Novinky na stránkách

Úkoly pro žáky naší školy v době uzavření ZŠ

V době uzavření ZŠ žádáme žáky a jejich rodiče, aby sledovali webové stránky školy, kde budou umisťovány úkoly od jednotlivých vyučujících. Dále je možné využít výukové materiály na internetu a pořady, které připravuje Český rozhlas a Česká televize pro žáky v ČR.

Potvrzení – ošetřovné

Potvrzení o ošetřovném je možné si vyzvednout v kanceláři vedoucí ŠJ v době od 08.00 – 11.00 h.

Potvrzení

Žádost o ošetřovné potvrzuje ředitelství školy ve středu 11.3. 2020 od 10.00 – 14.00 hod a v pátek 13.3. 2020 od 9.00 – 12.00 hod.(v ředitelně).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRÁŽOV - UZAVŘENÍ OD 11.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo kvůli koronaviru toto opatření: Od středy 11.3.2020 zavírá základní, střední a vyšší odborné školy. Otevřeny zůstávají mateřské školy a jesle. Vysoké školy si v této věci rozhodnou každá samostatně. Toto opatření platí do odvolání. Formulář na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení potvrzuje škola, nikoliv dětský lékař.

Do odvolání uzavřena

Ve školní družině je po dobu uzavření školy přerušen provoz. V provozu je MŠ a ŠJ pouze pro MŠ a cizí strávníky. Sledujte další informace ve sdělovacích prostředcích.

Problematika šíření koronaviru

Žáci a pracovníci naší školy byli poučeni o nutnosti zvýšení osobní hygieny.

Žádáme zákonné zástupce, aby v případě, že jejich dítě má příznaky nemoci z nachlazení, aby jej do uzdravení neposílali do školy. Pokud žák nebo pracovník školy navštíví rizikové státy, nechť dodrží pokyny, které nařizuje naše ministerstvo zdravotnictví. Toto nahlásí škole.

Pozvánka k zápisu

do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021. Č. j. 71/2020.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021 se koná v 1. patře budovy Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace Strážov č.p. 107 dne 7. dubna 2020 od 13.00 – 17.00 h. Rodiče (zákonní zástupci) přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, budoucího žáka základní školy. Zápis bude prováděn v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.

Mgr. Šárka Rašková, ředitelka školy

Vystoupení p.Krejčíka v ZŠ

Zítra tj.v pondělí 2.3.2020 se zúčastníme vystoupení ve škole. Představení začíná již v 8.15 hodin, proto je třeba přivézt děti do školky do 7.40 hodin, aby se stihly v klidu nasvačit. Děkujeme.

Na představení vybíráme 50,- Kč.

Divadelní představení

Ve čtvrtek 27. února 2020 se vydá třída Berušek i Sluníček na divadelní představení do Klatov. Těšit se můžeme na pohádku: 

"O statečném kováři Mikešovi". Vybíráme 65,- Kč na představení a dopravu.

Děti, které chodí po obědě, si vyzvedněte až mezi 12.15 - 12.30 hodin.Děkujeme.

Focení jednotlivců

V úterý 3. března přijede v 8.00 hodin do školky fotograf. Děti se budou tentokrát fotit s jarní tématikou. Příchod do školky do 7.45hod.!

Klaun a jeho kamarádi

Ve čtvrtek 5. března do školky opět zavítá "klaun" a nezapomene sebou vzít i  své cvičené kamarády - pejsky.

Vybíráme 50,- Kč .

Stolní tenis

6.2. 2020 proběhlo okresní finále škol ve stolním tenise. Žáci vzorně reprezentovali naši školu: Na 1. místě v kategorii mladších žákyň se umístila Magdalena Hrachová, v kategorii starších žákyň 2. místo obsadila Monika Matásková. Blahopřejeme a děkuji Mgr. Gajduškovi za přípravu žáků. 

 

Počet článků: 337  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Projekt EU

 

Peníze školám

Podpora školních aktivit - Šablony II

Video nebo foto odkaz

ZPÍVÁNÍ U STROMKU 2013

Více informací zde

Výlet 1. stupně ZŠ Strážov na Klenovou

Více informací zde

STRÁŽOVSKÉ HORALSKÉ HRY 2020 (autor J. Kodym)

Více informací zde

Kamera na Vinném vrchu

Poskytnuté informace

Soutěže ve florbalu

V měsíci listopad probíhají florbalové turnaje. Úspěch jsme zaznamenali 14.11. 2018, kdy mladší žákyně II. stupně obsadily 4. místo v okrese. Další turnaje:15.11. a 20.11. 2018. Ještě nás čeká klání I. stupně 9.11. 2018 a 16.11. 2018 (ČEPS Cup)

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Folmuláře

Odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Řád školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

Č. j. 274/2017 platné od 1. 9. 2019

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům – účastníkům, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání (§ 111 školského zákona) poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. K plnění zájmového vzdělávání slouží školní vzdělávací program. Do školní družiny lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce (Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005, v platném znění, § 9 odst 4 – pravidelná docházka např. ráno 1. – 5. ročník). Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Rodiče přispívají částkou 70,- Kč měsíčně. Platba se provádí pololetně (celkem 350,- Kč) bezhotovostně na účet školy vždy v říjnu a v březnu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty