezmění situace kolem koronavirové pandemie. Zatím bychom měli pracovat ve stejném modelu: I. stupeň + IX. třída prezenčně, VI. – VIII. třída rotační (střídavá) výuka.

Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled hospodaření na rok 2022, 2023

Školní družina

Od 7.12. 2020 budou pracovat 2 oddělení (jako na začátku tohoto školního roku).

Distanční vzdělávání

Organizace vzdělávání v týdnu od 7.12. 2020 V týdnu od 7.12. 2020 bude na distančním vzdělávání 6., 7. roč. (do odvolání se budou 6.- 8. ročníky po týdnu střídat)

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, pokud máte problém s připojením do Teams nebo s technikou (PC, internet…), napište třídnímu učiteli, aby Vaše dítě nemělo neomluvenou neúčast na on-line výuce, distanční vzdělávání není jen on-line výuka, již jsme Vás informovali, je možné se domluvit na jiném způsobu plnění úkolů, pokud budou technické problémy přetrvávat. Je třeba se domluvit buď přímo s konkrétním učitelem nebo toto řešit prostřednictvím třídního učitele.

Mgr. Rašková, ř. š.

Úplata ve ŠD

Po ukončení současné situace budeme řešit vratky za období, kdy byl přerušen provoz ve ŠD.

Distanční výuka není jen ta on-line...

Pohled ministra školství na distanční výuku

Určené školy k vykonávání péče o děti

Určené školy pro děti zdravotníků, pracovníků IZS a dalších profesí

Prodloužení nouzového stavu

Prodloužení nouzového stavu,  distančního vzdělávání

Informace MŠMT

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Náš tým

Začněte využívat pro výuku a vzdělávání digitální komunikaci, která je součástí Office 365.

Informace MPSV - postup při žádosti o ošetřovné

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul.

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné

S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.

Určené školy k vykonávání péče o děti

Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje určuji školy k vykonávání péče o děti, něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

Nařízení Krajské hygienické stanice

omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR

Doporučený postup OSPDL ČSL JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID 19

Informace pro žáky

Jak využívat veřejnou dopravu v Plzeňském kraji?

Informace ze školní jídelny

Základní informace ke stravování ve školním roce 2020 / 2021

Schůzka rodičů nově nastupujících dětí

Ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 15:00 hodin proběhne v MŠ - ve třídě Berušek informační schůzka pro rodiče dětí, které nově nastoupí do školky ve školním roce 2020/21.

Děkujeme

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

V pátek 26. června 2020 proběhne ve školce pasování předškoláků na školáky.

Přiveďte prosím děti jdoucí do 1. třídy v 10:00 hodin do MŠ.

Pasování proběhne bez přítomnosti rodičů a veřejnosti. 

Ukončení programu bude po 11:00 hodině.

Děkujeme

Schůzka rodičů předškoláků

V úterý 16. června se uskuteční schůzka rodičů předškoláků s budoucí třídní učitelkou dětí a paní ředitelkou.

Začátek v 15:30 hodin v mateřské školce – ve třídě Sluníček.

Prosíme rodiče, aby si s sebou vzali roušku a při vstupu použili dezinfekci na ruce. Děkujeme…

Konzultace pro 2. stupeň – pozor změna !

Pozor aktualizováno 4.6. 2020 ve 12.27 hod.

Konzultace pro 9. ročník

Konzultace 9. roč. (příprava na přijímací zkoušky na SŠ)

Výuka na I. stupni ZŠ od 25.5. 2020

Výuka na I. stupni ZŠ – koronavirová pandemie

Informace pro rodiče - znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,

od pondělí 25.5.2020 dojde ke znovuotevření MŠ.

Věnujte prosím pozornost pravidlům, která bude nutno dodržovat. 

Pokyny pro žáky 9. ročníku

Specifika pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky v době od 11.5. 2020

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Počet článků: 930  Stránka: 

0 1 2 3 4 

Projekt EU

 

Peníze školám

Podpora školních aktivit - Šablony II

Video nebo foto odkaz

OFFROAD MARATÓN KAŠOVKA 2012 – ČTYŘKOLKY DĚTI

Více informací zde

Výlet 1. stupně ZŠ Strážov na Klenovou

Více informací zde

STRÁŽOVSKÉ HORALSKÉ HRY 2020 (autor J. Kodym)

Více informací zde

Kamera na Vinném vrchu

Dotace

Poděkování

Děkujeme tímto Kovodružstvu Strážov za poskytnutí sponzorského daru.

Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.

Děkujeme za sponzorské dary, které naše škola získala v roce 2017 a za finanční příspěvky od zřizovatele školy, díky nimž zlepšujeme prostředí naší školy.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Folmuláře

Odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Řád školy

Dodatek č. 1 Školního řádu

VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM: Skolni_rad_2017-2018.pdf

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

Č. j. 274/2017 platné od 1. 9. 2019

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty