Bookmark and Share

Zahájení školního roku 2020/2021

Vydáno dne 25. 08. 2020 (266 x přečteno)


Slavnostní zahájení nového školního roku bude zorganizováno takto:

Všechny třídy, kromě I. tř., zahájí školní rok v kmenových učebnách se svými třídními učiteli v 7.50 hodin.

Žáci I. třídy se shromáždí v 8 hodin se svými rodiči před školou I. stupně a po krátkém zahájení ředitelkou školy se přemístí do své učebny, kam mohou jít se svými dětmi rodiče.

Žádáme rodiče prvňáčků, aby měli roušky a vydezinfikovali si u vchodu ve vestibulu ruce, pokud půjdou dovnitř. V případě nepříznivého počasí se zahájí v učebně I. třídy.

Rodiče ostatních žáků a cizí osoby nebudou do školy vpuštěni.

 

Zájmové útvary, aktivity ve školním roce 2020/2021

Zájmové útvary nebudou minimálně v I. pololetí pracovat, vzhledem k epidemiologické situaci a dle Manuálu MŠMT.

Nebudou organizovány soutěže a přehlídky školní činnosti, sportovní aktivity.

 

Hygienická pravidla od 1.9.2020

Na základně rozhodnutí MZd nebude povinné nošení roušek ve škole pro žáky, děti a zaměstnance

(v Manuálu jsou nařízené, ale druhý den MZd toto zněnilo).

Roušky nebo ochranné štíty, rukavice se mohou používat dobrovolně.

Školy se budou řídit pokyny a nařízeními KHS, pokud se zhorší epidemiologická situace v našem okrese nebo v celé ČR.

U vchodu do školy I. i II. stupně, MŠ je k dispozici dezinfekce.