Bookmark and Share

Zlatá neděle v místním kostele

Vydáno dne 19. 12. 2011 (2746 x přečteno)

Zlatá neděle ve Strážově byla mimořádná, v místním kostele se uskutečnilo divadelní představení žáků pod vedením p. uč. Benešové a p. asistentky Skalové. Účinkovali žáci 3. třídy, kytarista P. Karas, zpěvák J.Kalivoda a na varhany zahrál P. Kaiser. Všem poděkoval starosta města a slíbil sladkou odměnu. Poděkování patří také p. faráři za vstřícnost a ochotu při zkouškách.