Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 4.6.2020

Vydáno dne 03. 06. 2020 (115 x přečteno)


Dobrý den, doufám, že opakujete a daří se.

Český jazyk

1. Doplň neúplná slova

P – šná princezna, p – tel brambor, sl – ším hudbu, velké krupob – tí, třp – tivý sníh, rozl – té mléko, světlý b – t, rezavý hřeb – k, v – hodná nab – dka, rozb – té koště, větrný ml – n, l – ška je ch – trá

2. Doplň  a vypiš podmět a přísudek

Strom y se kymácel - . Žáci se těšil – na hodinu českého jazyka. Petrušce se procházky lesem líbil - . Za takovou lahůdkou by děti běžel – bůhvíkam. Tyto dvě knihy by tě určitě zajímal - . Ve vzduchu poletoval – bílé nitky babího léta. Dva chlapci přišl – dnes pozdě . Otevřeným oknem létal  - do kuchyně mouchy. Přišl – první mrazy. Večer jsme se utábořil – kolem ohně. Lípy už odkvetl - .

 

 

 

 

3. Doplň a vypiš podstatná jména a urči pád, číslo, rod, vzor

Přiletěl -  dva poštovní holub - .

Čáp – se už vrátil - .

Vítěz –  všichni  zatleskal - .

V únoru se mraz – zmírnil - .

Honící ps – pronásledoval – koroptev.

 

4. Zkus opravit toto cvičení, zopakuj si vyjmenovaná slova

Babika, čepýřit se, dobitek, přijdu brzi, špatně sliší, starí mlynář, povik a smých, lyják a krupobití,

 

 

Vítah nejezdí, pýchla se o trn, nic nezbilo, pitlák popýral svou vynu, stará myslivna, chitrá lyška

 

 

 

 

Matematika

1. Když vyřešíš tyto příklady podle písmen, sestav si slovo do tabulky podle výsledků

A =   7 857 : 9 – 6 344 : 8                                 72      73     74      75     76     77    78      79      80

E = 42 372 : 6 – 34 945 : 5

E = ( 727 – 689) + 351 : 9

Ě = 5 201 : 7 – 4 008 : 6

K = ( 829 – 592) : ( 1 800 : 600)

N = 42 371 : 7 – ( 12 063 – 6 084)

P = 296 : 8 + 245 : 7

Ž = 59 274 : 6 – 39 212 : 4

Počítej na folii nebo papír

 

2. V lesním závodě mají nakoupeno pro zvířata na zimu 10 800 kg kaštanů, 2 350 kg jeřabin a 850 kg žaludů. Kolik kg lesních plodů mají celkem pro zvěř na zimu? Vypočítej a zaokrouhli na stovky  kg,  můžeš převádět na jiné jednotky podle tabulky.

 

 

 

 

3. Procvičuj násobilku

____x 9 = 36                                 _______x 9 = 90                                  _____x 8 = 72 

____x 5 = 45                                  _____ _x 3 = 27                                    ____x 6 = 36

____x 9 = 18                                  ______x 9 = 72                                     _____x 5 = 50

____x 4 = 40                                   _____x 6 = 54                                       ____x 7 = 42 

____x 9 = 27                                   _____x 9 = 54                                      _____x 8 = 56

 

4. Narýsuj si libovolnou přímku a rozděl ji na několik částí a tyto části zapiš zlomkem