Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 20.5.2020

Vydáno dne 19. 05. 2020 (98 x přečteno)


Doufám, že všichni pokračujete v PS do str. 40, máte na to celý týden.

ČJ:    Doplň:

Stolk- b-l- obsazen-. Obraz- v-sel- na stěnách. V-kres- b-l- v-staven-. Na nástěnce upoutal- žák- zajímavé v-střižk- z nov-n. Na lav-cích stál- glóbus-. Sešit- b-l- čitelně podepsán-. Pap-r- b-l- rozdán-. Na učitelském stolku ležel- knih-. Na  žák- čekal- zajímavé úkol-. Na jabloni se usadil- s-kork-.

M:   Včera jsem slíbila ZLOMKY!    Pokud nemáte ještě písemné dělení, nevadí  budete mít při opakování na to času dost!

Vraťte se  v PS na str. 44., určitě je znáte, jen nevíte, že je to zlomek, je to určitá část nějakého celku. Znáte půlku chleba, hokejový zápas se dělí na třetiny, vlak má zpoždění třičtvrtě hodiny atd. Nejlépe je znázornění na koláči, či dortu, máte pěkné znázornění na str. 44, 45.

Zápis  zlomku

Čitatel, zlomková čára, jmenovatel           

                                                                     ______7_______     čitatel

                                                                                  6                   jmenovatel    

Čtu sedm  šestin ,  Ps str. 47, zkuste si projít cvičení do str. 47, zítra si povíme dál, mějte se fajn.