Bookmark and Share

Úkoly pro 3. třídu na týden od 22.6.

Vydáno dne 21. 06. 2020 (170 x přečteno)


Pro třeťáky – úkoly na týden od 22.6.

Zdravím všechny třeťáky, kteří pokračují v učení na dálku. Posílám velkou pochvalu všem, kteří pilně pracovali na úkolech v minulém týdnu. Teď už na vás čekají poslední úkoly v tomto mimořádném školním roce.

VŠICHNI mají za úkol přinést do školy všechny učebnice, pracovní sešity, sešity a papíry s vypracovanými úkoly.

Odevzdat vše můžete tento týden kdykoli mezi 7:30 a 12:00 hodin, nejpozději v pátek 26.6. u zadního vchodu do školy, tam je zvonek. Zároveň si můžete odnést bačkory, ručníky, kufříky a jiné věci, které ještě máte ve škole.

Rodiče prosím o kontrolu stavu učebnic, pokud je učebnice poničena, prosím o slepení a opravení. Z učebnic i sešitů odstraňte obaly a uschovejte je na příští rok. Zkontrolujte, zda jsou sešity i učebnice podepsané!!!

Čj- PS Procvičujeme vyjmenovaná slova-dokončete celý - do str.32, doplňovací cvičení doplňte přímo do PS

PS Čj – 2. díl na str. 41 Závěrečné opakování

Písanka str. 32

M-V Matematických minutovkách 2. díl, vybírejte podle potřeby jakékoli cvičení na sčítání a odčítání do tisíce na stranách 9–14, na násobení a dělení do tisíce na stranách 15–20, dělení se zbytkem procvičujte od str. 21 do str. 24, na str. 25-29 opakujte násobení a dělení dvojciferného čísla jednociferným, písemné sčítání a odčítání opakujte na str. 29-30.

Výsledky cvičení z minutovek najdete: https://ucebnice.org/ukazky/3256/3256-vysl-2018.pdf

PS - dokončete celý- do str.63

Geometrie – do sešitu Geometrie rýsujte libovolné obrázky z úseček, přímek, polopřímek, kružnic, geometrických tvarů, narýsujte jeden trojúhelník, vypočítejte jeho obvod

PRV-učebnice-  přečtěte si str.72-76 a dávejte na sebe o prázdninách pozor

 PS dokončete celý – do str.68

S prvoukou se tímto loučíte, ve čtvrté třídě už se na vás těší nové předměty Vlastivěda a Přírodověda.

Čtení –čítanka str. 175-176 – přečtěte si potichu a do sešitu Čtení nebo na papír nakreslete nebo napište, kam se chystáte na prázdniny vy

Všichni zaslouží moc velkou pochvalu za vzorné plnění úkolů v době domácí výuky.

 

VŠEM PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍM SE NA VÁS V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE.