Novinky na stránkách

Přírodopis 8. třída

Vypracujte prosím v rámci opakování následující zadání.

 

Zeměpis pro 8. třídu

Vypracujte prosím v rámci opakování následující zadání. 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020-2021 dne 7.4. 2020 od 13.00 – 17.00 hod. se uskuteční následujícím způsobem:

Přírodopis pro 6. ročník - !!!!!POZOR OPRAVA!!!!

látka do 29. 3. 2020  -   !!!!!POZOR OPRAVA!!!!

ŠKOLNÍ JÍDENA - PROVOZ NEPŘERUŠEN

Školní jídelna je od 18.3.2020 až do odvolání V PROVOZU jen pro CIZÍ STRÁVNÍKY. Obědy jsou však vydávány pouze do vlastních jídlonosičů, a to v době od 10.30 hod do 11.00 hod. 

V rámci prevence proti rozšiřování koronaviru žádáme všechny docházející strávníky, aby vstupovali do školní jídelny v ochranných pomůckách dýchacích cest ( rouška / ústenka/ šátek / šála atp.) Děkujeme.

Uzavření Mateřské školy

Z důvodu doporučení Vlády ČR a po dohodě se zřizovatelem je mateřská škola od 18.3. 2020 do odvolání uzavřena. Sledujte další informace ve sdělovacích prostředcích. 

Ve Strážově 17.3. 2020, Mgr. Šárka Rašková, ředitelka školy

Žádost o ošetřovné v MŠ

  • bude vydávat vedoucí MŠ v Mateřské škole Strážov 18.3. 2020 od 10.00 – 14.00 hod.
  • v dalších dnech je k vyzvednutí u vedoucí ŠJ do 11.00 hod.

Počet článků: 325  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Projekt EU

 

Peníze školám

Podpora školních aktivit - Šablony II

Video nebo foto odkaz

ZPÍVÁNÍ U STROMKU 2013

Více informací zde

Výlet 1. stupně ZŠ Strážov na Klenovou

Více informací zde

VÝLET A TÁBORÁK STRÁŽOVSKÝCH TURISTŮ (autor J. Kodym)

Více informací zde

Kamera na Vinném vrchu

Dotace

Poděkování

Děkujeme tímto Kovodružstvu Strážov za poskytnutí sponzorského daru.

Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.

Děkujeme za sponzorské dary, které naše škola získala v roce 2017 a za finanční příspěvky od zřizovatele školy, díky nimž zlepšujeme prostředí naší školy.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Poskytnuté informace

Soutěže ve florbalu

V měsíci listopad probíhají florbalové turnaje. Úspěch jsme zaznamenali 14.11. 2018, kdy mladší žákyně II. stupně obsadily 4. místo v okrese. Další turnaje:15.11. a 20.11. 2018. Ještě nás čeká klání I. stupně 9.11. 2018 a 16.11. 2018 (ČEPS Cup)

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Folmuláře

Odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Řád školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

Č. j. 274/2017 platné od 1. 9. 2019

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům – účastníkům, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání (§ 111 školského zákona) poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. K plnění zájmového vzdělávání slouží školní vzdělávací program. Do školní družiny lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce (Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005, v platném znění, § 9 odst 4 – pravidelná docházka např. ráno 1. – 5. ročník). Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Rodiče přispívají částkou 70,- Kč měsíčně. Platba se provádí pololetně (celkem 350,- Kč) bezhotovostně na účet školy vždy v říjnu a v březnu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty