Bookmark and Share

Upozornění

Vydáno dne 18. 05. 2020 (354 x přečteno)


Upozorňujeme zákonné zástupce, kteří nenahlásili do 18.5. 2020 své dítě k docházce do školy od 25.5. 2020  - I. stupeň, že nebudou mít nárok na pozdější zařazení dítěte do skupiny.

Tito žáci zůstávají do konce školního roku na distančním vzdělávání.