Bookmark and Share

Upozornění pro rodiče, zákonné zástupce

Vydáno dne 05. 11. 2020 (211 x přečteno)


Několikrát jsme upozornili na skutečnost, že distanční vzdělávání (DV), on-line výuka, úkoly v pracovních sešitech,

pracovní listy a veškerá zadaná práce od vyučujících, včetně domluvené zpětné vazby, je povinné.

Bohužel se vyskytuje několik žáků, kteří nepracují. Rodiče (zákonní zástupci) byli vyzváni k zapojení jejich

ratolestí do distančního vzdělávání, ale zatím bohužel marně. Pokud se tito žáci nezapojí do DV, škola věc předá

odboru sociální péče a zdravotnictví. Jedná se o porušení zákona o rodině.