Bookmark and Share

Úkoly pro 3. třídu na týden od 18.5.

Vydáno dne 18. 05. 2020 (158 x přečteno)


Pro třeťáky– úkoly na týden od 18.5.

Zdravím opět po týdnu všechny třeťáky. Posílám velkou pochvalu všem, kteří doma pilně pracovali na úkolech. Žáci, kteří jsou přihlášeni k docházce do školy od 25.5.přijdou ke škole v 7.30 hod. a přinesou si: 2 roušky

(na každou igelitový sáček), všechny učebnice, sešity, pracovní sešity a papíry, na které plnili zadávané úkoly, penál, vlastní pití v lahvi, svačinu.

Připomínám:

- zadané úkoly vypracovávejte dle svých možností a schopností dítěte

- na konci každého týdne mi, prosím, pošlete krátkou zprávu o tom, co se vám podařilo vypracovat

písemně nebo formou vyfocení na telefon a přiložení jako přílohy na email:

kalivodova.hana@seznam.cz

- neváhejte se na cokoli zeptat

Děti, pro vás stále platí, že na každou hotovou stránku v pracovních sešitech si napište velkou jedničku a nakreslete si pěkného veselého smajlíka.

Papíry, na které píšete odpovědi a plníte úkoly, neztraťte – dejte je za obal učebnice nebo PS nebo si pořiďte desky, do kterých je budete zakládat. Vše si prohlédneme, až se zase sejdeme ve škole. Už teď si i za každý splněný úkol na papíře napište velkou jedničku a nakreslete si veselého smajlíka

Čj-opakujte si řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z hrajte hry s kartičkami, které umíte ze školy, (řaďte je, schovávejte slova, hádejte slova podle popisu), s každou řadou vyjmenovaných slov můžete hrát i další hry:

- seřadit slova podle abecedy

- vyhledat v řadě všechna podstatná jména a roztřídit je podle rodu nebo je rozdělit na osoby, zvířata, věci

- vyhledat v řadě všechna slovesa a tvořit s nimi věty (např.: slyšet – Slyšel jsem hrát hudbu.)

- vyhledat v řadě všechna přídavná jména a vymyslet k nim vhodná podstatná jména (např.: bystrý – bystrý chlapec)

PS Procvičujeme vyjmenovaná slova-procvičujte vyjmenovaná slova po Z na str.26 - doplňovací cvičení tentokrát doplňte přímo do PS

učebnice Čj – na str. 95 – pracujte ústně nebo na fólii

PS Hravá vyjmenovaná slova – na str. 58-59 – vybírejte podle potřeby diktáty

PS Čj – 2. díl str. 31

Kdo rád hraje Domino, může si vyrobit karty a zahrát si:

https://www.skolaci.com/dominove-karty-slova-vyjmenovana-a-pribuzna/22350

Tipy na procvičování vyjmenovaných slov na internetu:

http://www.zlobidlo.cz/rodice/souhrnne-cviceni-vyjmenovana-slova

https://www.skolaci.com/vyjmenovana-slova-procvicovani/20949

https://dum.rvp.cz/materialy/procvicovani-vyjmenovanych-slov.html

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Pracovní listy k vytisknutí:

https://www.detskestranky.cz/?s=vyjmenovan%C3%A1+slova

http://kamilabalharova.kaminet.cz/texty/vyjmenovanaslova.pdf

 Čítanka str.110–112 - přečtěte si nahlas o Aladinovi a do sešitu Čtení odpovězte na otázky za textem

- na str. 112 – obrázek můžete namalovat na papír

Písanka str. 22 a 24

M – PS 3. díl-procvičujte násobení do 1000 na str.43-46

Počítání do tisíce si můžete procvičovat v Matematických minutovkách 2. díl, vybírejte podle potřeby jakékoli cvičení na sčítání a odčítání do tisíce na stranách 9–14, na násobení a dělení do tisíce na stranách 15–20.

Do sešitu Matematika si zopakujte římské číslice: I=1       V=5        X=10

IV=                       III=

XII=                       V=

XV=                    VIII=

IX=                      XIX=

XX=                       VI=

- do sešitu Geometrie opakujte rýsování kružnic – narýsujte alespoň 10 kružnic – nezapomeňte na střed kružnice, poloměr kružnice a označení kružnice malým psacím písmenem, potom si za odměnu narýsujte obrázek ze samých kružnic a vybarvěte ho

PRV – začneme nové téma Naše zdraví – v učebnici na str. 64 si přečtěte báseň O Palečkovi – na papír opište první sloku a namalujte k ní obrázek

- pokračujte tématem Jak přicházíme na svět – můžete si pustit :

https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-zivot-zrozeni/