Novinky na stránkách

Aj, Nj, Vo do 29.3.

Učivo Aj 5.- 9.ročník, Nj 8. - 9. ročník, Vo 6. - 9. ročník

Přírodopis 8. třída

Vypracujte prosím v rámci opakování následující zadání.

 

Zeměpis pro 8. třídu

Vypracujte prosím v rámci opakování následující zadání. 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020-2021 dne 7.4. 2020 od 13.00 – 17.00 hod. se uskuteční následujícím způsobem:

Přírodopis pro 6. ročník - !!!!!POZOR OPRAVA!!!!

látka do 29. 3. 2020  -   !!!!!POZOR OPRAVA!!!!

ŠKOLNÍ JÍDENA - PROVOZ NEPŘERUŠEN

Školní jídelna je od 18.3.2020 až do odvolání V PROVOZU jen pro CIZÍ STRÁVNÍKY. Obědy jsou však vydávány pouze do vlastních jídlonosičů, a to v době od 10.30 hod do 11.00 hod. 

V rámci prevence proti rozšiřování koronaviru žádáme všechny docházející strávníky, aby vstupovali do školní jídelny v ochranných pomůckách dýchacích cest ( rouška / ústenka/ šátek / šála atp.) Děkujeme.

Počet článků: 250  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Projekt EU

 

Peníze školám

Podpora školních aktivit - Šablony II

Video nebo foto odkaz

TOUR DE STRÁŽOV 2016

(autor J. Kodym)

Více informací zde

Výlet 1. stupně ZŠ Strážov na Klenovou

Více informací zde

STRÁŽOVSKÝ MASOPUST 2020 (autor J. Kodym)

Více informací zde

Dotace

Poděkování

Děkujeme tímto Kovodružstvu Strážov za poskytnutí sponzorského daru.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Poskytnuté informace

Soutěže ve florbalu

V měsíci listopad probíhají florbalové turnaje. Úspěch jsme zaznamenali 14.11. 2018, kdy mladší žákyně II. stupně obsadily 4. místo v okrese. Další turnaje:15.11. a 20.11. 2018. Ještě nás čeká klání I. stupně 9.11. 2018 a 16.11. 2018 (ČEPS Cup)

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Folmuláře

Odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Řád školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

Č. j. 274/2017 platné od 1. 9. 2019

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům – účastníkům, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání (§ 111 školského zákona) poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. K plnění zájmového vzdělávání slouží školní vzdělávací program. Do školní družiny lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce (Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005, v platném znění, § 9 odst 4 – pravidelná docházka např. ráno 1. – 5. ročník). Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Rodiče přispívají částkou 70,- Kč měsíčně. Platba se provádí pololetně (celkem 350,- Kč) bezhotovostně na účet školy vždy v říjnu a v březnu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty