Bookmark and Share

Úkoly pro 4. třídu

Vydáno dne 17. 03. 2020 (147 x přečteno)


Pro čtvrťáky

Zdravím všechny čtvrťáky. Doufám, že jste všichni v pořádku a pilně pracujete na úkolech, které jsem vám zadala ještě před opuštěním školy. Už je to týden, takže byste měli mít hotovou polovinu úkolů. Než uplyne další týden, měli byste dokončit vše, co vám zbývá.

Další úkoly z pracovních sešitů Čj a M vám bude posílat p. učitelka Schovancová.

 Úkoly z AJ p. ředitelka.

 Já budu zadávat úkoly z vlastivědy, přírodovědy, čítanky a některé úkoly z učebnice Čj.

Připomínám zadané úkoly:

 Do 24.3.2020:

Čj – v PS Čj 2.díl a v PS Pravopis podstatných jmen hrou

– všechna cvičení k podstatným jménům rodu mužského

Čítanka -str.107 – přečíst nahlas a do sešitu na čtení splnit úkol č.1 a nakreslit Vrběnku a Stříbrnou vílu

- str.109 – naučit zpaměti báseň Jarní psaní

M – dokončit 2. díl PS

- ve 3. díle – všechna cvičení až do Jednotek hmotnosti

Vl-dějiny – červená učebnice i PS

- uč. str. 27,28,29,30,31 – přečíst

- na str.29 a) - si vybere každý jednu skupinu a na papír vypracuje otázky a nakreslí k nim obrázek – už jsme to podobně dělali ve škole

b)- do sešitu na Vl – překreslete časovou osu a  vše vyznačte

PS – str.16 Český stát za vlády Lucemburků a str.18 Život ve středověku

 – i badatelský úkol- na papír (památka může být v celém Plzeňském kraji)

- naše vlast – modrá učebnice i PS, mapa ČR

- uč. str.33 – na papír, str.34,35,36,37 – přečíst

- na mapě vyhledávejte pohoří, řeky, nádrže, krajská města ČR

PS – str.18,19,20

– uč. str.46–50

 – přečíst a na papír vypracovat otázky 1.-6.na str.48 dole a otázky ze str.50 (v kytičce 2.-6.)

PS str.24,25

Dotazy na email: kalivodova@zsamsstrazov.cz