Novinky na stránkách

Úkoly pro žáky naší školy v době uzavření ZŠ

V době uzavření ZŠ žádáme žáky a jejich rodiče, aby sledovali webové stránky školy, kde budou umisťovány úkoly od jednotlivých vyučujících. Dále je možné využít výukové materiály na internetu a pořady, které připravuje Český rozhlas a Česká televize pro žáky v ČR.

Jídelníček MŠ 16.03. - 20.03.2020

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 16.03. do 20.03.2020 zde:JIDELMS20200316.PDF

Potvrzení – ošetřovné

Potvrzení o ošetřovném je možné si vyzvednout v kanceláři vedoucí ŠJ v době od 08.00 – 11.00 h.

Potvrzení

Žádost o ošetřovné potvrzuje ředitelství školy ve středu 11.3. 2020 od 10.00 – 14.00 hod a v pátek 13.3. 2020 od 9.00 – 12.00 hod.(v ředitelně).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRÁŽOV - UZAVŘENÍ OD 11.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo kvůli koronaviru toto opatření: Od středy 11.3.2020 zavírá základní, střední a vyšší odborné školy. Otevřeny zůstávají mateřské školy a jesle. Vysoké školy si v této věci rozhodnou každá samostatně. Toto opatření platí do odvolání. Formulář na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení potvrzuje škola, nikoliv dětský lékař.

Do odvolání uzavřena

Ve školní družině je po dobu uzavření školy přerušen provoz. V provozu je MŠ a ŠJ pouze pro MŠ a cizí strávníky. Sledujte další informace ve sdělovacích prostředcích.

Problematika šíření koronaviru

Žáci a pracovníci naší školy byli poučeni o nutnosti zvýšení osobní hygieny.

Žádáme zákonné zástupce, aby v případě, že jejich dítě má příznaky nemoci z nachlazení, aby jej do uzdravení neposílali do školy. Pokud žák nebo pracovník školy navštíví rizikové státy, nechť dodrží pokyny, které nařizuje naše ministerstvo zdravotnictví. Toto nahlásí škole.

Pozvánka k zápisu

do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. Č. j. 71/2020.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021 se koná v 1. patře budovy Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace Strážov č.p. 107 dne 7. dubna 2020 od 13.00 – 17.00 h. Rodiče (zákonní zástupci) přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, budoucího žáka základní školy. Zápis bude prováděn v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.

Mgr. Šárka Rašková, ředitelka školy

Vystoupení p.Krejčíka v ZŠ

Zítra tj.v pondělí 2.3.2020 se zúčastníme vystoupení ve škole. Představení začíná již v 8.15 hodin, proto je třeba přivézt děti do školky do 7.40 hodin, aby se stihly v klidu nasvačit. Děkujeme.

Na představení vybíráme 50,- Kč.

Divadelní představení

Ve čtvrtek 27. února 2020 se vydá třída Berušek i Sluníček na divadelní představení do Klatov. Těšit se můžeme na pohádku: 

"O statečném kováři Mikešovi". Vybíráme 65,- Kč na představení a dopravu.

Děti, které chodí po obědě, si vyzvedněte až mezi 12.15 - 12.30 hodin.Děkujeme.

Focení jednotlivců

V úterý 3. března přijede v 8.00 hodin do školky fotograf. Děti se budou tentokrát fotit s jarní tématikou. Příchod do školky do 7.45hod.!

Klaun a jeho kamarádi

Ve čtvrtek 5. března do školky opět zavítá "klaun" a nezapomene sebou vzít i  své cvičené kamarády - pejsky.

Vybíráme 50,- Kč .

Počet článků: 99  Stránka: 

0 1 2 3 4 

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Projekt EU

 

Peníze školám

Podpora školních aktivit - Šablony II

[LIVE] Coronavirus Pandemic: Real Time Counter, World Map, News

Video nebo foto odkaz

OFFROAD MARATÓN KAŠOVKA 2012 – ČTYŘKOLKY DĚTI

Více informací zde

Výlet 1. stupně ZŠ Strážov na Klenovou

Více informací zde

STRÁŽOVSKÝ MASOPUST 2020 (autor J. Kodym)

Více informací zde

Poskytnuté informace

Soutěže ve florbalu

V měsíci listopad probíhají florbalové turnaje. Úspěch jsme zaznamenali 14.11. 2018, kdy mladší žákyně II. stupně obsadily 4. místo v okrese. Další turnaje:15.11. a 20.11. 2018. Ještě nás čeká klání I. stupně 9.11. 2018 a 16.11. 2018 (ČEPS Cup)

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Folmuláře

Odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Řád školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

Č. j. 274/2017 platné od 1. 9. 2019

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům – účastníkům, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání (§ 111 školského zákona) poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. K plnění zájmového vzdělávání slouží školní vzdělávací program. Do školní družiny lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce (Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005, v platném znění, § 9 odst 4 – pravidelná docházka např. ráno 1. – 5. ročník). Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Rodiče přispívají částkou 70,- Kč měsíčně. Platba se provádí pololetně (celkem 350,- Kč) bezhotovostně na účet školy vždy v říjnu a v březnu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty