Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 25.6.2020

Vydáno dne 24. 06. 2020 (179 x přečteno)


Dobrý den, utíká to , ještě dvakrát se sejdeme u opakování a máte prázdniny.

 

Český jazyk

1.      Doplň neúplná slova, vypiš slovesa a urči osobu, číslo, čas

Petra nerada nos – br – le. Sp – sovatel vám odpov – na všechny otázk - . Staří l – dé trp – často

nemocemi.  Voz – m v kočárku svoji sestřičku.  Ani moudr – člověk nev – všechno. Postav – š mi hrad

z p – sku? Veronika se ráda chlub - . Zapál – me na Silvestra prskavk - ? Koup – š mi bonbony? Jaro 

přichází – někdy  nečekaně.

 

 

 

 

 

 

 

2. Doplň vždy k příčestí náležitý tvar slovesa  být

Našli ( 2.os. č. mn.) ______________________ ten míč? Já ____________________šel domů.

 

Ty ________________ nám tu ještě scházel. To  ( 1. os. č. mn. )________________se nasmáli.

 

Komu ( 2. os. č. j.) _________________předal ty peníze? Přijel  ( 1. os. č. j. ) _________________

 

ranním zrychleným  vlakem. Povečeřeli ( 2. os. č. mn. ) _______________ s nimi?  Vyprávěl

 

( 2. os. č. j. ) _____________________jim o tom?

 

 

Matematika

 1.      Zaokrouhli na  stovky

 

389 =______________          513 = ___________                         307 = ______________  

421 =____________              845 = _____________                     912 = ______________

657 = _____________           168 = _____________                     634 = _________________

933 = ____________              481 = _______________                796 = _________________

772 =______________           299 = ____________                       540 = _________________

 

 

2. Sestroj  tyto útvary, rozměry si zvol sám

 

Trojúhelník KLM

 

 

 

 

 

Obdélník OPRS