Bookmark and Share

Začal nový školní rok 2019/2020

Vydáno dne 31. 08. 2019 (355 x přečteno)

V tomto školním roce zahájíme se 141 žáky. Těší nás, že máme opravenou tělocvičnu a hodiny tělesné výchovy budou probíhat ve vyhovujících podmínkách.

Během prázdnin jsme ve škole nezaháleli, vybílily se dvě třídy na II. stupni, ve kterých se zároveň rekonstruovalo osvětlení a nainstalovaly se nové tabule. Novou tabuli se podařilo zajistit i pro V. třídu. Děkujeme zřizovateli za poskytnuté finanční prostředky.


Složení pedagogického sboru:
I.tř. Mgr Simona Hlomová, AP Jana Skalová
II. tř. Mgr. Marie Kašová, AP Radka Denková
III. tř. (3., 4. roč.) Mgr. Hana Kalivodová
V. tř. Mgr. Josef Baštář, AP Mgr. Helena Baštářová
VI. tř. Mgr. Lubomír Hofman, AP Marcela Matějková
VII. tř. Mgr. Hana Ulrychová, AP Petra Tomanová
VII. tř. Mgr. Jana Pangerlová
IX. tř. Mgr. Hana Bělová


Ostatní vyučující:

Mgr. Kodymová, Mgr. Schovancová, Mgr. Chobotová, Mgr. Gajdušek, Mgr. Rašková
Všichni naši pedagogičtí pracovníci ZŠ i MŠ jsou kvalifikovaní.
Provozní zaměstnanci: Stanislav Plincelner, Milada Maxová, Marie Sádlíková

Mateřská škola
V novém školním roce je v MŠ přihlášeno 42 dětí a od ledna se počet zvýší ještě o 8 dětí.
Provozní doba MŠ od 6.15 – 16.15 h.

Složení pedagogického sboru:
I. oddělení - vedoucí učitelka Zdeňka Kopecká, Irena Vaňkátová, DiS.
II. oddělení - Hana Homolková, Martina Jiříková, asistent pedagoga Martina Nováková


Provozní zaměstnanci:
Milena Potužáková, Stanislav Plincelner


Školní jídelna
Velké změny nastaly ve školní jídelně. Díky dotacím, o které požádal zřizovatel školy, jsme získali finanční prostředky na nákup nové elektrické pánve a dalšího vybavení, které je nutné pořídit.
Vedoucí školní jídelny: Markéta Fürbacherová
Vedoucí kuchařka: Štěpánka Mundlová
Kuchařky: Marie Hotovcová, Lucie Havlíková
Pomocná kuchařka: Radka Chalušová
Děkuji vedoucí ŠJ za její aktivní přístup při zavádění nových systémů a vybavení.


Poděkování – sponzorský dar
Děkujeme Kovodružstvu v. d. Strážov za zakoupení regálů do naší školní jídelny. Moc si toho vážíme.


Základní škola a školní družina
Základní školu v tomto školním roce navštěvuje 141 žáků, z toho jeden žák plní povinnou školní docházku v zahraničí. Žáci jsou ze Strážova a okolních vesnic, z Běšin, Kozí, Čachrova, Březí, Dešenic.
Přivítali jsme 11 prvňáčků, které povede paní učitelka Mgr. Simona Hlomová, ve třídě bude k dispozici pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami asistent pedagoga paní Jana Skalová.


Školní družina
V novém školním roce jsou otevřena dvě oddělení, přihlášeno je 49 účastníků zájmového vzdělávání.
Provozní doba ŠD od 7.00 – 7.35 h, 11.25 – 15.30 h
Pedagogičtí zaměstnanci ŠD: Jitka Jiříková, Petra Tomanová


Zájmové útvary
Škola nabízí žákům od 2. ročníku tyto zájmové útvary: 2x paličkování (Jitka Jiříková), výtvarný (Jana Skalová), počítače (Bc. Jan. Adamec), přírodovědný (Milena Potužáková), aerobic (Marcela Matějková), gymnastika (Radka Denková), Němčina pro I. stupeň (Marcela Honzíková), Angličtina pro I. stupeň (Mgr. Simona Hlomová), Literární čtení v angličtině pro II. stupeň (Mgr. Hana Bělová).
Jelikož je paní Tereza Groesslová, DiS. na mateřské dovolené, výuka hry na hudební nástroje a zpěv nebude uskutečňována.
Ve škole vyučuje od září pan farář Mgr. Potega nepovinný předmět náboženství.


Soutěže, které nás čekají
Přespolní běh
Turnaje ve florbale a fotbale


Projekty
Projekt „Sportuj ve škole“ – Mgr. Simona Hlomová
„Ovoce do škol“
„Mléko do škol“
Šablony II. – podání žádosti
Projekt SRP (strategie řízení a plánování) – Mgr. Šárka Rašková, Zdeňka Kopecká
Projekt „Veselé zoubky“ – 1. tř.

Volba povolání
Návštěva ÚP Klatovy
Akademie řemesel v Klatovech
Exkurze do výrobního závodu


Připravujeme:
Divadelní představení
Kurz bruslení a ledního hokeje
Lyžařský výcvikový kurz
Školní exkurze

 

V novém školním roce přeji dětem a žákům naší školy mnoho úspěchů a všem zaměstnancům pevné zdraví a trpělivost při plnění pracovních povinností. Děkuji všem za přípravu nového školního roku.

Mgr. Šárka Rašková
ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace