Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 16.6.2020

Vydáno dne 15. 06. 2020 (177 x přečteno)


Dobrý den, zase něco na opakování

Český jazyk

1. Doplň a vyznač alespoň 5 sloves a podtrhni je vlnovkou, zapiš vzorec souvětí

 

Kuba se bl – žil ke stavení opatrně. Z kom – na stoupal rovn – sloupec b – lého d – mu. Mam –

 

nka b – la doma už delš – dobu. Kdyb – teprve zatáp – la, b – l  b -  d – m černý a kl – katý.

 

Nejdř – ve přelezl Jaku – bodláč – u k – lny. Ob – vila se další překá – ka. Ro – trhl si koleno  o

 

hřeb – k. Co teď? Podlézt pod okn – nebo se chlapsk – přiznat? Mam – nka se ro – lobí, že je

 

neposlušné d – tě.

 

 

2. Urči slovní druh uvedených slov

opatrně ____________________, rovný ______________________, teprve ___________________

u ______________________, nebo ______________________, zlobivé______________________

 

3. Doplň slova                         souznačné                                            protikladné

rovný _____________________________________________________________________

tmavý _______________________________________________________________________

dítě _________________________________________________________________________

neposlušné ___________________________________________________________________

málo ___________________________________________________________________________

 

4. Napiš všechna zvířata z vyjmenovaných slov s  y   po   b, l ,m,  p   , pak je seřaď podle abecedy

 

 

 

Matematika

1. Doplň sčítance a menšitele

42 + ______ = 46                   62 + _________= 64             49 - _________ = 41      59 - _______ = 52

68 + ______ = 69                   57 + ________  = 59             37 - _________ = 32     27 - _______ = 25

45 + ______ = 16                   44 + ________ = 43              93 - ________ = 91       58 - _______ = 54

 

2. Počítej, zopakuj si početní výkony

( 6 x 8 ) + ( 3 x 10 ) =                                                                ( 4 x 9 ) – ( 63 : 7 ) =

( 10 x 8 ( - ( 56 : 8 ) =                                                               ( 5 x 7 ) + ( 7 x 7 ) =

( 70 + 6 ) x 2 =                                                                           ( 20 + 9 ) x 6 =

5 x 64 x 2 =                                                                                 25 x 5 x 4 =

 

 

3. Zapiš pod sebe a vypočítej, proveď kontrolu

3 265 + 8 005 =                                 6 598 – 2 998 =                                  2 336 + 5 874 =