Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 26.5.2020

Vydáno dne 25. 05. 2020 (96 x přečteno)


Dobrý den, doufám, že se opakování daří, dnes budeme pokračovat, znovu připomínám, PS si dodělávejte průběžně pokud ještě nemáte hotovo.

 

Český jazyk: 

Doplň vynechaná písmena

  1. Mé obl-bené kn-h-. Někteří l-dé nerozl-šují mezi kn-ham-. Pol-kají všechn- bez v-b-rání nebo us-nají nad každou kní-kou. V-pl-tvají tak zb-tečně svůj čas. Já si kn-h- pečl-vě v-b-rám. M-vám po ruce ty, které se m- zvlášť l-b-. K nejobl-benějším sp-sovatelům řadím –áclava –tvrtka a –duarda –torcha. Při čtení nev-dím a nesl-ším. Jsou to nejhe-čí chv-lk-.

 

  1. 1. slova podobná   2. protikladná   3. nespisovná    4. citově zabarvená    5. souznačná

 

Očísluj

Světlý – tmavý (   ) ,   tetička (  ),  fotbal – kopaná (  ), sdělil – řekl (  ), šuplík (  ), holčička (  ), hbitě – rychle (  ), každý den – denně (  ), karfiol – květák (  ), velký – malý (  ), špunt (  )

 

  1. Škrtni slovo, které do skupiny nepatří, ke zbývajícím slovům napiš slovo nadřazené

stůl, židle, knihovnička, váza, křeslo _____________________________________________

kos, vrabec, vlaštovka, sýkora, zajíc _____________________________________________

květák, hruška, cibule, mrkev, zelí ________________________________________________

  1. Zařaď slova z větného celku:

„Ach, to je krása!“ zvolal malý chlapec a pozoroval na lesní mýtině dva jeleny.

Podst. jm.__________________________          Příslovce_______________________________

Příd. jm. ______________________________   Předložky ______________________________

Zájmena ______________________________  Spojky _________________________________

Číslovky ______________________________   Částice ------------------------------------------------------

Slovesa ______________________________     Citoslovce ______________________________

  1. Doplň a nad podstatná jména napiš vzor

o netop-rov-, v Mladé Boleslav-, ve vs-, dva lv-, k v-těz-, na mez-, obraz-, mezi b-dl-, dojde k cíl-, na větv-, drahokam-, se stavitel-, v konv-, na břez-ch, za hvězdam-, uhl-, u Vltav-, k Lab-, k jedl-, milý přítel-, vrb-, v hotel-ch, knedl-ky se zel-m, bez bř-z-, pod strom-, o traktoristov-, na pol-, o učitel-

  1. Podtrhni slova s předponou vy-, vý-
Vyhláška, vydří, výběh, výskok, vysoko, nevyšel, výkon, výška, výři, vyviklal, výzdoba výlet 
 
 
 

Matematika: 

  Stále platí, že doděláváte PS průběžně, co zvládnete a pracovní listy si schovávejte pro kontrolu.

 1.  Zapiš číslicemi:

a)      devět tisíc tři                                                d)  dvě stě osmdesát jedna

b)     tři tisíce tři sta třicet tři                              e)  šest  tisíc padesát čtyři         

c)      osm tisíc padesát šest                                 f)  sedm tisíc devět

 2.    a) zaokrouhli na tisíce:                                    b)   zaokrouhli na sta:

 7 842  ________________                                     7 842 _______________________

9 755 _________________                                     9 755 ________________________

    321 _________________                                        321 ________________________

3.  Zapiš pod sebe a vypočítej, proveď kontrolu

1 500 + 3 020 =

8 060 -  3 050 =

9 500 + 500 =

10 000 – 5 400´=

4. Mistr světa v hodu oštěpem Jan Železný hodil oštěpem 9 136 cm. Kolik je to metrů a centimetrů?

 

 

 

5. Převeď:   

7 m =                        cm                                        1 km  =                                   mm

 25 cm =                    mm                                     5 m =                                      dm   

38 m =                       cm                                       2 km =                                   mm

 

Narýsuj si  libovolný obdélník a urči jeho obvod a zapiš.