Novinky na stránkách

Přerušení provozu v mateřské škole

Od 22.7. 2019 – 9.8. 2019 bude přerušen provoz v MŠ. K obnovení provozu dojde 12.8. 2019. (viz informace v MŠ)

O Zlatou srnčí trofej

Aleš Potužák ze 7. ročníku získal 3. místo v okresním kole v kategorii do 15 let. Děkujeme za přípravu v přírodovědném kroužku a blahopřejeme!

Výlet do Klatov

Ve čtvrtek 30.května pojedeme na výlet do Klatov. Společný odjezd obou tříd MŠ je v 8.00 hodin od školky.

V Klatovech se naše cesty rozdělí, protože třída Berušek si prohlédne městský park Kolonáda a třída Sluníček zamíří na "Den otevřených dveří" do kasáren.

Co s sebou? Batůžek, pláštěnku, pití, malou svačinku, sportovní oblečení a obuv, pokrývku hlavy a dobrou náladu...

Návrat zpět kolem 11.30 hodin.

Den dětí

V pátek 31. května děti oslaví svůj den netradičně v klatovském indoorovém hřišti "CIRKUS"

Odjezd od školky je v 8.00 hodin, návrat do oběda.Děti mají zajištěné jídlo i pití, proto si s sebou nemusí nic brát.

Na atrakce je nutné mít dlouhé nohavice - pohodlné tepláky, legíny a čisté ponožky.

Vybíráme 60,- Kč na vstup. Už se těšíte? My ano...

 

Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí"

Okresní kolo: 

Kategorie ZŠ 3

2. místo Eliška Svítilová 7. roč.

Kategorie ZŠ 4 

1. místo Nicoleta Dumitras 8. roč. (postup do krajského kola)

2. místo Eliška Schwarzová 9. roč.

V krajském kole se Nicoleta Dumitras umístila na 3. místě a její práce postoupila do celorepublikového kola.

14.6. 2019 pojede na slavnostní vyhodnocení na KÚ do Plzně.Blahopřejeme všem žákyním.

Poděkování

23.5. 2019 jsme uspořádali „Školní akademii“. Poděkování patří všem pedagogům, dětem a žákům, kteří se podíleli na nácviku jednotlivých vystoupení a přípravě prezentace školy, kolegům, kteří zajistili technické zázemí a paní Rysové za spolupráci při zajištění prostor sokolovny. Děkujeme paní Evě Ebenstreit za zajištění prodejního stánku a darování finančního obnosu z prodeje na nákup  výtvarných potřeb do keramické dílny.

Dopravní hřiště – praktická část

27.5. 2019 žáci 4. a 5. ročníku

Pasování na čtenáře

28.5. 2019 prvňáčci pojedou do Městské knihovny do Klatov.

Pythagoriáda

28.5. 2019 výběr žáků II. stupně

ŠKOLNÍ AKADEMIE

„ … to jsme my “

23.5. 2019 od 17.00 h se koná v místní sokolovně školní vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Strážov, p. o. Zveme rodiče, příznivce školy a širokou veřejnost.

Turnaj ve fotbale Mc Donald´s Cup

24.5. a 25.5. 2019 naši žáci vybojovali v kategorii B 3. místo a v kategorii A 4. místo

Soutěž Mladý zahrádkář a Floristická soutěž

9.5. 2019 se zúčastnily naše žákyně pod vedením paní vychovatelky Jitky Jiříkové této soutěže a opět se výborně umístily.

Klára Denková 5. roč. 2. místo - Mladý zahrádkář

Julie Denková 6. roč. 4. místo – Floristická soutěž

Markéta Tomanová 8. roč. 5. místo – Floristická soutěž

Natálie Jakubcová a Monika Matásková 8. roč. 5. – 6. místo - Mladý zahrádkář

Divadlo ve školce

V úterý 21. května do naší školky zavítá oblíbené divadlo Letadlo, tentokrát s programem "Léto".

Besídka pro maminky

V úterý 14.května (Sluníčka) a ve středu 15.května  (Berušky) se uskuteční od 16 hodin "Besídka pro maminky".


Po krátkém pásmu básniček a písniček si budou moci děti se svými maminkami vyrobit pod vedením paní Natálie Vítovcové šperk nebo sluníčkový zápich.

Krajské kolo Zeměpisné olympiády

Velkým úspěchem byl postup žákyně do krajského kola, kde si vedla velmi dobře, Monika Matásková z 8. ročníku obsadila 9. místo.

Okresní kolo Biologické olympiády

V náročné soutěži se naše žákyně výborně umístily: Monika Matásková z 8. roč. - 8. místo kategorie C, Julie Denková ze 6. roč. - 7. místo kategorie D, Eliška Huspeková ze 7. roč.  - 10. místo kategorie D 

Focení ve školce

V pondělí 29.dubna v 8.00 hodin přijede do MŠ fotograf a proběhne focení jednotlivců s tématem "Jaro" a následně i společné focení tříd a předškoláčků.

SLET ČARODĚJNIC

Jako každý rok, tak i letos se v naší mateřské školce uskuteční  tradiční "Slet čarodějnic".

Sraz budeme mít tentokrát až v pátek 3. května v čarodějnickém oblečení a nezapomeňte na dopravní prostředky - košťata.

Budeme je potřebovat nejen na létání po zahradě, ale i na různé soutěže.

Letu zdar!

Akce se týká obou tříd MŠ.

Vystoupení s papoušky....

Ve čtvrtek 2.května 2019  budeme moci shlédnout několik druhů živých papoušků v zábavném vystoupení.

Třídní schůzky

25.4. 2019 

I. stupeň společná schůzka ve třídě od 16.30 h, potom možné individuální konzultace 

II. stupeň konzultace od 16.00 – 18.00 h

Počet článků: 122  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 6 

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Projekt EU

 

Peníze školám

Podpora školních aktivit - Šablony II

Video nebo foto odkaz

Finále závodu žáků prvního stupně 2012

Více informací zde

Výlet 1. stupně ZŠ Strážov na Klenovou

Více informací zde

SVATÝ MARTIN VE STRÁŽOVĚ (autor J. Kodym)

Více informací zde

Dotace

Projekty

Vedení školy je zapojeno druhým rokem do projektu „SRP – Strategie řízení a plánování“, je vypracován Strategický plán rozvoje školy a Akční plán rozvoje školy,navazují na Koncepci rozvoje školy Šablony II. – Rozvíjíme digitální gramotnost v naší škole (ZŠ, MŠ, ŠD) Ovoce a zelenina do škol Mléko do škol Sportuj ve škole

Poděkování

Děkujeme tímto Kovodružstvu Strážov za poskytnutí sponzorského daru.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Poskytnuté informace

Soutěže ve florbalu

V měsíci listopad probíhají florbalové turnaje. Úspěch jsme zaznamenali 14.11. 2018, kdy mladší žákyně II. stupně obsadily 4. místo v okrese. Další turnaje:15.11. a 20.11. 2018. Ještě nás čeká klání I. stupně 9.11. 2018 a 16.11. 2018 (ČEPS Cup)

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Folmuláře

Odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Řád školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

Č. j. 274/2017 platné od 1. 9. 2019

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům – účastníkům, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání (§ 111 školského zákona) poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. K plnění zájmového vzdělávání slouží školní vzdělávací program. Do školní družiny lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce (Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005, v platném znění, § 9 odst 4 – pravidelná docházka např. ráno 1. – 5. ročník). Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Rodiče přispívají částkou 70,- Kč měsíčně. Platba se provádí pololetně (celkem 350,- Kč) bezhotovostně na účet školy vždy v říjnu a v březnu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty