Bookmark and Share

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Vydáno dne 12. 12. 2015 (2003 x přečteno)

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:


 

Programy pro pedagogické pracovníky

Počet pracovníků

Rozvoj počítačové gramotnosti

6

Rozvoj počítačové gramotnosti na čes. Školách

6

Rozvoj počítačové gramotnosti na čes. Školách

6

Ředitelský seminář k výzvě 51

2

Ředitelský seminář k výzvě 50

2

Víkendový vzdělávací seminář – aranžování

2

Mimoškolní aktivity

Akce

Měsíc

Účinkující

diváci

Pouťová výstava pro veřejnost

IX.

 

250

Prezentace kroužku paličkování s výstavou pro zájezd uč. Z Prahy

IX.

 

50

Divadelní představení

IX.

 

114

Den otevřených dveří – akce školy

X.

 

 

Beseda p.. Semelové

X.

 

52

Loutkové divadlo

X.

 

50

Seminář ve Skelné Huti – deskové hry

XI.

 

2

Ukázka dravců

XI.

 

51

Hasík

XI.

 

40

Divadlo Pohoda

XI

 

50

Prodejní výstava knih

XI.

 

50

Pečení cukroví

XII.

24

 

Mikulášská nadílka

XII.

6

112

Koncert v kostele

XII.

 

 

Koncert v Klatovech

I.

 

49

Prezentace

I.

 

3

Seminář paličkování v Klatovech

I

 

2

Návštěva jelení obory

II.

 

39

Zápis do l. třídy

II.

 

2

Divadlo Plecha jdou do světa

II.

 

44

Výtvarný workshop v Nýrsku

III.

 

18

Divadlo Pohoda

III.

 

45

Matematický klokan

III.

 

45

Výstava pouťová – výtvarný kroužek

IV.

 

15

Divadelní představení Klatovy

IV.

 

42

Přednáška Normandie

IV.

 

39

Dopravní teorie

IV.

 

13

Mladý zahrádkář Klatovy

V.

 

 

Zlatá srnčí trofej v Mířenicích

VI.

 

 

Prezentace výtvarných prací ŠD

VI.

 

 

Účast žáků na akcích pořádaných školou

Akce

Měsíc

Zúčastnění

Pouťová akce – prezentace ŠD

IX.

250

Divadlo Klatovy

IX.

42

Hudební pořad

IX.

42

Florbal Klatovy

X.

25

 

Vánoční turnaj ve florbalu

XI.

9

Přednáška o Indii

XII.

115

Lyžařský výcvik

XII.

40

Keramika v MŠ

I.

15

Kurz bruslení a ledního hokeje

II.

52

Volné bruslení Klatovy

II.

40

Plavecký výcvik

II.

72

Kurz bruslení a lesního hokeje

II.

45

Volné bruslení Klatovy

III.

40

Divadelní představení Klatovy

III.

72

Přednáška Normandie

IV.

39

Divadlo Kytice

IV.

39

Den otevřených dveří

X.

39

Účast žáků ve sportovních soutěžích

Školní kolo

Soutěž

Počet

Umístění

Olympiáda v Českém jazyce

5

 

Olympiáda v dějepisu

14

 

Přespolní běh

14

 

Pythagoriáda

26

 

Matematický klokan

34

 

Přírodovědný klokan

12

 

Finanční gramotnost

40

 

Vědět jak žít

43

 

Mamut

6

 

 

Okresní kolo

Soutěž

POČET

Umístění

Olympiáda v dějepisu

 

 

Přespolní běh

 

 

Florbal

25

 

Think blue cup

1. st.

 

Stolní tenis

II. st

 

 

Zprávu vypracovala:

Mgr.Zdenka Břízová, ředitelka školy, dne 30. 11. 2015