Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 3.6.2020

Vydáno dne 02. 06. 2020 (173 x přečteno)


Dobrý den, opět se setkáváme u opakování, snad se daří.

Český jazyk

1. Doplň neúplná slova

Hus-  šl-  napřed, housátka se kolébal-   za nimi. Kráv- stál-  ve stínu, telátka skotačil-  u studny. Přišl- už děvčata domů? Sestr-  se ještě nevrátil-  . Auta se vydal-  na cestu  a  v-plašil-  pasoucí se stáda. Dědov-  zasv-til-   zpod beranice šibalské oči. Děti, dejte pozor, aby vám nenamrzl – uši.

 

2.vyber vhodné přísudky, podtrhni podmět a graficky znázorni základní skladební dvojici

Včely  ( sbírají, opylují, opilují) květy. Námořníci ( napnuli, ušili, rozbili)  plachty. Měsíc ( se točí, létá, obíhá) okolo Země. V Mladé Boleslavi se ( vznikají, vyrábějí, dovážejí) automobily. Z oblohy se ( sypal, padal, pršel) sníh. Sytý hladovému ( nevěří, věří, zamává). Želvy ( lezou, žijí, loví) i více než sto let. Mrkev ( obsahuje, vylučuje, vytváří) vitamín A.

 

 

 

 

 

 

3. Zopakujte si psaní souhlásek uvnitř slova a na konci

Žáro- ka jasně svítí. To je krásně tepaná mří- .  Nepla-  do hlou -  ky. Babičko, pově-  nám pohá- ku.      Klu – ko se zakutálelo pod po – ovku. Mám rá –  sla – ké  hru – ky.  Řekni jedno slů – ko. Sebrali jsme samé hří – ky.   Bu –  rá - ,  že jsi zdrá - . Poj – s námi do lesa na borů – ky. Byla vypsána soutě- .

 

4. Zkus doplnit vhodná slova do vět

Dnes půjdeme _________________. Prohlédneme si vzácné _________________ a _____________.

Vysadil je před mnoha ________________ jeden nadšený _____________________. Během svého

______________________ navštívil hodně _______________. Všímal si tamního ________________

a mnohé neobvyklé _____________________ rostlin přivezl do svého _____________________.

 

 

 

 

 

Matematika

1. Vypočítej pod sebe a proveď zkoušku, počítej na folii nebo papír

326 x 74  =                                                            115 x 660 =

5 206 x 61 =                                                          209 x 444 =

 

2. Jaký je obsah pozemku tvaru obdélníku o stranách 136 m a 65 m ?

 

 

 

3. Vypočítej  na  folii nebo papír a proveď zkoušku násobením

492 : 6 =                                       408 : 4 =                                         261 : 2 =

1 041 : 3 =                                  2 920 : 5 =                                       333 : 7 =

 

 

4. Napiš pod sebe a vypočítej, proveď zkoušku sčítáním

911 520 – 523 082 =                                         300 000 – 28 456 =

223 147 – 123 359 =                                          805 357 – 15 904 =

 

 

 

 

 

 

 

5. Narýsuj kružítkem libovolné kružnice  ( ne moc velké) , rozděluj podle pravítka  a zapisuj zlomkem na kolik částí si rozdělil, můžeš si vybarvit.Další články

Základní škola 1. stupeň

    Skupiny článků