Bookmark and Share

Volby do školské rady

Vydáno dne 20. 11. 2020 (143 x přečteno)


Vážení rodiče, zákonní zástupci, jelikož bylo tříleté volební období členů školské rady prodlouženo a nové volby odloženy, žádám Vás, abyste i nadále navrhovali kandidáty do školské rady ze strany rodičů. Zástupci rodičů (zákonných zástupců) volí 2 členy (vždy dva za každé dítě). Vámi navržené kandidáty oznamte, prosím,  písemnou formou ředitelství školy, možno e-mailem, poštou nebo vhozením do poštovní schránky. Přípravný výbor poté zveřejní jména navržených kandidátů prostřednictvím webových stránek školy. Údaje mohou být zveřejněny pouze s jejich souhlasem.

 

 

Mgr. Šárka Rašková, ředitelka školy