Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 21.5.2020

Vydáno dne 20. 05. 2020 (120 x přečteno)


Dobrý den, stále pokračujte v PS do str. 40.

ČJ:    Doplň:

P-cha předchází pád. Dob-vatelé dob-l- další územ- . Odlétal- jsme z Ruz-ně. Děti si hrál- na p-sku. Zb-něk je m-lý chlapec. Na r-bníku plaval- l-sk- s mláďaty. Do tříd- nám přib-l nový žák. R-báři chytal- r-b- do s-tí. Kabát- v-sel- na věšáku. B-ložravec se živ- b-lím. Děvčata v-l- věnečk-. Na větv- v-sel netop-r.

Můžeš si určit základní skladebnou dvojici. ( podmět a přísudek)

 

M:    nápověda ke cv. str. 45

45/1     a) kamarády lze podělit se sebou nebo beze mne   3 kamarádi         4 dílky

Je to jako když dělíte celek je 12 a dělíte počtem kamarádů                                                                                                   

b) 5 krát rozdělit

45/2     48 : 6 = ?       4 díly už odstřihl    8 x 4 = ?         48 - ? = ? cm

45/ 3    zase dělíte    celek je 16    Petr = polovina  16 : 2 = ?, Kamila čtvrtinu = 16 : 4 = ? ,

Pavla osminu = 16 : 8 = ?, Hana se Zdeňkem dohromady dvě šestnáctiny = 16 : 16 = 1, každý 1

Můžete pokračovat str. 48, 49 , 50 co zvládnete, zítra si uděláme další nápovědu.

 Prosím, potřebuji vědět, zda máte na str. 54 sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, mám starší vydání sešitu, napište mi prosím někdo z Vás, abych věděla  zda probírat či nikoliv. Děkuji.