Bookmark and Share

Výběrové řízení

Vydáno dne 05. 10. 2017 (1703 x přečteno)

Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace Výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny Ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí školní jídelny


Předpoklady:

- Vzdělání – střední hotelová škola, ekonomická škola – obor společné stravování nebo jiný
příbuzný obor
- Dobrý zdravotní stav
- Občanská a morální bezúhonnost
- Organizační a řídící schopnosti
- Komunikativnost, společenská úroveň jednání a vystupování
- Znalost předpisů školního stravování včetně předpisů hygienických a dalších souvisejících předpisů
- Znalost práce na PC (Word, Excel, znalost programu Stravné, sklady)
- Znalost trendů racionální a zdravé výživy, normování a kalkulace stravy, sestavování jídelníčku
- Výhodou jsou zkušenosti s řízením stravovacího provozu

 

Náležitosti písemné přihlášky:

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – ŠJ“

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail, podpis

 

K přihlášce nutno doložit:

- Motivační dopis
- Strukturovaný životopis
- Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- Ověřenou kopii dokladu o požadovaném vzdělání


Písemné přihlášky včetně uvedených dokumentů zašlete do 30.10. 2017 na adresu:
ZŠ a MŠ Strážov, p. o., Strážov 92, 340 21 Janovice nad Úhlavou

 

Upozornění:

Neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení mohou být z výběrového řízení vyřazeny.
Termín výběrového řízení 16.11. 2017 od 14.00 h v kanceláři ředitelky školy, případné změny bychom upřesnili mailem nebo telefonicky.
Předpokládaný nástup do zaměstnání 1.2. 2018.

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Šárka Rašková, skola@strazov.cz , tel. 376 392 419