Bookmark and Share

Zápis do 1. třídy

Vydáno dne 23. 03. 2020 (196 x přečteno)

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020-2021 dne 7.4. 2020 od 13.00 – 17.00 hod. se uskuteční následujícím způsobem:


 

Místo konání: učebna II. oddělení školní družiny v přízemí školy č. p. 107 (Pastelky)

Zápis proběhne bez účasti dětí, zákonný zástupce (stačí jeden na žáka) si vyzvedne ve škole příslušné tiskopisy, které následovně vyplněné odevzdá v dohodnutém termínu zpět do školy - vhodí desky s vyplněnými tiskopisy do poštovní schránky na dveřích č. p. 92 (II. stupeň). Vyplnit je možné i přímo na místě, podmínkou je vlastní propiska a ochranné rukavice. Všichni účastníci zápisu budou po celou dobu v rouškách, mohou mít i ochranné rukavice a budou dodržovat odstup dle nastavených pravidel hygieniků. V případě potřeby budou čekat na chodbě a vyčkají na vyzvání pedagogů. Zákonní zástupci se budou zdržovat jen v přízemí školy pouze nezbytně nutnou dobu, vzhledem ke koronavirové epidemii.

Ostatní informace budou předány přímo při zápisu.

                                                                                                                    

                                                                                                                    Mgr. Šárka Rašková, ředitelka školy

Ve Strážově dne 23.3. 2020