Bookmark and Share

Úkoly pro 3. třídu na týden od 25.5.

Vydáno dne 24. 05. 2020 (107 x přečteno)


Pro třeťáky– úkoly na týden od 25.5.

Zdravím opět po týdnu všechny třeťáky, kteří pokračují v učení na dálku. Posílám velkou pochvalu všem, kteří pilně pracovali na úkolech i minulý týden.

Připomínám:

- zadané úkoly vypracovávejte dle svých možností a schopností dítěte

- na konci každého týdne mi, prosím, pošlete krátkou zprávu o tom, co se vám podařilo vypracovat

písemně nebo formou vyfocení na telefon a přiložení jako přílohy na email:

kalivodova.hana@seznam.cz

- neváhejte se na cokoli zeptat

Děti, pro vás stále platí, že na každou hotovou stránku v pracovních sešitech si napište velkou jedničku a nakreslete si pěkného veselého smajlíka.

Papíry, na které píšete odpovědi a plníte úkoly, neztraťte – dejte je za obal učebnice nebo PS nebo si pořiďte desky, do kterých je budete zakládat. Vše si prohlédneme, až se zase sejdeme ve škole. Už teď si i za každý splněný úkol na papíře napište velkou jedničku a nakreslete si veselého smajlíka

Čj-opakujte si řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z hrajte hry s kartičkami, které umíte ze školy, (řaďte je, schovávejte slova, hádejte slova podle popisu)

- protože začneme novou kapitolu o slovesech, zkuste ve všech řadách najít slovesa – do sešitu Čj je napište a ke každému slovesu napište tvar jednotného i množného čísla

Např.:

bydlit: ČJ: bydlí - ČM: bydlíme

PS Procvičujeme vyjmenovaná slova-procvičujte vyjmenovaná slova po Z na str.27 - doplňovací cvičení doplňte přímo do PS

PS Hravá vyjmenovaná slova – na str. 55 – procvičování všech vyjmenovaných slov – doplňovací cvičení nedoplňujte, ale každý den jedno opište do sešitu Čj

učebnice Čj – na str. 96 – cv. 1 -doplňte na fólii

 a) věty ve správném pořadí napište do sešitu Čj

b) ústně (souznačná slova mají stejný nebo velmi podobný význam)

c) věty napište do sešitu Čj – nejprve si najděte ve větách všechna podstatná jména (na fólii), ať poznáte, před která slova máte vymyslet přídavné jméno

- na str. 97 začíná nová kapitola o slovesech – už víte, že sloveso ve větě vyjadřuje děj, činnost – někdo něco dělá. Slovesa mohou (stejně jako podstatná jména) vyjadřovat:

číslo jednotné – činnost provádí jedna osoba, zvíře, věc (píšeš, jdu, maluje)

číslo množné – činnost provádí více osob, zvířat, věcí (píšeme, jdete, malují)

- cv.1– pracujte na fólii -doplňte i,í/y,ý 

a) vlnovkou podtrhněte slovesa

b) přeložte si stranu v sešitě napůl a potom rozdělte slovesa podle čísla

- cv.2 – napište 5 vět do sešitu Čj, cv.3 – lze hrát jako Kimovu hru – prohlédnete si obrázky, zavřete učebnici a říkáte nebo píšete, co bylo na obrázku, co jste si zapamatovali (slovesa nebo i podstatná jména)

 

PS Čj – 2. díl str. 32

- ve cv. 3 a) použijte zkratky – nad slovesa nadepište ČJ – číslo jednotné nebo ČM – číslo množné

Písanka str. 25 a 26

Tipy na procvičování vyjmenovaných slov na internetu:

http://www.zlobidlo.cz/rodice/souhrnne-cviceni-vyjmenovana-slova

https://www.skolaci.com/vyjmenovana-slova-procvicovani/20949

https://dum.rvp.cz/materialy/procvicovani-vyjmenovanych-slov.html

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.vesela-chaloupka.cz/

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova

https://www.mojecestina.cz/article/2014091901-jak-se-ucit-vyjmenovana-slova-2-hra-na-detektiva

M-Počítání do tisíce si můžete procvičovat v Matematických minutovkách 2. díl, vybírejte podle potřeby jakékoli cvičení na sčítání a odčítání do tisíce na stranách 9–14, na násobení a dělení do tisíce na stranách 15–20.

PS str. 47 – Jednotky délky – žluté rámečky – než začnete vypracovávat cvičení na str. 47, nejprve si do sešitu Matematika napište základní převody a naučte se je:

1 cm = 10 mm

1 m = 100 cm

1 m = 10 dm

1 dm = 10 cm

1 km = 1000 m

Pamatujte:

- při převodu na menší jednotky násobíme např.: 5 cm = 5.10 = 50 mm

- při převodu na větší jednotky dělíme např.: 50 mm = 50:10 = 5 cm

- potom se můžete pustit do cvičení v PS na str. 47

Tipy na procvičení převodů jednotek na internetu:

https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-delky

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek

 

 

 

Zkontrolujte si v sešitě, kdo má vše správně, napíše si velkou 1:

IV= 4                      III=3

XII= 12                    V= 5

XV= 15                   VIII= 8

IX= 9                     XIX= 19

XX= 20                    VI= 6

Geometrii tentokrát máte přímo v PS-na str.48-50

- do sešitu Geometrie si můžete za odměnu narýsovat obrázek ze samých přímek

PRV – Jak rosteme a vyvíjíme se – období života a jejich názvy si přečtěte a naučte se, jak jdou za sebou v uč. na str. 65 – pojmenujte období, které právě teď prožíváte vy, vaši sourozenci, rodiče, prarodiče

PS str. 59 – rozstříhejte na kartičky, kartičky zamíchejte a zkoušejte sestavovat řadu tak, jak jdou jednotlivá období za sebou, na zadní straně uhádněte podle popisu, o jaké období se jedná. Jeho název doplňte do připravených políček, potom kartičky nalepte na čtvrtku nebo papír– zkuste z každého období vašeho života získat od rodičů nějakou zajímavou informaci nebo příhodu – připište ji nebo nakreslete k danému období

Čtení – čítanka str. 163 – přečtěte si potichu a do sešitu Čtení odpovězte na otázky č. 1.-2. za textem v oranžovém rámečku

Nápověda:

http://www.downsyndrom.cz/zakladni-informace.html