Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 5.6.2020

Vydáno dne 04. 06. 2020 (100 x přečteno)


Dobrý den, před námi víkend, utíká to jako voda. V matematice jsem v tajence schválně vynechala jedno písmeno N a přihlásil se jen Sam, ostatní asi si domysleli, tajenka byla PENĚŽENKA. Chtěla jsem prověřit vaši pozornost!

Český jazyk

1. Shoda podmětu s přísudkem, doplň

Paprsky nás bodal – do očí. Tul – pány voněl - . Chlap – běhal – po mez - . Kůl – b – l – zab – ty do hl – ny. Včel – op –loval – květy. Pap – roví draci se třepotal – ve větru. Houb – rostl – v mláz – na m – tině. Voz – hlas – tě vrčel -. Zákazníci za oprav – zaplatil – pap – rovými peněz - . B – ci se pásl - .

 

2. Vyber vhodné slovo a vypiš základní skladební  dvojici

( Včely, myši, komáři) přenášejí p – l.__________________________________________________

Slep -  se živí ( žábami, hmyzem, trávou)).  _____________________________________________

( Kráva, zajíc, liška) má rozpůlený p – sk._______________________________________________

 

 

3. Zopakujte si měkké a tvrdé souhlásky

Byli jednou tř – bratř - . Mlad – hajn – chrán – les před škůdc - . M – rek ještě nepř – šel? Slyš – m koč

– č – mňoukán - .Někteř – brouc – škod – květům. Ž – žaly kypř – půdu. Velk – r –bn – k. Mlad – t – gr.

 

4. Urči u podstatných jmen pád, číslo, rod, vzor

Pod stol -  ______________________      do l – py ______________________________

Z kaps - __________________________ na židl -_______________________________

Čáp – loví ________________________ pod tabul - _____________________________

V – děl sov - _____________________  za chvíl - _________________________________

Mezi dob – vatel - ____________________  dal jsi psov - __________________________

Na neb - ________________________ mezi skalam -_____________________________

B – jí se šavlem -__________________      k učitel - ________________________________ 

o B – vojov - ______________________   s květinam -_______________________________

 

 

 

Matematika

 

1. Opět tajenka, vyřeš a zapiš do tabulky, pozor není to jedno slovo!!!

H = 900 : 9 – 25 : 5                          90   91  92  93  94  95  96  97  98  99

I = 600 : 20 + 8 x 8                           _____________________________

J = 2 x 45 + 120 : 60

O = 2 x 53 – 80 : 8

O = 500 – 2 x 200 – 14 : 7

T = 150 – 2 x 26 – 1

U = 3 x 14 + 12 x 4

V= 37 + 6 x 7 + 5 x 4

S = 7 x 19 – 5 x 8

Ž = 200 : 20 + 9 x 9

 

2. Z každé dvojice čísel sestav příklady na  součet,  rozdíl,  součin,  podíl a vypočítej je.

                                                                            +             -            x             :

( 16, 2)                             ( 5, 15 )                          ( 4, 20 )                        (18, 3)                      ( 5, 20 )