Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 2.6.2020

Vydáno dne 01. 06. 2020 (78 x přečteno)


Dobrý den, doufám, že jste si užili svůj svátek a zase se pustíme do opakování, zbývají nám čtyři týdny do konce školního roku, tak to všechno zvládneme.

Český jazyk

1. Doplň

Z oken škol-  je pěkný v- hled do okol- . Za vs- se pasou hus- . Kolem v-soké skál- každou chvíl- přejdou houbař- . Podaří se jim nasb—rat houb- ? Z jedné stran-  se oz- vá skřípěn- staré p- l- . U malého r-bníčka ch- tají r- báři r – b - . Staré vrb- se sklánějí nad jejich hlavam- . Žen- odnášejí otep- dřív- z lesa. V-tr tiše pov- vá stébl- tráv- . Je pěkn- podz- mní den.

 

2. Vypiš podstatná jména rodu ženského, urči  pád, číslo, vzor

 

 

 

 

 

 

3. Doplň a každý řádek jmen zapiš podle abecedy

L- da, L-buše, Z-na, M-lena, S-mona, El-ška, Rad-m, Al-ce, Z-ta, Ol-na, Zb-něk, B-voj, L-bor

 

 

 

Přem-sl, Slavom-r, Vas-l, Zb-šek, V-t, V-lém, L-tom-šl, B-střice, V-soké M-to, B-džov, V-šehrad

 

 

4. Vyber slovo a věty napiš, pak graficky znázorni základní skladební dvojice

 

Netop-r se podobá ( hadu, myši, brouku)._____________________________________________

 

P-cha je ( milá, obdivuhodná, špatná) vlastnost.__________________________________________

 

 

Matematika

1. Napiš si pod sebe a vypočítej, kontrolu si můžeš udělat kalkulačkou, počítej na folii a sem si napiš výsledky:

43 x 70 =                                                                        195 x 25 =

 283 x 30 =                                                                     204 x 18 =  

 125 x 61 =                                                                     212 x 44 =

 

2. Převáděj na uvedené jednotky, použij tabulku

3 m  =                      cm                            8 cm =                       mm

5 m  =                      dm                            8 dm =                       mm

7 m 6 cm =              cm                            9 dm 1 cm =               cm   

8m  2 dm =              dm                           6 dm 2 cm =               cm  

4 m 8 dm =              dm                            3 dm 7 cm =               cm

 

3. Vyřeš slovní úlohu, správně vypočítej a nezapomeň na odpovědi

V loňském roce koupili v lesním závodě traktor za 680 000 Kč. Letos se v závodě rozhodli traktor prodat se slevou 45 000 Kč a koupit nový silnější za 850 000 Kč.

a)      Za kolik korun prodali starý traktor?

b)     Kolik Kč chybí na zakoupení nového traktoru?

 

 

 

 

4. Narýsuj libovolný čtverec, vypočítej jeho obvod a obsah.