Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 18.6.2020

Vydáno dne 17. 06. 2020 (111 x přečteno)


Dobrý den,  opět se setkáváme u opakování

Český jazyk

  1. 1. Doplň neúplná slova

Voz – s pytl – ob – l – odjel - . Pojď sem na chvíl - . Děti se řídil – příkaz – učitelů. Pomohl bys mi obout

tu brusl - ? Uhodil – silné mraz - . Usma – dvě vejce na pánv - . Jdeš už do škol - ? R – báři ch – tal -  r –

b – na malé červ - . Porovnej čísla v dělitel - . Pojedeš s námi do Břeclav - ? Nepl – tvej  zb – tečně 

slov - . V – světlíš to svému bratrov - ? Přiletěl – kos - . Cv – čil -  jste s kužel - ?

 

2. Spojuj dvě věty v souvětí, použij vhodné spojky (   když, že, aby, protože, takže, nebo)

Autobus zastavil. Lidé mohli vystoupit. ______________________________________________

 

Mám zůstat doma? Mám jít navštívit kamaráda ?---------------------------------------------------------------

 

Budeš se každý den 10 minut učit. Brzy zvládneš základy angličtiny. _______________________

 

 

Pavel řekl. Dnes nepřijde na hřiště. ____________________________________________________

 

Čteme rádi pohádky. Mají šťastný konec. _________________________________________________

 

Venku leje jako z konve. Dnes na výlet nepojedeme.________________________________________

 

Zkus napsat vzorce souvětí:

 

 

 

 

 

Matematika

1. Zkus vypočítat matematické řetězy

100 – 19 : 9 x 5 + 11 : 8  x  7 + 14 : 7 : 3 =

6 x 6 + 4 : 8 x 9 – 13 : 4 x 7 – 20 : 9 =

80     – 16 : 8 x 9 + 28 : 10 + 36 – 8 + 4 : 6 =

22 + 18 : 8 x 5 + 7 : 4 x 7 – 20 : 6 x 8 =

 

 

 

 

 

 

 

2. Vynásob příklady a urči součet všech součinů ( to znamená  sečteš všechny výsledky)

 

26 035 x 7 =                                                                         50 362 x 6 =

26 035 x 8 =                                                                         50 362 x 5 =    

26 035 x 9 =                                                                         50 362 x 4 =