Novinky na stránkách

Turnaj ve florbale ČepsCup – okresní kolo

V kategorii II. jsme se umístili na 7. místě, tým Strážovačky vybojoval 2. místo, tým Strážováci obsadil 4. místo.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Kalivodové děkujeme za organizaci týmů a dohled.

 

Jídelníček ZŠ 16.12. - 20.12.2019

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 16.12. do 20.12.2019 zde:JIDELZS20191216.PDF

Jídelníček MŠ 09.12. - 13.12.2019

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 09.12. do 13.12.2019 zde:JIDELMS20191209.PDF

Výroční zpráva MŠ 2018/2019

Mateřská škola je zařazena do školského rejstříku od  1.9.2007 pod názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem : 650 048 342

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Škola je zařazena do školského rejstříku od 1. 9. 2007 s názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem: 650 048 342

Jídelníček ZŠ 09.12. - 13.12.2019

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 09.12. do 13.12.2019 zde:JIDELZS20191209.PDF

Dějepisná olympiáda - školní kolo

1. – 2. místo Markéta. Tomanová, Ondřej Miškovič

3. místo Monika Matásková

Žáci na 1. – 2. místě postupují do okresního kola.

Divadlo

Do školy přijede divadlo (p. Karpíšek) 4.12. 2019 O Polepšeném čertovi (pro MŠ a I. stupeň) SDS Klatovy 16.12. 2019 Včelí medvídci (1. – 4. roč.)

Florbal

19.11. 2019 - starší dívky zaslouží pochvalu za 5. – 8. místo v okresním finále

20. 11 2019 okrskové kolo starší a mladší žáci, nepostoupili do okresu

28.11. 2019 florbal OF mladší žákyně

29.11. 2019 florbal žáci 4., 5. ročníku

Kurz bruslení a ledního hokeje

17.12. 2019

Žáci II. stupně navštívili divadlo

19.11. 2019 divadelní představení SDS Klatovy Panna a netvor 

Mamut – umístění

V této matematické soutěži jsme obsadili pěkné 5. místo (Markéta Tomanová, Aleš Rendl, Eliška Burianová).  Další 2 družstva se umístila na 10. a 21. místě.

Beseda se spisovatelkou

Ve spolupráci s místní knihovnou proběhne beseda pro žáky 2. roč. 3.12. 2019.

Poděkování

Děkujeme firmě pana Václava Beneše za prodloužení tyčí na šplh.

Testování 8. roč.

15.11. 2019 testování INSPIS - environmentální výchova

Divadlo

27.11. 2019 SDS Klatovy „Vodnické štěstí“ - představení pro 1. - 4. roč.

Akademie řemesel 13.11. 2019

IX. třída vyjela se svojí třídní učitelkou na tuto akci, která je zaměřena na výběr budoucího povolání.

MAMUT

13.11. 2019 – Výběr žáků se zúčastnil matematické soutěže.

Počet článků: 122  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 6 

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Projekt EU

 

Peníze školám

Podpora školních aktivit - Šablony II

Video nebo foto odkaz

ZPÍVÁNÍ U STROMKU 2013

Více informací zde

Výlet 1. stupně ZŠ Strážov na Klenovou

Více informací zde

SVATÝ MARTIN VE STRÁŽOVĚ (autor J. Kodym)

Více informací zde

Dotace

Projekty

Vedení školy je zapojeno druhým rokem do projektu „SRP – Strategie řízení a plánování“, je vypracován Strategický plán rozvoje školy a Akční plán rozvoje školy,navazují na Koncepci rozvoje školy Šablony II. – Rozvíjíme digitální gramotnost v naší škole (ZŠ, MŠ, ŠD) Ovoce a zelenina do škol Mléko do škol Sportuj ve škole

Poděkování

Děkujeme tímto Kovodružstvu Strážov za poskytnutí sponzorského daru.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Poskytnuté informace

Soutěže ve florbalu

V měsíci listopad probíhají florbalové turnaje. Úspěch jsme zaznamenali 14.11. 2018, kdy mladší žákyně II. stupně obsadily 4. místo v okrese. Další turnaje:15.11. a 20.11. 2018. Ještě nás čeká klání I. stupně 9.11. 2018 a 16.11. 2018 (ČEPS Cup)

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Folmuláře

Odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Řád školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

Č. j. 274/2017 platné od 1. 9. 2019

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům – účastníkům, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání (§ 111 školského zákona) poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. K plnění zájmového vzdělávání slouží školní vzdělávací program. Do školní družiny lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce (Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005, v platném znění, § 9 odst 4 – pravidelná docházka např. ráno 1. – 5. ročník). Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Rodiče přispívají částkou 70,- Kč měsíčně. Platba se provádí pololetně (celkem 350,- Kč) bezhotovostně na účet školy vždy v říjnu a v březnu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty