Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 27.5.2020

Vydáno dne 26. 05. 2020 (103 x přečteno)


Dobrý den, opět se scházíme u učiva

 

Český jazyk

 1. Doplň neúplná slova,k vyber podstatná jména a urči pád, číslo, rod, vzor

Naše tělocv-čna je v přízem- školní budov-. Podlaha je pokr-tá parketam-. Tělocv-čna je v-bavena šplhadl-, dvěma kladinam-, v roz-ch stojí koz-. Rádi cv-číme se švihadl- a děláme kotoul- na ob-mných žíněnkách. Přezouváme se do cv-čební obuv-. Nejv-c se zad-cháme při v-b-jené, nejv-c se zasm-jeme. když zkoušíme kotoul- na legrační překá-kové dráze.

 

 1. Převeď do infinitivu

probudili_______________________  , běžel____________________, otevřel___________________

chodila ------------------------------------, počítal _____________________, odpověděla______________

bijí _________________________, slyšel ______________________, vyskočil___________________

 1. Určuj slovesa – osobu, číslo, čas, způsob 

mohli byste_____________________________________________________________________

pracovali_______________________________________________________________________

prosím ________________________________________________________________________

čti ____________________________________________________________________________

budou zpívat ____________________________________________________________________

rozhodněte ____________________________________________________________________

přineseme ______________________________________________________________________

 1. Škrtni slovo, které do skupiny příbuzných slov nepatří

kovový, podkovář, kovboj, kovářský, kovorytec

vedení, zavede, vedoucí, vede, provedla

lepidlo, zalepit, lepší, lepenková, odlepený

rybíz, rybník, zarybnit, rybička, porybný

pracovitý, vypracovat, pracoviště, nepracuje, pracka

 1. Utvoř z přídavných jmen podstatná jména a vyznač v nich kořen ( zeptej se ten, ta, to)

Chytrý ____________________________   slušný ________________________________-

dobrý _____________________________pečený ________________________________

 

Matematika

 1. Porovnej čísla

20 853        20453                        56 367        81 386                       31 400        9 871

6 052           6 520                         397 618       628 934                    31 594        31 598

 1. Vypočítej písemně a proveď kontrolu také písemně  dělením ,  počítej do sešitu

12 482 x 5  ,       10 850 x   6,        6 909  x 8,       1 805 x 7,       5 899 x 4,     7 898 x 3

 1. Napiš správně čísla pod sebe a vypočítej, proveď kontrolu sčítáním pod sebe

75 140 – 42 857           58 329 – 27 641              175 283 – 91 069      321 321 – 264 135

 

 

 

 

 

 1. Vypočítej délku strany čtverce ABCD, který má obsah 16 cm2. Narýsuj tento čtverec a sestroj osu strany AB.

 

 

 

 

 

 

 1. Převeď správně    

5 h =              min                           7 min =           s                     120 min =               h

8h =               min                           9 min =            s                    480 min =                h                       

 

 1. Dělenec je 320, dělitel je o 280 menší. Jaký je podíl?