Bookmark and Share

Změna zálohy za stravné

Vydáno dne 13. 08. 2020 (159 x přečteno)


Připomínáme rodičům žáků nastupujících ve školním roce 2020/2021 do 5.třídy, aby si z důvodu přeřazení žáka do jiné cenové kategorie oběda (dle vyhlášky 107/2005 Sb., tj. 11-14 let, cena oběda 27,- Kč, viz. Vnitřní řád ŠJ), nezapomněli změnit stanovenou výši zálohy z 450,- Kč na 500,- Kč. Variabilní symbol strávníka zůstává nezměněn. Zálohu uhraďte vždy předem do 25. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující.