Bookmark and Share

Úkoly pro 3. třídu na týden od 15.6.

Vydáno dne 15. 06. 2020 (58 x přečteno)


Pro třeťáky – úkoly na týden od 15.6.

Zdravím opět po týdnu všechny třeťáky, kteří pokračují v učení na dálku. Posílám velkou pochvalu všem, kteří pilně pracovali na úkolech v minulém týdnu.

Připomínám:

- zadané úkoly vypracovávejte dle svých možností a schopností dítěte

Papíry, na které píšete odpovědi a plníte úkoly, sešity, pracovní sešity, které máte a chcete mi ukázat a pochlubit se tím, co jste všechno udělali, můžete přinést do školy a odevzdat u zadního vchodu každý den mezi 7.30-8:00 nebo 11:30-12.00.

Všem, kteří už tak učinili, děkuji. Zaslouží si všichni můj velký obdiv a pochvalu za skvělou práci. Ostatní se mohou kdykoli připojit a přinést sešity ke škole.

Čj- PS Procvičujeme vyjmenovaná slova-procvičujte vyjmenovaná slova na str.31, doplňovací cvičení doplňte přímo do PS, jedno si vyberte a opište do sešitu Čj

PS Hravá vyjmenovaná slova – str. 58-59 – vybírejte diktáty k opakování vyjmenovaných slov podle potřeby

učebnice Čj – na str.101-104 – Zvratná slovesa a Časování sloves – pracujte ústně nebo na fólii

PS Čj – 2. díl str. 35 dokončete a pokračujte na str.36 a 37

Písanka str. 31

Tipy na procvičování určování osoby, čísla a času sloves na internetu:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-cas

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovesa

https://www.skolaci.com/slovesa-osoba-cislo-cas/22322

M-Počítání do tisíce, dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání si můžete procvičovat v Matematických minutovkách 2. díl, vybírejte podle potřeby jakékoli cvičení na sčítání a odčítání do tisíce na stranách 9–14, na násobení a dělení do tisíce na stranách 15–20, dělení se zbytkem procvičujte od str. 21 do str. 24, písemné sčítání a odčítání opakujte na str. 29-30.

Výsledky cvičení z minutovek najdete: https://ucebnice.org/ukazky/3256/3256-vysl-2018.pdf

PS na str. 59 a 60 -Násobení a dělení dvojciferného čísla jednociferným – postup je vysvětlený ve žlutých rámečcích:

Např.: 11.3      36:3

1. pomocí rozkladu si vždy rozložte dvojciferné číslo na celou desítku a jednotky

2.potom násobte a dělte zvlášť desítky a zvlášť jednotky

11.3=10.3+1.3

36:3=30:3+6:3

3. výsledky sečtěte

30+3=33           11.3=33

10+2=12           36:3=12

V minutovkách procvičujte tyto příklady na str. 25-29.

Geometrie – do sešitu Geometrie opakujte rýsování trojúhelníků, u některých trojúhelníků vypočítejte jejich obvod.

PRV- PS str.63-64

Komu se líbil díl Zrození ze seriálu Byl jednou jeden život, může si pustit některé další díly: https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-zivot-oko/

https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-zivot-ucho/

https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-zivot-usta-a-zuby/

https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-zivot-kuze/

Čtení –čítanka str. 166-168 – přečtěte si potichu a do sešitu Čtení odpovězte na otázky č.1. a 2. za textem