Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 25.5.2020

Vydáno dne 24. 05. 2020 (119 x přečteno)


Dobrý den, víkend je za námi a my se dáme do opakování učiva. Máte před sebou 5 týdnů do konce školního roku. Slíbila jsem Vám pracovní listy na opakování, jeden bude pro Český jazyk, druhý pro Matematiku. Každý list si pokud možno vytiskněte nebo přepište a vyplněný si schovávejte pro kontrolu.

Český jazyk:  

1.Seřaď jména měst České republiky podle abecedy:

Kolín, Brno, Mělník, Praha, Zlín, Ostrava, Liberec, Plzeň, Slaný, Jihlava, Čáslav, Turnov, Aš, Trutnov

 

2.Doplň znaménko za větou ( . ! ?) a označ druh věty

Kdo přinesl květiny                                   Kdyby už ten Martin přišel

Ihned se vrať                                             Líbí se ti můj výkres

Našel jsem kopací míč                             Půjč mi pastelku

 

3.Urči věty jednoduché( VJ) a souvětí(S), napiš vzorce souvětí

K večeru přišla babička navštívit tetu a děti.          ________________________________

Největší úspěch má to, co děláme s chutí.             _________________________________

Těším se, že si zahrajeme šachy, až se sejdu s Mirkem.         ___________________________

Mrazem, horkem a dešti se skály rozrušují.   _______________________________________

 

4.U podstatných jmen (substantiv) urči pád, číslo, rod, vzor

u školy     _____________________________________________________________________

v lesích ______________________________________________________________________

pro píseň ______________________________________________________________________

dva psi     _______________________________________________________________________

k městům _______________________________________________________________________

 

5.Doplň:

b-lé chm-ří, s-r je s-tý, zam-kat b-t, um-t tal-ř, nepl-tvej pl-nem, ml-t ob-l-, v-soká borov-ce, op-lovat kl-č, zab-tá m-ška,  v-děl v-dle, vodní v-r, v-letěl v-soko, brz-čko zm-zel, v-p-l v-no, uv-la věneček, rozb-té um-vadlo, hlas-tý sm-ch, b-střina

 

6.Urči u sloves osobu, číslo, čas

vymalují  _______________________________               

děkuji_________________________________                                                                  

budeš číst  ______________________________

 

 

Matematika:  

Ještě můžete pracovat v PS až do konce, jestli některé příklady nezvládnete, nevadí, udělejte jen ty, kterým budete rozumět. Vrátím se ještě na str. 31, kde máte tu výšku, můžete sami, není to nic složitého, už jsme si měřili obvod těla, zde je výška člověka, těles, hory atd.

1.Vypočítej a výsledky zaokrouhli na desítky

21 + 37                                                         68 – 15                                        30 + 85

62 + 19                                                         72 – 32                                        27 + 50

 

 

2.Jeden sčítanec je 9, druhý sčítanec je jeho trojnásobkem. Urči součet.

 

 

3.Vypočítej:

200 + 600                                     900 – 300                                        500 + 500

500 + 400                                     700 – 700                                        800 – 0

 

 

4.Turista cestoval autobusem a vlakem. Za jízdenku na autobus zaplatil 110 Kč, za jízdenku na vlak o 40 Kč méně. Kolik zaplatil za obě jízdenky dohromady?

 

 

5.Narýsuj úsečku AB délky 4 cm. Potom narýsuj úsečku CD, která je shodná s úsečkou AB.