Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 17.6.2020

Vydáno dne 16. 06. 2020 (166 x přečteno)


Dobrý den, trochu opakování

Český jazyk

1. Doplň neúplná slova

Naše vlast není  vel – ká rozlohou. Příroda nešetřila dar - , když v – tvářela její podobu. Dostalo se nám všeho. Máme kl – dné a vl – dné rov – n y   -rodných pol - . Máme pahorkat – ny s alejem – jeřábů a bří - . Máme les –  se strom –  a s houbam –  všech bare – i s bohatou  -rodou sla – kých plod -. Máme i starob – lá m – sta, a v nich v – růstají nové škol - , obchod – a kulturní dom - .

 

2. Z textu vypiš vždy jedno podstatné jméno a napiš vzor

 

a)      rodu mužského živ.______________________________________________________

 

b)  rodu mužského neživ. ___________________________________________________

 

c)       rodu ženského_______________________________________________________

 

d)     rodu středního ________________________________________________________

 

3. Napiš v množném čísle

 

Strom se zelenal.________________________________________________________________

Včela létala. _____________________________________________________________________

Kos zpíval. ______________________________________________________________________

Město se rozrostlo. _______________________________________________________________

Dítě si hrálo. ___________________________________________________________________

Maminka šila. ___________________________________________________________________

Malá Janička zalévala. ____________________________________________________________

Automobil s pytlem brambor. _______________________________________________________

Holub přiletěl. ___________________________________________________________________

Poustevník hlídal drahokamy. ________________________________________________________

 

 

Matematika

1. Zkus napsat zlomkem

Jedna šestina ____________, pět desetin_______________, dvě osminy __________________,

 

Tři pětiny _______________, devět desetin ______________, jedna polovina_________________,

 

Jedna třetina ______________, jedna čtvrtina _____________, sedm desetin_________________

 

2. Počítej písemně  a proveď zkoušku

8 520 : 8 =                                              5 447 : 6 =                                      3 605 : 7 =

 

 

 

 

 

 

 

 

6 202 : 4 =                                             1 569 : 3 =                                       9 879 : 5 =