Bookmark and Share

Vybráno ze školních kronik . . .

Vydáno dne 19. 05. 2009 (4706 x přečteno)

Zajímavosti ze života strážovské školy v letech 1958 - 2000.


leden 1958 - do školní budovy č. 92 byl zapůjčen z Domu osvěty v Klatovech televizní přijímač. Byl instalován v ředitelně, bohužel však nebyly příznivé podmínky pro televizní signál.

únor 1958 - konání 1. plesu SRPŠ ve strážovské sokolovně

léto 1958 - generální opravy obou školních budov

1959 - nácvik spartakiádních skladeb, jehož se účastnila většina žáků základní školy

1959 - zřízení školní kuchyně a jídelny

1960 - celkový počet žáků na škole na počátku 60. let byl zhruba 200 žáků!

1964 - zřízení školní družiny

květen 1965 - sjezd bývalých žáků školy a strážovských rodáků

1966 - zavedení vodovodů do všech tříd

1967 - získání pozemku u školy pro výuku pěstitelských prací

1967 - uvedení školního divadelního představení Slavný mistr Kopřiva

1968 - divadelní představení s názvem Pekelná růže

1969 - při škole úspěšně pracuje fotografický kroužek

1970 - vypracování projektu na zavedení ústředního topení ve škole a projektu na zřízení kabinetů v budově měšťanské školy

1971 - školní turnaj v ledním hokeji

1971 - na dvoře školní budovy č. 92 vybudována garáž

6.10. 1971 - poprvé zatopeno ústředním topením

1972 - na škole pracuje např. rozhlasový kroužek

1972 - uzavření patronátní smlouvy s vojenským útvarem 1056 v Janovicích

1973 - vybudování nových kabinetů v půdních prostorech budovy č. 92

1973 - téměř všichni žáci onemocněli v průběhu roku planými neštovicemi

červen 1974 - konání sportovního odpoledne u příležitosti otevření koupaliště ve Strážově

1974 - stavební úpravy v tělocvičně a v dílnách

1974 - natření všech školních dveří

1974 - ve všech třídách nové podlahy

1973/74 - během celého školního roku byla škola bez školníka

1975 - žáci 2.-9. třídy se zúčastnili akce 100 jarních kilometrů

1975 - na národní škole natřena střecha a dány nové okapy

1975 - na budově měšťanské školy postaven nový komín

1976 - výměna dlaždic v budově č. 92, v některých třídách nové osvětlení

1976 - zřízení pracovny pro výuku dějepisu, branné a občanské výchovy

1977 - stavební úpravy šaten v budově 1. stupně

1978 - zavádění nové koncepce výuky v 1., 2. a 3. třídě

1979 - okresní kolo soutěže Galerie mladé módy, kterého se úspěšně zúčastnilo několik žákyň naší základní školy

květen 1980 - slavnostní otevření mateřské školy ve Strážově

1981/82 - nová koncepce výuky rozdělila základní školu na 1. stupeň (1. - 4. roč.) a 2. stupeň (5 - 8. roč.)

1983 - v blízkosti školních budov otevřeno nové zdravotní středisko

1984 - zřízení dílen pro výuku pracovního vyučování v budově 1. stupně

1985 - při škole pracuje 14 zájmových kroužků (např. střelecký, myslivecký, lyžařský, historický nebo kroužek dopravní)

1985 - skladby na spartakiádu nacvičovalo 70 žáků školy, v Praze cvičilo 14 strážovských dětí

1986 - Stavební podnik v Klatovech provádí vysoušení základů školní budovy č. 107

1987 - probíhá generální oprava budovy 1. stupně

1988 - zřízení kabinetu pro přírodovědné předměty v budově 2. stupně

1989 - nejvíce žáků se přihlásilo do kroužku dovedných rukou (38), zdravotnického (25) a do chovatelského kroužku (23)

1990 - v září nastoupilo do školy 133 žáků, nejpočetnější byla 5. třída s 21 žáky

1991 - v průběhu roku se za provozu školy opravují sokly na chodbách, natírají se dveře a provádí se celková rekonstrukce tělocvičny a hygienických zařízení v budově 2. stupně

březen 1992 - končí veškeré stavební úpravy a opravy v budově 2. stupně, po několikaměsíční odmlce se začíná cvičit v nové tělocvičně

1992 - získání prvních počítačů do počítačové učebny

1993 - během roku se upravuje školní kotelna (zamontování odsávacího ventilátoru při vybírání popela)

1994 - během školního roku se provádějí lakýrnické práce v budově 1. stupně, v letních měsících zahájena celková rekonstrukce této školní budovy a také školní kuchyně a jídelny. Slavnostní otevření zrekonstruované budovy proběhlo v říjnu 1994.

1995 - započata výměny oken v budově měšťanské školy, zrekonstruovány prostory pro školní kuchyňku a šatny, vestibul školy obložen dřevěným obkladem, opravy sociálního zařízení v obou budovách, nové obložení chodeb

září 1995 - příprava kulturního programu na sraz rodáků Strážovska

1996 - po mnoha letech opět zavedena devítiletá školní docházka, do 1. třídy nastupuje 20 žáčků

1997 - do provozu uvedena počítačová učebna s 9 počítači

1997 - jako důsledek neustálého snižování počtu žáků dochází k postupnému spojování tříd na 1. stupni základní školy

1998 - dokončení opravy fasády školní budovy č. 92

1999 - o letních prázdninách provedena rekonstrukce školní kotelny z důvodu vytápění škol plynem

2000 - žáci školy využívají celkem 15 počítačů rozmístěných ve dvou učebnách, počítá se též do budoucna s připojením na internet