Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 9.6.2020

Vydáno dne 08. 06. 2020 (126 x přečteno)


Dobrý den, pranostika se vyplnila, pršelo, snad to nebude 40 dní.

Český jazyk

  1. Zopakuj si vzorce souvětí

David se rozhodl, že bude každý den pravidelně cvičit.____________________________________

Tomáš si opakuje slovíčka z angličtiny,  Sam  řeší matematickou úlohu. _________________________

Kamarád mi ukázal, kde letos hnízdí divoké kachny._________________________________________

Děti sedí u táboráku, oheň vesele plápolá a na krajinu se snáší večerní soumrak._________________

Když maminka otevřela okno, zalily ji paprsky vycházejícího slunce.____________________________

                                                                                                                                                                                      
2.   Zopakuj si vyjmenovaná slova

Odb – lo půl třetí, b – tevní letadlo, dobré živob – tí, sl –šet hudbu, ml – nek na kávu, L – sá hora, uml

– t maso na ml – nku, m – t nádobí, půjč  m – tužku, pečl – vě si um – j ruce, můj om  - l, p – tel  p –

sku, slep – š se plazí, m – už se nezlob – me, koňské kop – to, hrubý p – lník,  pap – rový p – tl - k

 

3. Urči slovní druhy

Nahoře _________________, modrý _______________, aby ________________, psát____________,

žirafa __________________, skromnost _______________, bum _____________, závod__________,

Nechť __________________, au ____________________, s (kamarádem)____________________

Pečlivý __________________, protože__________________, četba_________________,

 

4 .  Shoda podmětu s přísudkem

Před domem byl – postaven – dva sněhuláci. Sluneční paprsky vnikl – na hospodářův dvůr. Děti se

rozhodl - , že si  v – robí papírové draky. Děvčata donesl – papír a barv - . Naše děti byl – u dědečka. 

Psi hrozně štěkal - . Ptáci přestal – zpívat. Synové se vypravil – na cestu. Poupata se rozvíjel - . Dívky

cvičil – s kužel - . Vlaštovky létal – nízko nad zemí. Žáb –  v- lézal – z vody. Proudy vody se valil - . 

 

 

 

Matematika

1. Vyřeš si tajenku, pozor není to jedno slovo

A =  4x 18 – 4 x 6                                       41    42   43   44   45   46   47   48   49   50                         

Á =   34 + 32 : 4                                         ___________________________________         

D =   3 x 11 + 90 : 9

H =  12 x 7 – 38

I =  180 : 9 + 100 : 4

I = 250 : 10 + 5 x 5

J = ( 200 – 181) + 150 : 5

R = 3 x 17 – 140 : 14

R = 8 x 9 – ( 100 – 75)

S = 240 : 8 + 42 : 3

 

2. Napiš čísla správně pod sebe a vypočítej, proveď zkoušku sčítáním

897 – 256 =

369 – 189 =

658 – 339 =

509 – 208 =

946 – 879 =

 

 

 

 

3. Zopakuj si zlomky a zapiš ( nejjednodušší je dělit čísla 2, 4, 3)

Kolik je:    polovina  z  4, 12  , 8 ,   16,  40  , 20 , 100______________________________________

                  Čtvrtina z   12,  16,  40,  32,  80, 100___________________________________________

                  Třetina z 6,  12,   18,  30,  15,  90 , 300_________________________________________