Bookmark and Share

Zápisy z dějepisu – 6. + 7. třída

Vydáno dne 24. 03. 2020 (312 x přečteno)


6. třída

Klasické období – řecko-perské války

Největší nepřítel Řeků – Peršané - spory o území v Malé Asii (dnešní Turecko).

Nejdůležitější bitvy:

Bitva u Marathonu – proti Peršanům pouze vojáci z Atén (vojevůdce Miltiades), vítězství Řeků, běžec Feidippidés, maratónský běh 42 km 200 m.

Bitva u Thermopyl – perský král Xerxes, spartský král Leonidas, zrada řeckého vojáka, hrdinný boj obránců Thermopyl.

Námořní bitvy:

Bitva u Salamíny – porážka perského loďstva (perské lodě těžké, řecké lodě lehké, snadno ovladatelné).,.

Bitva u Platají – definitivní porážka Peršanů (perské lodě nesmí do Egejského moře, stažení perských vojáků od pobřeží Malé Asie).

 

7. třída

Čechy v předhusitské době

Po smrti Karla IV. – český král Václav IV. (matka - 3. manželka Karla IV. Anna Svídnická) – nezájem o panování, zábava, lovy, časté pobyty mimo Prahu.

Problémy jeho vlády:

1. Morová epidemie (,,černá smrt“)

2. Spory s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna (příčina sporů : Jan z Pomuku (Nepomuk), později sv. Jan Nepomucký).

3. Mocenské spory s nevlastním bratrem Zikmundem.

 

 

Zájemcům doporučuji krátký dokument o Janu Nepomuckém s názvem Svědci a světci na www.ceskatelevize.cz/ivysilani