Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 26.6.2020

Vydáno dne 25. 06. 2020 (180 x přečteno)


Dobrý den, den D nastal, máme před sebou poslední den opakování na dálku. Setkávali jsme se bezmála 80 dní, napsali jste spoustu úkolů z Českého jazyka, vyřešili mnoho příkladů z Matematiky, věřím, že jste si alespoň něco málo zapamatovali. Troufám si říct, že  učivo 4. třídy jsme s pomocí rodičů zvládli, naučili jste se velké samostatnosti, museli jste pracovat sami a hodně přemýšlet nad zadanými úkoly. Tady bych chtěla poděkovat především Vašim rodičům za velkou trpělivost , pomoc a pevných nervů, nebylo to jednoduché, nikdy jsme se s takovou situací nikdo nesetkal a jen doufám, že už nesetkáme.

Čekají Vás dva měsíce prázdnin, přeji Vám hodně sluníčka, mnoho pěkných zážitků, hodně dobrých kamarádů, pokud by se někdo nudil, může si opakovat. Hlavně dávejte na sebe pozor, vše co děláte, dobře si  rozmyslete, ať se všichni ve zdraví vrátíte do školních lavic. Rodičům přeji zaslouženou dovolenou, načerpání nových sil do příštího školního roku. Nakonec  jedno moudro do života:

„ Život Ti bude klást zkoušky. Některé budou velké, jiné malé, ale žádná nesmí zaskočit Tvoje srdce ani mysl.“

 

 

Český jazyk

1. Poslední doplňovačka

Sluníčko hřálo, proto paseky voněl – jahodam - . Plaz – se v – hříval – na v – sluní.  Mušky lezl – po kv

– tech rostl – n a mot – l – poletoval – z kv – tku na kv – t. Žáb –  v – lézal - , ab – se potěšil – krásou

letního dne. Najednou se přihnal pru – ký v – tr a začal v – vádět. Oh – bal mladé bř – z - . Ro –

hazoval  l – sty i kam – nky. S – čel v křov – a hv – zdal v dut – ch pařezech. Bl – žila se pru – ká bouře

s krupob – tím.

 

2. Můžeš si namalovat obrázek, co budeš dělat o prázdninách

 

 

Matematika

1.Zkus si sám vymyslet a  vypočítat několik příkladů na sčítání a odčítání pod sebe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zkus si sám vymyslet a vypočítat příklady písemného násobení a dělení