Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 24.6.2020

Vydáno dne 23. 06. 2020 (157 x přečteno)


Dobrý den, opět mám pro Vás pranostiku ,  24. červen má svátek Jan , jinak sv. Jan Křtitel, Na svatého Jana otvírá se létu brána, nebo Když prší na Jana Křtitele, prší pak čtyři neděle, těch pranostik je mnoho.  Jeho svátek je důležitý i v kalendáři jako doba slunovratu – nejdelšího dne v roce. I ve Strážově máme sochu sv. Jana Křtitele, víte kde?

 

Český jazyk

1. Doplň příslovce a ke každému napiš vhodné sloveso

Obv – kle ________________, nesl – šně _______________________, nam – šleně _______________

 

S – pavě _________________, p – šně ____________________, l – tostivě _____________________

 

Kl – dně ________________, hb – tě _______________________, brz - ________________________

 

2. K daným vzorcům vymysli vhodná souvětí, která napiš

 

V1, ale V2. _________________________________________________________________________

 

Když V1, tak V2. _____________________________________________________________________

 

V1, že V2, když V3. __________________________________________________________________

 

Aby V1, V2. ________________________________________________________________________

 

Než V1, V2. ________________________________________________________________________

 

V1, aby V2, protože V3.______________________________________________________________

 

 

Matematika

 

1.  Napiš pod sebe, vypočítej a vhodným způsobem proveď zkoušku

 

143 x 28 =                                              338 x 72 =                                    561 x 235 =

 

 

 

 

 

 

3 625 x 324 =                                        6 370 x 508 =                                     2049 x 197 =

 

 

 

 

 

 

 

2. Oprav výpočty

496 : 4 = 121                           459 : 6 = 75                                2 605 : 5 = 520            4 942 : 7 = 706