Bookmark and Share

Úkoly pro 4. třídu

Vydáno dne 07. 06. 2020 (110 x přečteno)


Pro čtvťáky– úkoly na týden od 8.6.

Zdravím opět po týdnu všechny čtvrťáky, kteří pokračují v učení na dálku. Posílám velkou pochvalu všem, kteří pilně pracovali na úkolech v minulém týdnu.

Připomínám:

- zadané úkoly vypracovávejte dle svých možností a schopností dítěte

- na konci každého týdne mi, prosím, pošlete krátkou zprávu o tom, co se vám podařilo vypracovat

písemně nebo formou vyfocení na telefon a přiložení jako přílohy na email:

kalivodova.hana@seznam.cz

- neváhejte se na cokoli zeptat

Děti, pro vás stále platí, že na každou hotovou stránku v pracovních sešitech si napište velkou jedničku a nakreslete si pěkného veselého smajlíka.

Papíry, na které píšete odpovědi a plníte úkoly, sešity, pracovní sešity, které mi chcete ukázat a pochlubit se tím, co jste všechno udělali, můžete přinést do školy a odevzdat u zadního vchodu každý den mezi 7.30-8:00 nebo 11:30-12.00.

Vl – dějiny (červená uč.)

1. České země po husitských válkách – v učebnici na str. 38-39

 – do modrého sešitu Vlastivěda přepište text a doplňte chybějící slova:

Český král Z_________L__________zemřel bez mužského potomka – rod L_______________vymřel po meči.

Jeho nástupcem se stal manžel jeho dcery - A_____________H______________, ale i on brzy zemřel -  při tažení proti Turkům. Syn se mu narodil až po smrti, proto se prozatím stává správcem země husitský příznivec J______ z P______________.

Albrechtův syn L___________ P___________ se později ujal vlády, ale brzy za záhadných okolností zemřel.

Na trůn byl dosazen J_____z P___________.

Po jeho smrti byl zvolen panovníkem polský princ V___________ J______________. Byl to slabý a nerozhodný král. Za jeho vlády vznikla řada významných g___________ staveb: na Pražském hradě to byl V_______________ sál a část katedrály svatého V________.

Vladislavovým nástupcem se stal jeho syn L__________ J___________. Zemřel také velmi mladý v bitvě s Turky  u M__________. Bohužel nestihl mít potomka, proto také rod J___________ vymřel po meči.

Vlády u nás se ujímá nejmocnější evropský rod H_____________.

2. na papír vypracujte úkol na str. 39 v zeleném rámečku – Panovnické rody na českém trůně (znaky rodů můžete nakreslit nebo vytisknout)

Pusťte si :

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-jagellonci-na-ceskem-trune/

VL – Naše vlast (modrá uč.)

1.učebnice na str. 44 – přečtěte si celou stranu a na papír vypracujte odpovědi na otázky 1.-5. pod textem 

(Zopakujte si)

 

Přírodověda

1.v učebnici si zopakujte – Opakování III. na str.61 – pracujte na papír- kdo získá alespoň 12 zrníček, může si napsat velkou 1

2. v učebnici na str.62-63- téma Rybník – prohlédněte si fotky rostlin a živočichů, přečtěte si text a na papír odpovězte na všechny otázky, které jsou na straně 62

Čtení 1. v čítance na str.144-145 si nahlas přečtěte text

2.do sešitu Čtení odpovězte písemně na otázky č. 2. a č. 4., ostatní otázky zkuste jen ústně

 Pracovní sešit Pravopis podstatných jmen hrou – Souhrnná cvičení – každý den si vyberte alespoň jedno cvičení na opakování pravopisu podstatných jmen – vybírat můžete náhodně na jakékoli straně