Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 22.6.2020

Vydáno dne 21. 06. 2020 (199 x přečteno)


Dobrý den, opět se setkáváme při posledním týdnu opakování, pak na Vás čekají dva měsíce prázdnin.

 

Český jazyk

1. Doplň a přepiš slovesa ( infinitiv) v závorce  v 3. osobě množného čísla času minulého

Voz -  (vézt) ob – l -.____________________________________________________________

V dálce se ( modrat)  les - . ______________________________________________________

Na m – tině ( být)  pařez - .______________________________________________________

Traktor – ( vyjet) do pol - ._________________________________________________________

Potok –  se (vinout) krajinou. ____________________________________________________

Kamen – ( ležet) na hromadách. ______________________________________________________

Na střeše ( být) holub  - a  kos - .______________________________________________________

Náp – s – na sešitech ( vyblednout). __________________________________________________

 

2. Doplň a urči pád, číslo , rod , vzor

 

na břez –ch __________________________________, krásní páv - ___________________________

 

smyl nápis - _________________________________, s pytl - _______________________________

 

osl – a velbloud - _____________________________, se lv - _______________________________

 

o synov - _________________________________, se žihadl - _____________________________

 

útočí zub – a dráp - ______________________________________________________________

 

o králíkov - ______________________________, z kaps - ________________________________

 

 

 

 

Matematika

  1. Zkus vyřešit slovní úlohy, nezapomeň na rovnice, výpočet, odpověď

 

a)Katka jela na dovolenou s rodiči do zahraničí. Nejdříve ujeli autem 100 km na letiště, letadlem letěli ještě 650 km. Jak dlouhá byla jejich cesta na dovolenou?

b) Lesníci vysazovali stromky. Sazenic smrčků bylo 120 , jedlí  150  a borovic 200. Kolik stromků vysadili lesníci celkem?

c) Pavel zaplatil za výlet 450 Kč. Pan učitel mu po návratu 130 Kč  vrátil.  Kolik byla skutečná cena výletu?

d) Lenka šla koupit na poštu známky, obálky a telefonní kartu. Za známky zaplatila 108 Kč. Obálky stály 50 Kč a za telefonní kartu zaplatila 300 Kč.  Stačila Lence pětisetkoruna?