Turnaj ve florbale ČepsCup – okresní kolo

V kategorii II. jsme se umístili na 7. místě, tým Strážovačky vybojoval 2. místo, tým Strážováci obsadil 4. místo.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Kalivodové děkujeme za organizaci týmů a dohled.

 

Jídelníček ZŠ 16.12. - 20.12.2019

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 16.12. do 20.12.2019 zde:JIDELZS20191216.PDF

Jídelníček MŠ 09.12. - 13.12.2019

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 09.12. do 13.12.2019 zde:JIDELMS20191209.PDF

Výroční zpráva MŠ 2018/2019

Mateřská škola je zařazena do školského rejstříku od  1.9.2007 pod názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem : 650 048 342

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Škola je zařazena do školského rejstříku od 1. 9. 2007 s názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem: 650 048 342

Jídelníček ZŠ 09.12. - 13.12.2019

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 09.12. do 13.12.2019 zde:JIDELZS20191209.PDF

Dějepisná olympiáda - školní kolo

1. – 2. místo Markéta. Tomanová, Ondřej Miškovič

3. místo Monika Matásková

Žáci na 1. – 2. místě postupují do okresního kola.

Divadlo

Do školy přijede divadlo (p. Karpíšek) 4.12. 2019 O Polepšeném čertovi (pro MŠ a I. stupeň) SDS Klatovy 16.12. 2019 Včelí medvídci (1. – 4. roč.)

Florbal

19.11. 2019 - starší dívky zaslouží pochvalu za 5. – 8. místo v okresním finále

20. 11 2019 okrskové kolo starší a mladší žáci, nepostoupili do okresu

28.11. 2019 florbal OF mladší žákyně

29.11. 2019 florbal žáci 4., 5. ročníku

Kurz bruslení a ledního hokeje

17.12. 2019

Žáci II. stupně navštívili divadlo

19.11. 2019 divadelní představení SDS Klatovy Panna a netvor 

Mamut – umístění

V této matematické soutěži jsme obsadili pěkné 5. místo (Markéta Tomanová, Aleš Rendl, Eliška Burianová).  Další 2 družstva se umístila na 10. a 21. místě.

Beseda se spisovatelkou

Ve spolupráci s místní knihovnou proběhne beseda pro žáky 2. roč. 3.12. 2019.

Poděkování

Děkujeme firmě pana Václava Beneše za prodloužení tyčí na šplh.

Testování 8. roč.

15.11. 2019 testování INSPIS - environmentální výchova

Divadlo

27.11. 2019 SDS Klatovy „Vodnické štěstí“ - představení pro 1. - 4. roč.

Akademie řemesel 13.11. 2019

IX. třída vyjela se svojí třídní učitelkou na tuto akci, která je zaměřena na výběr budoucího povolání.

MAMUT

13.11. 2019 – Výběr žáků se zúčastnil matematické soutěže.

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Počet článků: 122  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 6 

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU - 23.12.2019

V pondělí 23. prosince od 17.00 hod. proběhne na strážovském náměstí zpívání u vánočního stromečku. Akce má dlouholetou tradici a veliký věhlas, a proto se k nám každoročně sjíždějí lidé ze širokého okolí. Těšit se můžete na vánoční písně v podání místních dětí a mužského pěveckého sboru. Pro zahřátí přítomných diváků bude připraveno svařené víno. Účast přislíbili také manželé Studničkovi se svými vyhlášenými šnečími specialitami. Na akci budou rozdávány lucerničky s Betlémským světlem. 

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

Finální podoba nových jízdních řádů platných od 15. prosince 2019 je zde: linka Brtí - Strážov - Janovice - Klatovy a linka Divišovice - Strážov - Bešiny - Klatovy (včetně Zahorčic).

ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ - 20.12.2019

V pátek 20. prosince 2019 od 18.30 hod. se v místním kostele uskuteční adventní vystoupení Scholy sv. Jiří. Toto uskupení místních zpěváků a zpěvaček pod vedením sbormistryně Terezy Groesslové si pro návštěvníky připravilo velice zajímavé pásmo písní s vánoční tématikou. 

Turnaj ve florbale ČepsCup – okresní kolo

V kategorii II. jsme se umístili na 7. místě, tým Strážovačky vybojoval 2. místo, tým Strážováci obsadil 4. místo.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Kalivodové děkujeme za organizaci týmů a dohled.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212, které je zde.

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ PRO SKUPINOVÝ VODOVOD NÝRSKO-KLAT

Účelové sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy, dokumenty jsou zde: výkaz pro hodnocení plnění rozpočturozpočtový výhled DSO a rozpočet Účelového sdružení 2020.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve čtvrtek 12.12. odpoledne a v pátek 13.12. nebude celý den ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO OBČASNÍKU

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 vyšlo nové číslo zpravodaje, k dostání je na tradičních místech.  Elektronická verze je zde.

PŘEDNÁŠKA - HISTORIE LYŽOVÁNÍ NA ŠUMAVĚ

Město Strážov srdečně zve širokou veřejnost na pokračování podzimního cyklu cestopisných přednášek. Ve středu 11. prosince 2019 od 18.00 hod. v restauraci na náměstí nad prodejnou nás seznámí Emil Kintzl z Kašperských Hor s historií šumavského lyžování. Plakát je zde.

USNESENÍ, ČTVRTEK 18.LISTOPADU 2019

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v pondělí 18. listopadu 2019 od 15.30 hod. v kanceláři starosty. 

USNESENÍ, ČTVRTEK 24. ŘÍJNA 2019

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 24. října 2019 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Prodej vánočních stromků z městských lesů proběhne v pondělí 16. prosince a ve středu 18. prosince vždy od 14.00 do 16.30 hod. na dvoře radnice. Jedná se o finančně zvýhodněný prodej stromků určený pouze pro místní občany a majitele nemovitostí. 

Jídelníček ZŠ 16.12. - 20.12.2019

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 16.12. do 20.12.2019 zde:JIDELZS20191216.PDF

Oznámení

Dne 10. 12. 2019 bude v MK a IS ve Strážově zavřeno.

PLÁNOVANÉ AKCE 2019-20

Seznam plánovaných akcí je pouze předběžný, změna programu vyhrazena.  Aktualizovaný program sledujte na stránkách ve formě pozvánek, které vám budeme zprostředkovávat na stránkách města. Chcete-li doplnit vaši akci do kalendáře, pište na e-mail mesto@strazov.cz

Projekt EU

 

Peníze školám

Podpora školních aktivit - Šablony II

Video nebo foto odkaz

Výlet 1. stupně ZŠ Strážov na Klenovou

Více informací zde

SVATÝ MARTIN VE STRÁŽOVĚ (autor J. Kodym)

Více informací zde

Dotace

Projekty

Vedení školy je zapojeno druhým rokem do projektu „SRP – Strategie řízení a plánování“, je vypracován Strategický plán rozvoje školy a Akční plán rozvoje školy,navazují na Koncepci rozvoje školy Šablony II. – Rozvíjíme digitální gramotnost v naší škole (ZŠ, MŠ, ŠD) Ovoce a zelenina do škol Mléko do škol Sportuj ve škole

Poděkování

Děkujeme tímto Kovodružstvu Strážov za poskytnutí sponzorského daru.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Poskytnuté informace

Soutěže ve florbalu

V měsíci listopad probíhají florbalové turnaje. Úspěch jsme zaznamenali 14.11. 2018, kdy mladší žákyně II. stupně obsadily 4. místo v okrese. Další turnaje:15.11. a 20.11. 2018. Ještě nás čeká klání I. stupně 9.11. 2018 a 16.11. 2018 (ČEPS Cup)

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Folmuláře

Odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Řád školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

Č. j. 274/2017 platné od 1. 9. 2019

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům – účastníkům, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání (§ 111 školského zákona) poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. K plnění zájmového vzdělávání slouží školní vzdělávací program. Do školní družiny lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce (Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005, v platném znění, § 9 odst 4 – pravidelná docházka např. ráno 1. – 5. ročník). Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Rodiče přispívají částkou 70,- Kč měsíčně. Platba se provádí pololetně (celkem 350,- Kč) bezhotovostně na účet školy vždy v říjnu a v březnu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty