Novinky na stránkách

Pokyny pro žáky 9. ročníku

Specifika pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky v době od 11.5. 2020

Fotografie z jarního focení 2.

Ve středu 6. května bude v době od 9.30 do 11.30 hodin druhá možnost zakoupit si fotografie dětí z jarního focení.

Kdo má o fotky zájem, ať se dostaví. Nevyzvednuté fotografie budeme vracet zpět. Děkujeme.

Vyhláška 211/2020 Sb.

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Fotografie jarního focení v MŠ

Fotografie z jarního focení dětí budou k vyzvednutí zítra- tj.ve čtvrtek 30.4.2020 v čase 9.30 - 11.30 hodin ve školce.

Nezapomeňte si sebou penízky, v případě zájmu bude možné ihned zakoupit. Tentokrát se z hygien.důvodů nebudou půjčovat domů k prohlédnutí.

Při příchodu zazvoňte, školka bude uzamčená. Děkujeme.

Počet článků: 353  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Projekt EU

 

Peníze školám

Podpora školních aktivit - Šablony II

Video nebo foto odkaz

Adventní koncert 2015

Více informací zde

Výlet 1. stupně ZŠ Strážov na Klenovou

Více informací zde

STRÁŽOVSKÉ HORALSKÉ HRY 2020 (autor J. Kodym)

Více informací zde

Kamera na Vinném vrchu

Dotace

Poděkování

Děkujeme tímto Kovodružstvu Strážov za poskytnutí sponzorského daru.

Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.

Děkujeme za sponzorské dary, které naše škola získala v roce 2017 a za finanční příspěvky od zřizovatele školy, díky nimž zlepšujeme prostředí naší školy.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Folmuláře

Odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Řád školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

Č. j. 274/2017 platné od 1. 9. 2019

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům – účastníkům, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání (§ 111 školského zákona) poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. K plnění zájmového vzdělávání slouží školní vzdělávací program. Do školní družiny lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce (Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005, v platném znění, § 9 odst 4 – pravidelná docházka např. ráno 1. – 5. ročník). Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Rodiče přispívají částkou 70,- Kč měsíčně. Platba se provádí pololetně (celkem 350,- Kč) bezhotovostně na účet školy vždy v říjnu a v březnu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty