Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 19.6.2020

Vydáno dne 18. 06. 2020 (140 x přečteno)


Dobrý den, týden je opět za námi, o víkendu nás čeká první letní den či také astronomické léto. Letos nastává léto těsně před půlnocí  20. června, kdy se také můžeme dočkat delších dní a teplého počasí.

Český jazyk

1. Doplňte a přepište cvičení v 3. osobě čísla množného času přítomného

Když les – ( mlčet) a strom – ( sklánět) v – tve pod tíhou sněhu, mnozí ptáci ( hladovět).

 

Tě – ce ( shánět)  potravu a ( stačit) jim dokonce bodlák -, které ( trčet) ze sněhu.

 

I ptáci se ( chvět) z – mou, potom ( ztrácet) svoji plachost a ( vyhledávat) l – dské příb – tky.

 

L – dé jim ( krájet) kus – zb – lého vařeného masa nebo s – ra.

 

Nas – cení ptáci potom ( mizet) v bl – zkém lese.

 

Na jaře zase ptáci ( oplácet) l – dem  hubením hm – zu.

 

 

 

2. Doplň neúplná slova a urči vzor

mezi  těles - __________________, pod sedadl - _________________, u chalup - ________________

 

s vesl - __________________, řetěz - ____________________, za vs - ____________________

 

na step - ___________________, před divadl - ________________, v rákos - _________________

 

na zem - ____________________, dětství - __________________, v rokl - _____________________

 

ty čáp - __________________ , se ps - ________________________, ve chvíl _________________

 

 

 

Matematika

1. Zkus opět vyřešit matematické řetězy, jsou těžší, tak si  můžeš počítat pod sebe , myslím, že Vám to bude stačit, pokud někdo bude hotov má pětiminutovky

 

 

16 x 8 – 36 : 2 x 3 – 50 : 4 x 6 – 64 : 2 =

100 : 10 x 3 : 5 x 4 + 12 : 9 x 5 + 22 : 7 + 44 =

180 : 30 x 18 : 3 : 6 x 21 : 3 : 7 x 17 : 2 =

100 – 15 : 5 x 4 – 39 + 44 – 52 : 7 x 25 : 5 =

18 : 3 + 9 + 5 : 4 x 5 – 7 : 9 x 8 + 30 + 9 =