Bookmark and Share

Učivo pro 4.třídu na 24.3.2020

Vydáno dne 23. 03. 2020 (84 x přečteno)


Dobrý den milí žáci, už je tu zase nový den a s ním nové úkoly. Procvičíme si pravopis Podstatných jmen:

Čj  - napiš jako diktát:   Na okraji  vs-  rostou košaté  l-p-.  V jejich  st-nu se pasou hus-  s kozam-.  Na nedaleké hráz- se v rákos-  oz-vají  žáb-. Okolní louky hýří barvam-.  V koruně zelené bříz -   p-pají malé pěnkav-. Děti  sb-rají  listy kopřiv-. Je pěkn-  letn-  den.  Na pol- rozkvétají chrp-.

-         Přepiš bez chyb a urči si ústně podstatná jména – pád, číslo rod, vzor, pokračuj v Ps str.24 – hledej infinitivy u sloves

 

M:   přepiš do sešitu pozorně pod sebe a vypočítej:

136 954 + 704 355                           807 921 + 569 056

674 447 +  58 327                            223 147 + 123 359

59 267  + 489 986                            805 357 +  15 904

 

Převeď  do sešitu:   7kg =      g                                 21 000g =     kg

                                  53 kg =     g                                9 t   =        kg

                                   4kg  15g =     g                          5 t  330kg  =      kg

Pomož si tabulkou převodů, pokračuj v Ps do str. 14 co zvládnete sami budu ráda, nechvátejte, vše zvládneme, mějte se fajn