Bookmark and Share

Úkoly pro 4. třídu na týden od 15.6.

Vydáno dne 15. 06. 2020 (57 x přečteno)


Pro čtvťáky– úkoly na týden od 15.6.

Zdravím opět po týdnu všechny čtvrťáky, kteří pokračují v učení na dálku. Posílám velkou pochvalu všem, kteří pilně pracovali na úkolech v minulém týdnu.

Připomínám:

- zadané úkoly vypracovávejte dle svých možností a schopností dítěte

Papíry, na které píšete odpovědi a plníte úkoly, sešity, pracovní sešity, které mi chcete ukázat a pochlubit se tím, co jste všechno udělali, můžete přinést do školy a odevzdat u zadního vchodu každý den mezi 7.30-8:00 nebo 11:30-12.00.

Všem, kteří už tak učinili, děkuji. Zaslouží si všichni můj velký obdiv a pochvalu za skvělou práci. Ostatní se mohou kdykoli připojit a přinést sešity ke škole.

Vl – dějiny (červená uč.)

1. České země po husitských válkách

 – zkontrolujte si doplněná slova:

Český král Zikmund Lucemburský zemřel bez mužského potomka – rod Lucemburků vymřel po meči.

Jeho nástupcem se stal manžel jeho dcery – Albrecht Habsburský, ale i on brzy zemřel -  při tažení proti Turkům. Syn se mu narodil až po smrti, proto se prozatím stává správcem země husitský příznivec Jiří  z Poděbrad.

Albrechtův syn Ladislav Pohrobek se později ujal vlády, ale brzy za záhadných okolností zemřel.

Na trůn byl dosazen Jiří z Poděbrad.

Po jeho smrti byl zvolen panovníkem polský princ Vladislav Jagellonský. Byl to slabý a nerozhodný král. Za jeho vlády vznikla řada významných gotických staveb: na Pražském hradě to byl Vladislavský sál a část katedrály svatého Víta.

Vladislavovým nástupcem se stal jeho syn Ludvík Jagellonský. Zemřel také velmi mladý v bitvě s Turky  u Moháče. Bohužel nestihl mít potomka, proto také rod Jagellonců vymřel po meči.

Vlády u nás se ujímá nejmocnější evropský rod Habsburkové.

Za každé správně doplněné slovo si započítejte 1 bod. Kdo získal 14 – 12 bodů, napíše si velkou 1.

2. PS str. 21 , cv. 1.-4.

3.v učebnici na str. 39 si vyberte jeden z úkolů ve žlutém rámečku a splňte ho, vybírejte úkol Výtvarná výchova nebo Matematika nebo Zeměpis

Pusťte si pověsti:

https://www.youtube.com/watch?v=oa2pH8TMBQ0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=50&t=0s https://www.youtube.com/watch?v=rWHayywnvgY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=50

VL – Naše vlast (modrá uč.)

1.učebnice na str. 45 a 46– Opakování č. 4 – strany si můžete okopírovat nebo vypracovat úkoly na papír nebo na velkou fólii

 

 

Přírodověda

1. v učebnici na str.64-65-rostliny a živočichové u rybníka– prohlédněte si fotky rostlin a živočichů, přečtěte si text a na papír odpovězte na všechny otázky v kytičkách č. 4.-8.

2.pokud máte možnost, jděte se podívat k některému rybníku ve vašem okolí a zapište si, jaké rostliny a živočichy jste tam viděli, některé můžete nakreslit

Čtení

1. v čítance na str.45 si nahlas přečtěte básničku o vodě

2. do sešitu Čtení odpovězte na otázky č.1.-3.

Pracovní sešit Pravopis podstatných jmen hrou – Souhrnná cvičení – každý den si vyberte alespoň jedno cvičení na opakování pravopisu podstatných jmen – vybírat můžete náhodně na jakékoli straně