Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 28.5.2020

Vydáno dne 27. 05. 2020 (119 x přečteno)


Dobrý den,doufám, že se daří zvládat opakování.

Český jazyk

1. Doplň neúplná slova, modře podtrhni  podmět, červeně přísudek, znázorni graficky základní skladební dvojici

V křov- hnizdil- koroptve. Čáp- postával- na kraji rybníka. Pak mocně zamával- křídl- a vznesl- se vzhůru. Dívk- hleděl- za čáp- a mával- jim. Nad květinam- poletoval- motýl-. Také včel- létal- z květin- na květinu. Hoši se zájmem pozoroval- ty pestré motýl- a pilné včel-.

 

2. Urči  u slov vzor

Psi ___________, v neděli ___________, družstvo _____________, pro lampy ______________,    traktorista __________, obrazy ______________, v křoví ____________, na poli _______________,

učitel ____________, děvče _______________, správce ______________,  v konvi _____________

 

3. Napiš cvičení v množném čísle

Běžel jsem nedočkavě k vánočnímu stromku.____________________________________________

Potom jsem už nikdy maminku nezlobila._______________________________________________

Na dvorku jsem si včera udělal klouzačku.______________________________________________

Už dlouho jsi u nás nebyl. _____________________________________________________________

Ta písnička se mi zalíbila. ____________________________________________________________

 

4. Doplň  neúplná slova

Poštovní holub- přinášejí zpráv-. Na pol-ch zrál- klas-. Rybáři chytají ryb- na žížal- a na jiné červ-. Losos- jsou dravé ryb-. Kováři bušil- kladiv-. Obědval- jsme knedlík- se zel-m. Skál- byl- ozářené sluncem. Za hodinu autobus- odjel-. Prožil- jsme krásnou neděl-. V takových chvíl-ch mám radost. Osl- mají dlouhé uši.

 

5. U každého neúplného podstatného jména napiš správné  - i,  urči pád, vzor a napiš do závorky

Utáhnout uzl- (             ), ps- štěkají (            ), o fotbalistov- (                   ), topit uhl-m (                     ),

Sledovat orl- (                ), prsten s drahokam- (                              ), motýl- poletovali  (                       )

 

6. Napiš v uvedeném pádě

Strop ______________________  4.p.č.mn.,   jitrocel ____________________3.p.č.j.

Datel _____________________ 7.p.č.mn. ,   sokol _____________________4.p.č.mn.

Osel ______________________1. p. č.mn.   vítěz _____________________7.p.č.mn.         

 

 

Matematika

Slovní úlohy počítej do sešitu nebo na druhou stranu papíru

1.       V cukrovaru se zpracovalo za 24 hodin 432 t cukrové řepy.

a)       Kolik tun cukrovky se zpracovalo za 1 hodinu?

b)     Za kolik hodin se zpracuje 288 t cukrové řepy?

c)      Kolik tun cukrovky se zpracuje za 1 směnu ( 8 hodin) ?

 

2. Zahradník prodal 65 košíčků jahod. Prodával je po 25 Kč za 1 kg. Celkem za jahody utržil 3 250 Kč

a)      Kolik kg jahod bylo v každém košíčku?

b)     Kolik jahod celkem prodal?

c)      Kolik jahod prodal druhý den, když za ně utržil 2 100 Kč?

 

3. Vypočítej písemně a proveď zkoušku

13 048 : 59=                                                                       3 896  : 23=

 

 

 

 

 

 

25 312 : 81 =                                                                       2 785 : 15 =

 

 

 

 

 

 

4. Narýsuj si několik kolmic.