Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 23.6.2020

Vydáno dne 22. 06. 2020 (140 x přečteno)


Dobrý den, déšť nás nechce opustit, tak budeme trochu opakovat

 

Český jazyk

1. Pište slova ze závorky v náležitém tvaru, určete pád a vzor

Na uschlých ( větev) ___________________________________________________________

Vidíme zlé ( pes) ________________________________________________________________

Plují po ( Labe) ________________________________________________________________

Výlet do ( Opava) _________________________________________________________________

Přiletěli ( holub) _________________________________________________________________

Seděl na ( židle) ____________________________________________________________________

S milými ( přítel) ___________________________________________________________________

 

 

2. Doplň neúplná slova, vždy si musíš říkat pád a vzor

Zajíc – se pásl – v jetel - . Zahlédl – jsme jeřáb – a orl - . Chlapec nakrmil ps - . V rákos – lovili čáp - .  Za

novin – platíme drobnými peněz - . Sokol – a jestřáb -  pronásledují  holub - . Ps – na sebe divoce

štěkal  - . Sekeram – štípáme dřív - . Vrátil jsem se z Morav – a pojedu do Bratislav - . Na obraze jsou

dub - , ps - , orl - , strom - , voz - , holub -, les - , sloup -  a  lv - . Malíř namaloval dub - , ps - , orl -, voz –

, pařez - , strom - ,holub - , les - , sloup -  a lv - .

 

3. Urči osobu, číslo a čas sloves

 

Máte ______________________________, dostali jsme ___________________________________

 

Vyrosteš _____________________________, zaplnily _____________________________________

 

Kroužili _________________________________, pyšní se ___________________________________

 

 

 

Matematika

 

1. Napiš správně pod sebe a vypočítej , proveď kontrolu, zopakuj si komutativní zákon

52 368 + 369 =                                       69 478 + 9 639 =                                   5 448 + 27 896 =

 

 

 

 

 

 

69 875 – 23 506 =                                32 509 – 16 987 =                                  336 008 – 21 477 =

 

 

 

 

 

 

2. Počítej písemně a proveď kontrolu

 

198 63   : 5 =                                           6 897 : 3 =                                      6 604 : 4 =